Trang chủ Bài học Luyện tập hiđrocacbon thơm

Luyện tập hiđrocacbon thơm

Bài 6 trang 162 sgk hóa học 11, Hidrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được...
Hidrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của X
Bài 1 trang 162 sgk Hóa 11, Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hidrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10,...
 a) C8H10 : Không có đồng phân nào phản ứng được với HBr mà chỉ có thể phản ứng với Br2 ( khi có xúc tác ) b) C8H8 : có công thức cấu tạo của stiren tác dụng với cả HBr và B
Bài 5 trang 162 Hóa 11, Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng
5. Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%.
Bài 4 trang 162 SGK Hóa 11, Cho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit
4. Cho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, dư (xúc tác axit H2SO4 đặc). Giả sử toàn bộ toluene chuyển thành 2,4,6 – trinitrotoluen
Bài 2 trang 162 SGK hóa học 11, Trình bày phương pháp hóa học của các phản ứng hóa học
2. Trình bày phương pháp hóa học của các phản ứng hóa học đặc biệt các chất lỏng sau: benzen, stiren, toluene và hex – 1 – in.
Lý thuyết luyện tập Hiđrocacacbon thơm, 1. Viết CTCT, tên các hiđrocacbon
2. Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa các hiđrocacbon thơm với nhau và với các hiđrocac bon khác.

Bài học trong chương trình Hóa 11

Mới cập nhật

Giải bài 3 trang 10 Toán 7 tập 2: Tìm hai số x, y biết rằng
Giải bài 3 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  -  Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ...
Bài 2 trang 10 Toán 7 tập 2 CTST: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau...
Giải bài 2 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  -  Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ...
Bài 1 trang 10 Toán 7 tập 2 CTST: Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các...
Giải bài 1 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  -  Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ...
Bài 10.25 Toán 7: Một chiếc cốc có dạng hình trụ, chứa đầy nước. Hỏi nếu bỏ vào cốc 5 viên đá dạng hình...
Giải bài 10.25 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài tập cuối chương 10...
Bài 10.24 Toán 7: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không có nắp) có chiều dài 80 cm, chiều...
Giải bài 10.24 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài tập cuối chương 10...
Bài 10.23 Toán 7: Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 m, chiều rộng 4 m và chiều cao...
Giải bài 10.23 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài tập cuối chương 10...