Câu C4 trang 96 SGK Lý 8, Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những ví dụ đã có trong bài về sự truyền cơ...
 – Dùng búa đập nhiều lần vào thanh đồng làm thanh đồng nóng lên: Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng. Ném một vật lên cao: Động năng chuyển hóa thành thế năng.
Câu C3 trang 96 Lý 8, Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và...
 Thả viên bi từ trên cao xuống nền gạch. Khi rơi xuống, thế năng chuyển hóa dần thành động năng. Khi rơi đến sàn nhà, một phần cơ năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm sàn nhà v

Quảng cáo
Bài C5 trang 99 SGK Lý 8, Theo em thì động cơ nhiệt có thể gây ra những tác hại nào đối với môi...
Gây ra tiếng ồn: các khí do nhiên liệu bị đốt cháy thải ra có nhiều khí độc. nhiêt lườn do động cơ thải ra khí quyển góp phần làm tăng nhiệt độ của khí quyển…
Bài C1 trang 99 Lý 8, Ở động cơ nổ bốn kì cũng như bất cứ một động cơ nhiệt nào có phải toàn...
Ở động cơ nổ bốn kì cũng như bất cứ một động cơ nhiệt nào có phải toàn bộ nhiệt lượng của nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích không? Tại sao?

Luyện tập

Bài 3 trang 120 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Nếu chọn mốc tính độ cao ở mặt đất, vật nào...
Bài 3 trang 120 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8. Chọn đáp án D. Bài: Chủ đề 16: Cơ năng ...
Câu hỏi 3 – Mục 1 – Tiết học 29 trang 105 – SGK Địa 8, Quan sát hình 28.1 (SGK trang 103), cho...
Đặc điểm các khu vực địa hình - Câu hỏi 3 - Mục 1 - Tiết học 29 - Trang 105 - SGK Địa...
Lý thuyết Mol, Định nghĩa: Mol là những chất có chứa
Mol - Lý thuyết Mol. Định nghĩa: Mol là những chất có chứa ...
Lý thuyết. Định lí TaLet trong tam giác, 1.Tỉ số của hai đoạn thẳng.Định nghĩa:- Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số...
1.Tỉ số của hai đoạn thẳng. a) Định nghĩa:- Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng...
Thử tài bạn trang 101 (3) Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Trong hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, tìm mặt phẳng song...
1. Hình hộp chữ nhật - Thử tài bạn trang 101 (3) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập...