Câu C4 trang 96 SGK Lý 8, Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những ví dụ đã có trong bài về sự truyền cơ...
 – Dùng búa đập nhiều lần vào thanh đồng làm thanh đồng nóng lên: Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng. Ném một vật lên cao: Động năng chuyển hóa thành thế năng.
Câu C3 trang 96 Lý 8, Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và...
 Thả viên bi từ trên cao xuống nền gạch. Khi rơi xuống, thế năng chuyển hóa dần thành động năng. Khi rơi đến sàn nhà, một phần cơ năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm sàn nhà v

Quảng cáo
Bài C5 trang 99 SGK Lý 8, Theo em thì động cơ nhiệt có thể gây ra những tác hại nào đối với môi...
Gây ra tiếng ồn: các khí do nhiên liệu bị đốt cháy thải ra có nhiều khí độc. nhiêt lườn do động cơ thải ra khí quyển góp phần làm tăng nhiệt độ của khí quyển…
Bài C1 trang 99 Lý 8, Ở động cơ nổ bốn kì cũng như bất cứ một động cơ nhiệt nào có phải toàn...
Ở động cơ nổ bốn kì cũng như bất cứ một động cơ nhiệt nào có phải toàn bộ nhiệt lượng của nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích không? Tại sao?

Luyện tập

Bài 17.13 Trang 25 Sách bài tập Hóa 8: Những câu trong bài tập này coi là tiếp theo của bài tập
Những câu trong bài tập này coi là tiếp theo của bài tập 17.12*.. Bài 17.13 Trang 25 Sách bài tập (SBT) Hóa học...
Lý thuyết phương trình Hóa, LÝ THUYẾT CẦN NHỚ
Phương trình hóa học - Lý thuyết phương trình hóa học. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ ...
Câu 6 trang 133 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2: Chọn kết quả đúng trong các phát biểu dưới
Chọn kết quả đúng trong các phát biểu dưới đây: . Câu 6 trang 133 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 - Bài...
Sự đa dạng về hệ sinh thái
Đặc điểm sinh vật Việt Nam - Sự đa dạng về hệ sinh thái. Việt Nam có nhiều hệ sinh thái khác nhau phân...
Bài Tập 2 trang 57 Sách Bài Tập (SBT) Sử 8: Hãy hoàn thiện sơ đồ sau để làm rõ nội dung và các...
Hãy hoàn thiện sơ đồ sau để làm rõ nội dung và các tác dụng của Chính sách kinh tế mới (NEP).. Bài Tập...