Hóa lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 11 - SGK Hóa 11 chương: Sự điện ly, Nito - Photpho,Cacbon-Silic, hóa học hữu cơ, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon No, Hidrocacbon thơm,... Để học tốt Hóa học 11 trên Baitapsgk.com

Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11: Tính nồng độ H+, OH- và pH dung dịch HCl 0,10M...
Tính nồng độ H+, OH– và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Giải bài 8 trang 160 hóa 11: So sánh tính chất hóa học của etylbenzen với stiren
So sánh tính chất hóa học của etylbenzen với stiren, viết phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa.
Bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11: Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5%...
Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3 cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ.
Bài 8 trang 62 Hóa học 11: Cho 6,00 g P205 vào 25,0 ml dung dịch H3P04 6,00% (D...
Cho 6,00 g P2O5 vào 25,0 ml dung dịch H3PO4 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dung dị
Bài 7 trang 62 Hóa lớp 11: Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với...
Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO2 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của
Bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11: Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy...
Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế phân đạm amoni clorua.
Bài 3 trang 61 SGK Hóa lớp 11: Lập các phương trình hoá học
a) Lập các phương trình hoá học sau đây :
Bài 2 trang 61 SGK Hóa 11: Chọn công thức hoá học đúng của magie photphua
Trong các công thức sau đây, chọn công thức hoá học đúng của magie photphua :
Bài 1 trang 172 SGK Hóa 11: So sánh tính chất hóa học của anken với ankin b) ankan...
Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon – Bài 1 trang 172 SGK Hóa Học 11. So sánh tính chất hóa học của:anken với ankin ; ankan với ankylbenzen.

Luyện tập

Câu 12 trang 17 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, a. Từ đồ thị của hàm số y = cosx, hãy...
a. Từ đồ thị của hàm số y = cosx, hãy suy ra đồ thị của các hàm số sau và vẽ đồ thị...
Câu 2 – Trang 72 – SGK Địa 11, Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực của LB Nga...
- Câu 2 - Trang 72 - SGK Địa lí 11. Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực...
Câu 4 trang 251 Hóa 11 Nâng cao, Vị chua của trái cây là so các axit hữu cơ có trong đó gây nên
Bài 60: Axit Cacboxylic: Cấu trúc danh pháp và tính chất vật lí - Câu 4 trang 251 SGK Hóa học 11 Nâng cao....