Hóa lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 11 - SGK Hóa 11 chương: Sự điện ly, Nito - Photpho,Cacbon-Silic, hóa học hữu cơ, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon No, Hidrocacbon thơm,... Để học tốt Hóa học 11 trên Baitapsgk.com

Báo cáo thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic, A. Chuẩn Bị 1. Dụng cụ thí nghiệm: Ống...
2. Hóa chất: Andehit fomic, axit axetic đặc, \(H_2SO_4\) đặc, dung dịch \(AgNO_3\) 1%, dung dịch \(NH_3\), dung dịch \(Na_2CO_3\) đặc, dung dịch NaCl bão hòa, giấy quỳ....
Báo cáo thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol, I. CHUẨN BỊ 1. Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn...
2. Hóa chất: glixerol, phenol, etanol khan, Na, dd NaOH 10%, dd \(CuSO_4\) 2%, dd \(Br_2\), nước cất....
Bài 1 trang 169 sgk hóa học 11, Hãy cho biết thành phần dầu mỏ. Tại sao dầu mỏ...
-Thành phần dầu mỏ: là hỗn hợp hàng trăm hidrocacbon thuộc các loại ankan, xicloankan, aren ngoài ra còn 1 só lượng nhỏ các chất hữu cơ chứa oxi, nito, lưu huỳnh và vết các chất h...

Luyện tập

Bài 4.5 trang 211 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm vi phân của hàm số sau:
Tìm vi phân của hàm số sau. Bài 4.5 trang 211 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 - Bài 4....
Phân tích bài thơ Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ. (bài 3), Nguyễn Công Trứ có lối sống mang cái “chí kh픓ngất...
Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ - Phân tích bài thơ Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ. (bài 3). Nguyễn...
Bài 29.19* trang 81 SBT Vật lý 11: Trên Hình 29.5, xy là trục chính của thấu kính L, (1) là đường đi của
Trên Hình 29.5, xy là trục chính của thấu kính L, (1) là đường đi của một tia sáng truyền qua thấu kính. Tia...