Câu C4 trang 96 SGK Lý 8, Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những ví dụ đã có trong bài về sự truyền cơ...
 – Dùng búa đập nhiều lần vào thanh đồng làm thanh đồng nóng lên: Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng. Ném một vật lên cao: Động năng chuyển hóa thành thế năng.
Câu C3 trang 96 Lý 8, Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và...
 Thả viên bi từ trên cao xuống nền gạch. Khi rơi xuống, thế năng chuyển hóa dần thành động năng. Khi rơi đến sàn nhà, một phần cơ năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm sàn nhà v

Quảng cáo
Bài C5 trang 99 SGK Lý 8, Theo em thì động cơ nhiệt có thể gây ra những tác hại nào đối với môi...
Gây ra tiếng ồn: các khí do nhiên liệu bị đốt cháy thải ra có nhiều khí độc. nhiêt lườn do động cơ thải ra khí quyển góp phần làm tăng nhiệt độ của khí quyển…
Bài C1 trang 99 Lý 8, Ở động cơ nổ bốn kì cũng như bất cứ một động cơ nhiệt nào có phải toàn...
Ở động cơ nổ bốn kì cũng như bất cứ một động cơ nhiệt nào có phải toàn bộ nhiệt lượng của nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích không? Tại sao?

Luyện tập

Hoạt động 1 trang 47 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Kiến thức cần nhớ
Hoạt động 1 trang 47 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2. Bài 34. Bài luyện tập 6 - Tài liệu...
Speak – Nói – Unit 6 trang 55 – Tiếng Anh 8, SPEAK. Look at the phrases in the boxes. Then practice the dialogues...
Unit 6: The young pioneers club - Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong - Speak - Nói - Unit 6 - trang 55...
Câu 10, 11, 12 bài tự kiểm tra cuối phần nhiệt – Trang 140 Vở bài tập Vật lý lớp 8: 10.
Câu 10, 11, 12 bài tự kiểm tra cuối phần nhiệt - Trang 140 Vở bài tập Vật lý lớp 8. C. (H =...
Em đã từng chứng kiến cảnh bảo lụt ở quê mình. Hãy viết bài văn miêu tả trận lũ lụt đó: Mùa mưa đến...
Văn tự sự lớp 8 - Em đã từng chứng kiến cảnh bảo lụt ở quê mình. Hãy viết bài văn miêu tả trận...
Câu 2 trang 24 – SGK Địa 8, Dựa vào bảng 7.2 SGK – trang 22, em hãy vẽ biểu đồ hình cột để...
Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á. Câu 2 – Trang 24 – SGK Địa lí 8....