Hóa lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 11 - SGK Hóa 11 chương: Sự điện ly, Nito - Photpho,Cacbon-Silic, hóa học hữu cơ, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon No, Hidrocacbon thơm,... Để học tốt Hóa học 11 trên Baitapsgk.com
Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11: Tính nồng độ H+, OH- và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Tính nồng độ H+, OH– và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11: Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4N03
Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3 cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ.
Bài 8 trang 62 Hóa học 11: Cho 6,00 g P205 vào 25,0 ml dung dịch H3P04 6,00% (D = 1,03 g/ml).
Cho 6,00 g P2O5 vào 25,0 ml dung dịch H3PO4 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dung dị
Bài 7 trang 62 Hóa lớp 11: Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với dung dịch HN03 đặc dư,...
Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO2 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của

Quảng cáo

Luyện tập

Chí Phèo giết Bá Kiến trong trạng thái nào? Tỉnh hay say rượu? Ý nghĩa cái chết của hai nhân vật Chí Phèo và...
Chí Phèo - Nam Cao - Chí Phèo giết Bá Kiến trong trạng thái nào? Tỉnh hay say rượu? Ý nghĩa cái chết...
Soạn bài Thao tác lập luận so sánh: câu 1, 2, 3, 4 trang 61 SBT Văn 11 tập 1
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 61 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Đọc kĩ văn bản sau rồi trả lời câu hỏi...
Bài tập 2.51 trang 20 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Có 4 lọ không dán nhãn đựng riêng biệt từng dung
Có 4 lọ không dán nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch. Bài tập 2.51 trang 20 sách bài tập(SBT) hóa học 11 -...
Bài tập 5 trang 110 Sách bài tập (SBT) Sử 11: Một bộ phận địa chủ trở nên giàu có, dựa vào Pháp chiếm...
Một bộ phận địa chủ trở nên giàu có, dựa vào Pháp chiếm đoạt ruộng đất của nông dân. Bài tập 5 trang 110...
Câu C1 trang 39 SGK Vật Lý lớp 11 Nâng cao, Hãy rút ra công thức (8.3 SGK).
Bài 8. Năng lượng điện trường - Câu C1 trang 39 SGK Vật Lý 11 Nâng cao. Hãy rút ra công thức (8.3 SGK)....