Câu C4 trang 96 SGK Lý 8, Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những ví dụ đã có trong...
 – Dùng búa đập nhiều lần vào thanh đồng làm thanh đồng nóng lên: Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng. – Ném một vật lên cao: Động năng chuyển hóa thành thế năng.
Câu C3 trang 96 Lý 8, Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong...
 Thả viên bi từ trên cao xuống nền gạch. Khi rơi xuống, thế năng chuyển hóa dần thành động năng. Khi rơi đến sàn nhà, một phần cơ năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm sàn nhà v
Bài C5 trang 99 SGK Lý 8, Theo em thì động cơ nhiệt có thể gây ra những tác...
Gây ra tiếng ồn: các khí do nhiên liệu bị đốt cháy thải ra có nhiều khí độc. nhiêt lườn do động cơ thải ra khí quyển góp phần làm tăng nhiệt độ của khí quyển…
Bài C1 trang 99 Lý 8, Ở động cơ nổ bốn kì cũng như bất cứ một động cơ...
Ở động cơ nổ bốn kì cũng như bất cứ một động cơ nhiệt nào có phải toàn bộ nhiệt lượng của nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích không? Tại sao?

Luyện tập

Bài 23.7 trang 62 SBT Lý 8: Nhè nhẹ đưa tay lại gần miếng giấy (H.23.1) Thử tiên đoán xem hiện tượng
Nhè nhẹ đưa tay lại gần miếng giấy (H.23.1) Thử tiên đoán xem hiện tượng gì sẽ xảy ra ?. Bài 23.7 trang 62...
Bài 15.3 trang 43 SBT Lý 8: Hãy cho biết công suất của những loại động cơ ôtô mà em biết. Tính công
Hãy cho biết công suất của những loại động cơ ôtô mà em biết. Tính công của một trong các động cơ ôtô đó...
Tóm tắt dòng cảm xúc của nhân vật tôi trong văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh, Tôi đi học được bố cục...
Tôi đi học - Thanh Tịnh - Tóm tắt dòng cảm xúc của nhân vật tôi trong văn bản Tôi đi học của Thanh...