Trang chủ Bài học Ôn tập chương 5 (SGK Công nghệ 8 – Kết nối tri thức)

Ôn tập chương 5 (SGK Công nghệ 8 – Kết nối tri thức)

Hướng dẫn giải, trả lời 10 câu hỏi, bài tập thuộc Ôn tập chương 5 (SGK Công nghệ 8 – Kết nối tri thức). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Công nghệ 8 - Kết nối tri thức


Câu 3 Công nghệ 8 - Kết nối tri thức: Quá trình thiết kế kỹ thuật gồm những bước nào? Dựa vào nội dung...
Dựa vào nội dung bài học để nêu các bước thiết kế kỹ thuật. Phân tích và giải Câu 3, Ôn tập chương...
Ôn tập chương 5 trang 106 Công nghệ 8 Kết nối tri thức: Thiết kế kỹ thuật có vai trò gì với đời sống...
Phân tích và giải Ôn tập chương 5 trang 106 SGK Công nghệ 8 Kết nối tri thức. Thiết kế kỹ thuật có...
Câu 5 Công nghệ 8 - Kết nối tri thức: Vì sao cần nêu rõ các yêu cầu cần đạt của sản phẩm trước...
Dựa vào mục tiêu của sản phẩm. Phân tích và giải Câu 5, Ôn tập chương 5 - SGK Công nghệ 8 Kết...
Câu 7 Công nghệ 8 - Kết nối tri thức: Cần dùng những phương tiện và công cụ nào để thiết kế, tạo mô...
máy tính, dung cụ kỹ thuật. Phân tích và giải Câu 7, Ôn tập chương 5 - SGK Công nghệ 8 Kết nối...
Câu 9 Công nghệ 8 - Kết nối tri thức: Em học được điều gì sau khi thực hiện dự án thiết kế sản...
Thực hiện được thiết kế sản phẩm theo quy trình. Phân tích và giải Câu 9, Ôn tập chương 5 - SGK Công...
Câu 6 Công nghệ 8 - Kết nối tri thức: Việc đánh giá các sản phẩm đã có từ trước liên quan đến vấn...
Phát huy tính ứng dụng của sản phẩm. Gợi ý giải Câu 6, Ôn tập chương 5 - SGK Công nghệ 8 Kết...
Câu 8 Công nghệ 8 - Kết nối tri thức: Việc ghi lại những kết quả thử nghiệm bị lỗi, hỏng có ý nghĩa...
Tìm được lỗi sai trong sản phẩm để sửa chữa. Phân tích và giải Câu 8, Ôn tập chương 5 - SGK Công...
Câu 2 Công nghệ 8 - Kết nối tri thức: Hãy kể tên một số ngành nghề liên quan đến thiết kế kỹ thuật....
Các ngành nghề là: kiến trúc sư, nhà thiết kế. Phân tích, đưa ra lời giải Câu 2, Ôn tập chương 5 -...
Câu 4 Công nghệ 8 - Kết nối tri thức: Việc tìm hiểu rõ vấn đề thực tiễn có ý nghĩa như thế nào...
Liên quan đến chất liệu làm sản phẩm và nhu cầu của sản phẩm. Phân tích, đưa ra lời giải Câu 4, Ôn...
Câu 1 Công nghệ 8 - Kết nối tri thức: Thiết kế kỹ thuật có vai trò gì với đời sống và sản xuất?
Dựa vào các kiến thức đã học để nêu vai trò của thiết kế kỹ thuật trong sản xuất và. Trả lời Câu...