Báo cáo thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-métAC, C1 (trang 40 SGK Vật Lý 8): Xác định độ...

Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét – Báo cáo thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-métAC. C1 (trang 40 SGK Vật Lý

Câu C4 trang 96 SGK Lý 8, Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những ví dụ đã có trong...

Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt – Câu C4 trang 96 SGK Vật lí 8. Hãy tìm

Câu C3 trang 96 Lý 8, Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong...

Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt – Câu C3 trang 96 SGK Vật lí 8. Hãy tìm

Bài 29: Ôn tập trang 101 SGK Lý 8, Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của...

Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học – Bài 29: Ôn tập trang 101 SGK Vật lí 8. Nhiệt năng của

Vận dụng trang 102 SGK Lý 8, Đun nóng một ống nghiệm đậy nút kín có đựng một ít...

Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học – Vận dụng trang 102 SGK Vật lí 8. Đun nóng một ống nghiệm

Trò chơi ô chữ trang 103 SGK Lý 8, Tên chung của những vật liệu dùng để cung cấp...

Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học – Trò chơi ô chữ trang 103 SGK Vật lí 8. Tên chung của

Bài C4 trang 99 SGK Lý 8, Hãy kể tên các dụng cụ có sử dụng động cơ nổ...

Bài 28: Động cơ nhiệt – Bài C4 trang 99 SGK Vật lí 8. Hãy kể tên các dụng cụ có sử dụng động cơ

Bài C5 trang 99 SGK Lý 8, Theo em thì động cơ nhiệt có thể gây ra những tác...

Bài 28: Động cơ nhiệt – Bài C5 trang 99 SGK Vật lí 8. Theo em thì động cơ nhiệt có thể gây ra những

Bài C6 trang 99 SGK Lý 8, Một ô tô chạy được quãng đường 100km với lực kéo trung...

Bài 28: Động cơ nhiệt – Bài C6 trang 99 SGK Vật lí 8. Một ô tô chạy được quãng đường 100km với lực kéo

Bài C1 trang 99 Lý 8, Ở động cơ nổ bốn kì cũng như bất cứ một động cơ...

Bài 28: Động cơ nhiệt – Bài C1 trang 99 SGK Vật lí 8. Ở động cơ nổ bốn kì cũng như bất cứ một

Luyện tập

B. Vocabulary and Grammar – trang 44 Unit 12 SBT Anh 8 mới: Tổng hợp bài tập Vocabulary and
Tổng hợp bài tập Vocabulary and Grammar unit 12 có đáp án và lời giải chi tiết. B. Vocabulary and Grammar – trang...
Câu 2. trang 28 Sách bài tập Địa 8: Quan sát hình 10.1. Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Á, tr 33 ,...
Quan sát hình 10.1. Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Á, tr 33 SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây ....
Câu 2 trang 99 Sách bài tập (SBT) Địa 8: Về chế độ nhiệt
Về chế độ nhiệt. Câu 2 trang 99 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8 - Bài 40. Thực hành đọc lát cắt địa...