Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh diều

Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh diều.

Tiết 9-10 Ôn tập học kì 2 tiếng Việt 2 cánh diều. Đọc và làm bài tập Em muốn làm cô giáo
Đọc bài Em muốn làm cô giáo – Giải bài tập trang 142, 143 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 2 cánh diều....
Tiết 7-8 Ôn tập cuối năm Tiếng Việt 2 cánh diều. Đọc và làm bài tập Mùa đông nắng ở đâu
Đọc bài Mùa đông nắng ở đâu – Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 trang 141, 142 SGK Tiếng Việt...
Tiết 5-6 Ôn tập cuối năm Tiếng Việt 2 cánh diều. Kể chuyện Soi gương
Hướng dẫn làm bài 1, 2 trang 140 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 2 cánh diều. Tiết 5-6 Ôn tập cuối năm A....
Tiết 3 – 4: Đọc và làm bài tập Mùa xuân đến trang 138, 139 Tiếng Việt 2 cánh diều
Giải bài tập tiết 3-4 Ôn tập cuối năm tiếng việt 2. Đọc và làm bài tập Mùa Xuân Đến trang 138, 139...
Ôn tập cuối năm – Tiết 1, 2 Tiếng Việt lớp 2 cánh diều
Trả lời câu hỏi tiết 1-2 Ôn tập cuối năm trang 138 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh diều Đánh giá kĩ năng đọc...
Viết 4- 5 câu về nhân vật thiếu nhi em biết hoặc về bạn của em
Giải bài Giải Viết về một thiếu nhi Việt Nam trang 136 Tiếng Việt lớp 2 tập 2 cánh diều Câu 1. Chọn 1 trong...
Soạn bài Những ý tưởng sáng tạo – Tiếng Việt 2. Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ dành cho ai? Học sinh cả nước...
Giải bài Những ý tưởng sáng tạo trang 134, 135 sách Cánh Diều Tiếng Việt lớp 2 tập 2. Bài 34 Thiếu nhi...
Nghe – viết: Bé chơi trang 132, 133 Tiếng Việt lớp 2 cánh diều tập 2
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 132, 133 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 sách Cánh diều. Nghe viết Bé chơi –...
Giải bài Bóp nát quả cam – Cánh diều Tiếng Việt 2. Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta? Quốc Toản...
Hướng dẫn giải bài 34 Thiếu nhi đất Việt – Đọc bài Bóp nát quả cam và trả lời câu hỏi 1, 2,...
Hãy viết 4 – 5 câu (hoặc 4 – 5 dòng thơ) về một người lao động ở trường em
Giải Bài viết 2 – Viết về một người lao động ở trường trang 128, 129 Tiếng Việt 2 cánh diều. Bài 33 Những...

Mới cập nhật

Bài 3 trang 40 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo: Cho hình chóp tứ giác đều S. CDEF có (SD = 5cm,...
Sử dụng kiến thức về hình chóp tứ giác đều để tìm độ dài các cạnh: Hình chóp tứ giác đều có: + Các...
Bài 2 trang 40 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo: Hãy cho biết tên các mặt bên, mặt đáy, đường cao và...
Sử dụng kiến thức về hình chóp tứ giác đều để tìm mặt bên, mặt đáy, đường cao và độ dài cạnh bên. Hướng...
Bài 1 trang 40 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo: Hãy cho biết tên các mặt bên, mặt đáy, đường cao và...
Sử dụng kiến thức về hình chóp tam giác đều để tìm mặt bên, mặt đáy, đường cao và độ dài cạnh bên. Trả...
Bài 17 trang 27 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo: Lúc đầu người ta dự kiến thiết kế một chiếc hộp hình...
Sử dụng kiến thức cộng trừ hai đa thức để tính: + Viết hai đa thức trong ngoặc nối với nhau bằng dấu cộng...
Bài 16 trang 27 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo: Ở hình bên, độ dài các cạnh AB
Sử dụng kiến thức chia hai phân thức để tính: Muốn chia phân thức (frac{A}{B}) cho phân thức (frac{C}{D}) (C khác đa thức không)....
Bài 15 trang 27 SBT Toán 8 – Chân trời sáng tạo: Tính: (left( {a + 1 + frac{{1 – 2{a^2}}}{{a – 1}}} right):...
Sử dụng kiến thức cộng, trừ hai phân thức khác mẫu thức để tính: Muốn cộng, trừ hai phân thức khác mẫu, ta thực...