Hóa lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 11 - SGK Hóa 11 chương: Sự điện ly, Nito - Photpho,Cacbon-Silic, hóa học hữu cơ, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon No, Hidrocacbon thơm,... Để học tốt Hóa học 11 trên Baitapsgk.com
Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11: Tính nồng độ H+, OH- và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Tính nồng độ H+, OH– và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11: Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4N03
Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3 cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ.
Bài 8 trang 62 Hóa học 11: Cho 6,00 g P205 vào 25,0 ml dung dịch H3P04 6,00% (D = 1,03 g/ml).
Cho 6,00 g P2O5 vào 25,0 ml dung dịch H3PO4 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dung dị
Bài 7 trang 62 Hóa lớp 11: Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với dung dịch HN03 đặc dư,...
Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO2 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của
Quảng cáo


Luyện tập

Câu 3 trang 72 SGK Hóa 11 Nâng cao, Chọn công thức đúng của apatit:
Bài 17: Luyện tập tính chất của photpho và các hợp chất của photpho - Câu 3 trang 72 SGK Hóa học 11 Nâng...
Bài tập 2.42 trang 18 sách bài tập(SBT) môn Hóa 11: Từ amoniac, đá vôi, nước, không khí
Từ amoniac, đá vôi, nước, không khí. Bài tập 2.42 trang 18 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - Bài 12: Phân bón hóa...
Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong trang 155 Công nghệ 11
Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong - Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt...
Lý thuyết bất đẳng thức: Bài 1. Bất đẳng thức
Lý thuyết bất đẳng thức: Bài 1. Bất đẳng thức. Bất đẳng thức là một mệnh đề có một trong các dạng A >...
Câu 4.32 trang 139 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tìm các giới hạn sau:
Tìm các giới hạn sau:. Câu 4.32 trang 139 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 3: Dãy...