Trang chủ Bài học Phương trình cân bằng nhiệt

Phương trình cân bằng nhiệt

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Phương trình cân bằng nhiệt. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Vật lý lớp 8 (sách cũ)


Bài C2 trang 89 sgk vật lý 8, Người ta thả một miếng đồng
Phương trình cân bằng nhiệt – Bài C2 trang 89 sgk vật lý 8. Người ta thả một miếng đồng C2. Người ta thả...
Bài C3 trang 89 vật lý 8, Để xác định nhiệt dung riêng của
Phương trình cân bằng nhiệt – Bài C3 trang 89 sgk vật lý 8. Để xác định nhiệt dung riêng của C3. Để xác...
Bài C1 trang 89 vật lý 8, Hãy dùng phương trình cân
Phương trình cân bằng nhiệt – Bài C1 trang 89 sgk vật lý 8. Hãy dùng phương trình cân C1. a) Hãy dùng phương...
Lý thuyết Phương trình cân bằng nhiệt, Nhiệt truyền từ vật có
Phương trình cân bằng nhiệt – Lý thuyết Phương trình cân bằng nhiệt. Nhiệt truyền từ vật có A. Kiến thức trọng tâm: 1. Nguyên...

Mới cập nhật

Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lý Đạo đức 5 Cánh diều: Giả sử em được mẹ cho 100 000 đồng để đi...
Trả lời Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 12: Em sử dụng tiền...
Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng tiền hợp lý Đạo đức 5 Cánh diều: Các bạn trong tranh nào biết sử dụng...
Trả lời Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng...
Bài 10: Em phòng, tránh xâm hại Đạo đức 5 Cánh diều: Xử lí tình huống: Tình huống 1: Chỉ vì không cho bạn...
Trả lời Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2, 3 Bài 10: Em phòng,...
Bài 9: Em nhận biết biểu hiện xâm hại Đạo đức 5 Cánh diều: Em hãy viết, vẽ một thông điệp tuyên truyền về...
Hướng dẫn giải Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 9: Em nhận biết...
Bài 8: Em lập kế hoạch cá nhân Đạo đức 5 Cánh diều: Chia sẻ về những dự định của em trong thời gian...
Lời Giải Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1 Bài 8: Em lập kế...
Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống Đạo đức 5 Cánh diều: Các bạn trong tranh trên đã làm gì để bảo vệ...
Hướng dẫn giải Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1, 2, 3 Bài 7: Em bảo vệ...