Hóa lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 11 - SGK Hóa 11 chương: Sự điện ly, Nito - Photpho,Cacbon-Silic, hóa học hữu cơ, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon No, Hidrocacbon thơm,... Để học tốt Hóa học 11 trên Baitapsgk.com
Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11: Tính nồng độ H+, OH- và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Tính nồng độ H+, OH– và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11: Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4N03
Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3 cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ.
Bài 8 trang 62 Hóa học 11: Cho 6,00 g P205 vào 25,0 ml dung dịch H3P04 6,00% (D = 1,03 g/ml).
Cho 6,00 g P2O5 vào 25,0 ml dung dịch H3PO4 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dung dị
Bài 7 trang 62 Hóa lớp 11: Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với dung dịch HN03 đặc dư,...
Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO2 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 1 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 11: Công cuộc hiện đại hóa đã mang lại những thay đổi như thế nào...
Bài 1 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 11. + Các ngành công nghiệp yêu cầu kĩ thuật cao như: điện tử viễn...
Bài tập 2 trang 75 SBT Sử 11: Cuộc khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Pháp tiêu biểu và kéo dài
Cuộc khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Pháp tiêu biểu và kéo dài nhất ở Lào là cuộc khởi nghĩa do Ong Kẹo...
Câu 1 trang 50 Sách bài tập Địa 11: Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP...
Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga qua các năm và nhận xét.....
Câu 4 trang 192 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy viết công thức phân tử của các đồng đẳng của benzen chứa 8 và...
Bài 46: Benzen và Ankylbenzen - Câu 4 trang 192 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy viết công thức phân tử của các...
Câu 2 trang 130 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Chứng minh rằng
Chứng minh rằng . Câu 2 trang 130 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 1. Dãy số có giới...