Hóa lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 11 - SGK Hóa 11 chương: Sự điện ly, Nito - Photpho,Cacbon-Silic, hóa học hữu cơ, Hidrocacbon không no, Hidrocacbon No, Hidrocacbon thơm,... Để học tốt Hóa học 11 trên Baitapsgk.com

Bài 9 trang 62 SGK Hóa học 11: Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5%...
Cần bón bao nhiêu kilogam phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3 cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ....
Bài 8 trang 62 Hóa học 11: Cho 6,00 g P205 vào 25,0 ml dung dịch H3P04 6,00% (D...
Cho 6,00 g P2O5 vào 25,0 ml dung dịch H3PO4 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm của H3PO4 trong dung dị...
Bài 7 trang 62 Hóa lớp 11: Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với...
Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là NO2 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của ...
Bài 4 trang 61 SGK Hóa học 11: Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy...
Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế phân đạm amoni clorua....
Bài 3 trang 61 SGK Hóa lớp 11: Lập các phương trình hoá học
a) Lập các phương trình hoá học sau đây :...
Bài 2 trang 61 SGK Hóa 11: Chọn công thức hoá học đúng của magie photphua
Trong các công thức sau đây, chọn công thức hoá học đúng của magie photphua :...
Bài 1 trang 172 SGK Hóa 11: So sánh tính chất hóa học của anken với ankin b) ankan...
a) anken với ankin                    b) ankan với ankylbenzen....

Luyện tập

Câu 3 trang 29 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy điều chế kết tủa của CuS bằng ba phản ứng trao đổi ion khác...
Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li - Câu 3 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng...
Bài 7 trang 37 SBT Sinh 11 : a) Trình bày cơ chế điều hoà nước và muối khoáng của
Bài 7 trang 37 Sách bài tập ( SBT) Sinh 11 : a) Trình bày cơ chế điều hoà nước và muối khoáng của...
Bài thực hành trang 15 Sách bài tập (SBT) Địa 11: Đọc thông tin ở các ô kiến thức (SGK) và thảo luận toàn...
Đọc thông tin ở các ô kiến thức (SGK) và thảo luận toàn nhóm, làm rõ cơ hội và thách thức của toàn cầu...