Hóa lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 11 - SGK Hóa 11 chương: Sự điện ly, Nito - Photpho,Cacbon-Silic, hóa học hữu cơ, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon No, Hidrocacbon thơm,... Để học tốt Hóa học 11 trên Baitapsgk.com
Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11: Tính nồng độ H+, OH- và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Tính nồng độ H+, OH– và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11: Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4N03
Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3 cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ.
Bài 8 trang 62 Hóa học 11: Cho 6,00 g P205 vào 25,0 ml dung dịch H3P04 6,00% (D = 1,03 g/ml).
Cho 6,00 g P2O5 vào 25,0 ml dung dịch H3PO4 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dung dị
Bài 7 trang 62 Hóa lớp 11: Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với dung dịch HN03 đặc dư,...
Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO2 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 9.6 trang 25 bài tập SBT Vật Lý 11: Cho mạch điện có sơ đồ như trên Hình 9.2, trong đó nguồn điện...
Cho mạch điện có sơ đồ như trên Hình 9.2, trong đó nguồn điện có suất điện động E = 12 V và có...
Lý Thuyết Phép Đối Xứng Tâm: Bài 4. Phép Đối Xứng Tâm
Lý Thuyết Phép Đối Xứng Tâm: Bài 4. Phép Đối Xứng Tâm. Cho điểm O/ Phép biến hình biến điểm O thành chính nó,...
Bài 7.42 trang 89 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao: Khoảng cách từ quang tâm thấu kính mắt đến màng lưới...
Bài 7.42 trang 89 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao. Bài 7.42 trang 89 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11...
Câu 21 trang 226 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Tìm đạo hàm của các hàm số sau
Tìm đạo hàm của các hàm số sau :. Câu 21 trang 226 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - ÔN...
Bài 2 trang 49 sgk hóa học 11, Lập phương trình hóa học của các phản
Photpho - Bài 2 trang 49 sgk hóa học 11. Lập phương trình hóa học của các phản ...