Hóa lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 11 - SGK Hóa 11 chương: Sự điện ly, Nito - Photpho,Cacbon-Silic, hóa học hữu cơ, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon No, Hidrocacbon thơm,... Để học tốt Hóa học 11 trên Baitapsgk.com
Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11: Tính nồng độ H+, OH- và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Tính nồng độ H+, OH– và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11: Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4N03
Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3 cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ.
Bài 8 trang 62 Hóa học 11: Cho 6,00 g P205 vào 25,0 ml dung dịch H3P04 6,00% (D = 1,03 g/ml).
Cho 6,00 g P2O5 vào 25,0 ml dung dịch H3PO4 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dung dị
Bài 7 trang 62 Hóa lớp 11: Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với dung dịch HN03 đặc dư,...
Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO2 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của

Quảng cáo

Luyện tập

Bài tập 5.12 trang 37 SBT Hóa 11: Để đốt cháy hoàn toàn 1,45 g một ankan phải dùng vừa hết 3,64 lít
Để đốt cháy hoàn toàn 1,45 g một ankan phải dùng vừa hết 3,64 lít ({O_2}) (lấy ở đktc).. Bài tập 5.12 trang 37...
Động cơ đốt trong là gì ? Phân loại động cơ đốt trong theo các dấu hiệu nhiên liệu, số hành trình của pit-tông...
Bài 39: Ôn tập phần động cơ đốt trong - Câu hỏi 1 trang 163 SGK Công nghệ 11. Động cơ đốt trong là...
Bài 6 trang 162 sgk hóa học 11, Hidrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được...
Luyện Tập hiđrocacbon thơm - Bài 6 trang 162 sgk hóa học 11. Hidrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng H xấp xỉ...
Nêu bản chất và ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp gia công áp lực.
Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi - Câu 3 trang 81 SGK Công nghệ 11. Nêu bản chất và ưu, nhược điểm của...
Bài 2.5 trang 66 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11: Bốn người đàn ông, hai người đàn bà và một...
Bốn người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa trẻ được xếp ngồi vào bảy chiếc ghế đặt quanh một bàn tròn....