Hóa lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 11 - SGK Hóa 11 chương: Sự điện ly, Nito - Photpho,Cacbon-Silic, hóa học hữu cơ, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon No, Hidrocacbon thơm,... Để học tốt Hóa học 11 trên Baitapsgk.com
Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11: Tính nồng độ H+, OH- và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Tính nồng độ H+, OH– và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.
Bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11: Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4N03
Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3 cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ.
Bài 8 trang 62 Hóa học 11: Cho 6,00 g P205 vào 25,0 ml dung dịch H3P04 6,00% (D = 1,03 g/ml).
Cho 6,00 g P2O5 vào 25,0 ml dung dịch H3PO4 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dung dị
Bài 7 trang 62 Hóa lớp 11: Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với dung dịch HN03 đặc dư,...
Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO2 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của

Quảng cáo

Luyện tập

Bài tập 10 trang 44 Sách bài tập (SBT) Sử 11: Tháng 4: Lê-nin đã thông qua Đảng Bôn-sê-vích bản Luận cương tháng 4
Tháng 4: Lê-nin đã thông qua Đảng Bôn-sê-vích bản Luận cương tháng 4 chỉ ra mục tiêu đường lối tiếp theo của cách mạng...
Câu 2 trang 138 SGK Lý 11, Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.
Lực Lo-ren-xơ - Câu 2 trang 138 SGK Vật lí 11. Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ. ...
Bài 6 trang 55 sgk đại số và giải tích 11: Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
Bài 6 trang 55 sgk đại số và giải tích 11. Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp. Trong mặt phẳng,...
Câu 7 trang 120 SGK Hình học 11: Ôn tập chương III – Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Câu 7 trang 120 SGK Hình học 11: Ôn tập chương III - Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian....
Bài 4.48 trang 40 SBT Hóa 11 Nâng cao: Tìm công thức phân tử  của A, biết A có phân tử khối nhỏ hơn...
Bài 4.48 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Kết tủa khi HBr tác dụng với (AgN{O_3}) là do phản...