Trang chủ Bài học Sự nóng chảy và sự đông đặc

Sự nóng chảy và sự đông đặc

Bài C7 trang 79 sgk vật lí 6, Bài C7. Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước...
Bài C7. Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan làm một mốc đo nhiệt độ?
Bài C6 trang 79 vật lí 6, Bài C6. Trong việc đúng tượng đồng, có những quá trình chuyển...
Bài C6. Trong việc đúng tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?
Bài C5 trang 78 sgk vật lí 6, Bài C5. Hình 25.1 vẽ đường thẳng biểu diễn sự thay...
Bài C5. Hình 25.1 vẽ đường thẳng biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào?
Bài C4 trang 78 môn Lý 6, Bài C4. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống của các...
Bài C4. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau:
Bài C3 trang 78 sgk môn Lý 6, Bài C3. Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của...
Bài C3. Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào:
Bài C2 trang 78 vật lí 6, Bài C2. Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu...
Bài C2. Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì?
Quảng cáo


Bài C1 trang 78 môn Lý 6, Bài C1. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông...
Bài C1. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?
Bài C5 trang 76 sgk vật lí 6, Bài C5. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống...
Bài C5. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Bài C4 trang 76 sgk vật lí 6, Bài C4. Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt...
Bài C4. Khi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào theo thời gian? Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay
Bài C3 trang 76 sgk vật lí 6, Bài C3. Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của...
Bài C3. Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không? Đưởng biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...