Địa lí lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Địa lí lớp 12
Giải bài tập Địa Lý (Địa Lí) lớp 12 - SGK Địa: Địa Lí Việt Nam, các ngành kinh tế, Dân cư, các vùng kinh tế...
Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ Địa lí các vùng kinh tế Địa lí địa phương

Đặc điểm chung của địa hình địa lý 12

Đất nước nhiều đồi núi – Đặc điểm chung của địa hình địa lý 12. Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng

Nội dung bản tổng hợp về sách Địa tỉnh hoặc thành phố

Tìm hiểu địa lí tỉnh thành phố – Nội dung bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố. Bản tổng hợp cần có

Thu nhập, xử lí số liệu: Tìm hiểu địa lí tỉnh thành phố Địa 12

Tìm hiểu địa lí tỉnh thành phố – Thu nhập, xử lí số liệu. Thu nhập số liệu a)Thu nhập số liệu -Phác thảo đề

Phân nhóm nghiên cứu về sách Địa tỉnh hoặc thành phố

Tìm hiểu địa lí tỉnh thành phố – Phân nhóm nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố. Trong một lớp nên chia thành

Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển kinh tế của 3 vùng kinh tế trọng điểm.

Các vùng kinh tế trọng điểm – Hãy so sánh thế mạnh và thực trạng phát triển kinh tế của 3 vùng kinh tế trọng

Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?

Các vùng kinh tế trọng điểm – Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?. Vì: các vùng kinh tế

Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm.

Các vùng kinh tế trọng điểm – Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm..

Phân tích các thế mạnh để phát triển kinh tế – xã hội của vùng kinh tế trọng điểm...

Các vùng kinh tế trọng điểm – Phân tích các thế mạnh để phát triển kinh tế – xã hội của vùng kinh tế trọng

Hãy phân tích các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của vùng kinh tế...

Các vùng kinh tế trọng điểm – Hãy phân tích các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của vùng kinh

Hãy phân tích các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế – xã hội của vùng kinh...

Các vùng kinh tế trọng điểm – Hãy phân tích các thế mạnh đối với việc phát triển kinh tế – xã hội của vùng

Luyện tập

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng diễn ra như thế nào? Nêu những định hướng chính...
Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng - Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo...
Bài 5 trang 157 sgk Hóa lớp 12 nâng cao, So sánh tính chất hóa học của hai muối NaHCO3 VÀ Na2CO3. Viết phương...
Bài 29. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm - Bài 5 trang 157 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao....
Câu 6.14 trang 39 SBT Lý 12 Nâng cao: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục
Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục ?. Câu 6.14 trang 39 sách bài tập Vật lí...
Bài 36.16 trang 109 SBT Vật Lý 12: Tính năng lượng liên kết riêng của
Tính năng lượng liên kết riêng của . Bài 36.16 trang 109 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 - Bài 36. Năng lượng...
Bài 3, 4 trang 190 SGK Sinh 12, Bài 3.Hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo có những điếm gì...
Bài 42. Hệ sinh thái - Bài 3, 4 trang 190 SGK Sinh 12. Bài 3.Hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái...