Câu C4 trang 96 SGK Lý 8, Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những ví dụ đã có trong bài về sự truyền cơ...
 – Dùng búa đập nhiều lần vào thanh đồng làm thanh đồng nóng lên: Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng. Ném một vật lên cao: Động năng chuyển hóa thành thế năng.
Câu C3 trang 96 Lý 8, Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và...
 Thả viên bi từ trên cao xuống nền gạch. Khi rơi xuống, thế năng chuyển hóa dần thành động năng. Khi rơi đến sàn nhà, một phần cơ năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm sàn nhà v

Quảng cáo
Bài C5 trang 99 SGK Lý 8, Theo em thì động cơ nhiệt có thể gây ra những tác hại nào đối với môi...
Gây ra tiếng ồn: các khí do nhiên liệu bị đốt cháy thải ra có nhiều khí độc. nhiêt lườn do động cơ thải ra khí quyển góp phần làm tăng nhiệt độ của khí quyển…
Bài C1 trang 99 Lý 8, Ở động cơ nổ bốn kì cũng như bất cứ một động cơ nhiệt nào có phải toàn...
Ở động cơ nổ bốn kì cũng như bất cứ một động cơ nhiệt nào có phải toàn bộ nhiệt lượng của nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích không? Tại sao?

Luyện tập

Bài 4,5 trang 75 SBT GDCD 8: Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân đóng góp ý kiến vào những vấn
Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.....
Bài 2 trang 71 sgk Hóa 8, Hãy tìm công thức Hóa của những hợp chất
Tính theo công thức hóa học. Bài 2 trang 71 sgk hóa học 8. Hãy tìm công thức hóa học của những hợp...
Bài tập 1 trang 88 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2:Hình a, cho biết
Bài tập - Chủ đề 2 : Tam giác đồng dạng và ứng dụng - Bài tập 1 trang 88 Tài liệu dạy –...
Câu 5 Unit 10 Trang 88 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8: Rewrite the sentences. Use the verbs in the present passive
Rewrite the sentences. Use the verbs in the present passive form.. Câu 5 Unit 10 Trang 88 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8...
Bài tập 2 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho hình chữ nhật ABCD có tâm O và trung...
Bài tập - Chủ đề 4 : Diện tích đa giác - Bài tập 2 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8...