Hóa lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 11 - SGK Hóa 11 chương: Sự điện ly, Nito - Photpho,Cacbon-Silic, hóa học hữu cơ, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon No, Hidrocacbon thơm,... Để học tốt Hóa học 11 trên Baitapsgk.com
Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11: Tính nồng độ H+, OH- và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Tính nồng độ H+, OH– và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Giải bài 8 trang 160 hóa 11: So sánh tính chất hóa học của etylbenzen với stiren
So sánh tính chất hóa học của etylbenzen với stiren, viết phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa.
Bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11: Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4N03
Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3 cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ.
Bài 8 trang 62 Hóa học 11: Cho 6,00 g P205 vào 25,0 ml dung dịch H3P04 6,00% (D = 1,03 g/ml).
Cho 6,00 g P2O5 vào 25,0 ml dung dịch H3PO4 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dung dị
Bài 7 trang 62 Hóa lớp 11: Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với dung dịch HN03 đặc dư,...
Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO2 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của
Quảng cáo


Bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11: Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá...
Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế phân đạm amoni clorua.
Bài 3 trang 61 SGK Hóa lớp 11: Lập các phương trình hoá học
a) Lập các phương trình hoá học sau đây :
Bài 2 trang 61 SGK Hóa 11: Chọn công thức hoá học đúng của magie photphua
Trong các công thức sau đây, chọn công thức hoá học đúng của magie photphua :
Bài 1 trang 172 SGK Hóa 11: So sánh tính chất hóa học của anken với ankin b) ankan với ankylbenzen.Cho thí dụ minh...
Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon – Bài 1 trang 172 SGK Hóa Học 11. So sánh tính chất hóa học của:anken với ankin ; ankan với ankylbenzen.

Luyện tập

Bài 14 trang 19 SBT Sinh 11 Hãy tính lượng CO2 hấp thụ và lượng giải phóng của 1 ha rừng với năng
Bài 14 trang 19 Sách bài tập ( SBT) Sinh 11 : Hãy tính lượng CO2 hấp thụ và lượng giải phóng của 1...
Bài 10 trang 99 môn Lý 11, Bài 10. Catôt của một điôt chân không có diện tích mặt ngoài
Dòng điện trong chân không - Bài 10 trang 99 sgk vật lí 11. Bài 10. Catôt của một điôt chân không có diện...
Bài tập 9.21 trang 67 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Hoàn thành các phương trình Hóa dưới đây
Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây. Bài tập 9.21 trang 67 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - Bài 45: Axit...
Câu 51 trang 175 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Giải thích vì sao
Giải thích vì sao :. Câu 51 trang 175 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 8. Hàm số liên...
Bài 7 trang 37 SBT Sinh 11Trình bày cơ chế điều hoà nước và muối khoáng của
Bài 7 trang 37 Sách bài tập ( SBT) Sinh 11 : a) Trình bày cơ chế điều hoà nước và muối khoáng của...