Hóa lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 11 - SGK Hóa 11 chương: Sự điện ly, Nito - Photpho,Cacbon-Silic, hóa học hữu cơ, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon No, Hidrocacbon thơm,... Để học tốt Hóa học 11 trên Baitapsgk.com
Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11: Tính nồng độ H+, OH- và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Tính nồng độ H+, OH– và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11: Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4N03
Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3 cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ.
Bài 8 trang 62 Hóa học 11: Cho 6,00 g P205 vào 25,0 ml dung dịch H3P04 6,00% (D = 1,03 g/ml).
Cho 6,00 g P2O5 vào 25,0 ml dung dịch H3PO4 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dung dị
Bài 7 trang 62 Hóa lớp 11: Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với dung dịch HN03 đặc dư,...
Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO2 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của
Quảng cáo


Luyện tập

Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 11: Dựa vào bảng số liệu 10.2 trong SGK, em hãy:
Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 11. Dựa vào bảng số liệu 10.2 trong SGK, em hãy:. Bài 10: Tiết 3:...
Câu 5 trang 16 Sinh 11 Nâng cao: E. Bón phân cho cây.
Câu 5 trang 16 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Quá trình thoát hơi nước của cây...
Câu 3 trang 70 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Từ không khí, than, nước và các chất xác tác cần thiết, hãy lập...
Bài 16: Phân bón hóa học - Câu 3 trang 70 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Từ không khí, than, nước và...
Câu 49 trang 173 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Chứng minh rằng phương trình
Chứng minh rằng phương trình :. Câu 49 trang 173 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 8. Hàm số...
Những cảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp tình yêu trong sáng trong bài thơ Tôi yêu em (A.x. Puskin), Tôi yêu em,...
Tôi yêu em - Puskin - Những cảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp tình yêu trong sáng trong bài thơ Tôi yêu...