Trang chủ Bài học Lao động và việc làm

Lao động và việc làm

Có tổng số 8 Bài tập/Câu hỏi/Lý thuyết trong bài: Lao động và việc làm trên trang web Baitapsgk.com
Trình bày các phương hướng giải quyết việc làm, nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta...

Lao động và việc làm – Trình bày các phương hướng giải quyết việc làm, nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta

Hãy nêu một số chuyển biến về cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế quốc dân ở...

Lao động và việc làm – Hãy nêu một số chuyển biến về cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế quốc dân ở

Từ bảng 17.3 (SGK trang 74), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động...

Lao động và việc làm – Từ bảng 17.3 (SGK trang 74), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động

Từ bảng 17.4 (SGK trang 75), nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo nông thôn...

Lao động và việc làm – Từ bảng 17.4 (SGK trang 75), nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo nông thôn

Phân tích những thế mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta.

Lao động và việc làm – Phân tích những thế mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta.. Về số lượng: Năm

Vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm

Lao động và việc làm – Vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm. Việc làm là một vấn đề kinh tế-xã hội

Từ bảng 17.1 (SGK trang 73), hãy so sánh và rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ...

Lao động và việc làm – Từ bảng 17.1 (SGK trang 73), hãy so sánh và rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ

Từ bảng 17.2 (SGK trang 74), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động...

Lao động và việc làm – Từ bảng 17.2 (SGK trang 74), hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...