Trang chủ Bài học Soạn bài Làm việc thật là vui (Cánh diều)

Soạn bài Làm việc thật là vui (Cánh diều)

Trả lời câu hỏi luyện tập bài Làm việc thật là vui trang 7 Tiếng Việt 2 Cánh diều: Tưởng tượng mỗi từ ngữ...
Câu 1. Tưởng tượng mỗi từ ngữ dưới đây là một hành khách. Hãy xếp mỗi hành khách vào toa tàu phù hợp.

Mới cập nhật

Kể tên một số vật thể và cho biết chất tạo nên vật thể đó
Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 35 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 8: Sự đa dạng...
Em quan sát được những vật thể nào trong hình 8.1? Vật thể nào có sẵn trong tự nhiên
Hướng dẫn trả lời câu 1 trang 35 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 8: Sự đa dạng...
Giải bài 3 trang 34 Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo: Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và...
Lời giải bài 3 trang 34 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo...
Giải bài 2 trang 34 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng để chế tạo nhiệt kế...
Lời giải bài 2 trang 34 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo...
Giải bài 1 trang 34 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Tại sao bảng chia nhiệt độ của nhiệt kế y tế thuỷ ngân...
Lời giải bài 1 trang 34 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo...
Mô tả cách đo và thực hành đo nhiệt độ của cơ thể em
Hướng dẫn trả lời câu hỏi vận dụng trang 34 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 7: Thang...