Câu C4 trang 96 SGK Lý 8, Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những ví dụ đã có trong bài về sự truyền cơ...
 – Dùng búa đập nhiều lần vào thanh đồng làm thanh đồng nóng lên: Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng. – Ném một vật lên cao: Động năng chuyển hóa thành thế năng.
Câu C3 trang 96 Lý 8, Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và...
 Thả viên bi từ trên cao xuống nền gạch. Khi rơi xuống, thế năng chuyển hóa dần thành động năng. Khi rơi đến sàn nhà, một phần cơ năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm sàn nhà v
Quảng cáo


Bài C5 trang 99 SGK Lý 8, Theo em thì động cơ nhiệt có thể gây ra những tác hại nào đối với môi...
Gây ra tiếng ồn: các khí do nhiên liệu bị đốt cháy thải ra có nhiều khí độc. nhiêt lườn do động cơ thải ra khí quyển góp phần làm tăng nhiệt độ của khí quyển…
Bài C1 trang 99 Lý 8, Ở động cơ nổ bốn kì cũng như bất cứ một động cơ nhiệt nào có phải toàn...
Ở động cơ nổ bốn kì cũng như bất cứ một động cơ nhiệt nào có phải toàn bộ nhiệt lượng của nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích không? Tại sao?

Luyện tập

Hãy cho biết các thành phần chính trong cấu trúc của chương trình
Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình - Câu 4 trang 13 SGK Tin học lớp 8. Hãy cho...
Bài 44.7* Trang 61 Sách bài tập Hóa 8 Có 200 g dung dịch NaOH 5% (dung dịch A).
Có 200 g dung dịch NaOH 5% (dung dịch A).. Bài 44.7* Trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Bài...
Hoạt động 9 trang 62 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Chủ đề 8: Áp suất chất lỏng – Bình thông...
Hoạt động 9 trang 62 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8. Từ nguyên lí Pascal ta có ({F_2} = {F_1}{{{S_2}} over...
Câu 5.2 trang 30 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Thực hiện phép cộng:
Thực hiện phép cộng. Câu 5.2 trang 30 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - Bài 5. Phép cộng các phân thức...
Bình giảng 2 khổ thơ trong bài ” Ông đồ” của Vũ Đình Liên, Đây là phần thứ hai bài thơ “Ông đồ” của...
Nghị Luận Xã Hội Lớp 8 - Bình giảng 2 khổ thơ trong bài " Ông đồ" của Vũ Đình Liên. Đây là phần...