Câu 2 trang 51 SGK Lý 6, Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được...
– Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được vào bảng.
Câu C4 trang 49 Lý 6, Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.
Một số dụng cụ sử dụng như đòn bẩy trong cuộc sống: cái kéo, kềm bấm, xe cút kít, mái chèo thuyền.
Câu C1 trang 45 SGK Lý 6, Thí nghiệm
– Đo trọng lượng của vật p = F1 và ghi kết quả vào bảng dưới.

Quảng cáo
Câu C3 trang 45 SGK Lý 6, Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.
Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.
Câu C5 SGK Lý 6, Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.
Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Luyện tập

Bài 3.1 trang 10 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất trong các bình chia độ dưới...
Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất trong các bình chia độ dưới đây để đo thể tích của một lượng chất lỏng...
Thực hiện các thao tác sau đây và cho nhận xét về kết quả:
Bài 15. Chỉnh sửa văn bản - Câu 3 trang 81 SGK Tin học lớp 6. Thực hiện các thao tác sau đây và...
Hoạt động 3 trang 128 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy quan sát hiện tượng phơi khô quần áo sau...
Hoạt động 3 trang 128 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự...
A. My day trang 52 sgk tiếng anh 6, 1.Listen and repeat.;2.Look at Exercise A1 again;3.Listen and repeat
Unit 5 : Things i do - Điều tôi làm - A. My day trang 52 sgk tiếng anh 6. 1.Listen and repeat.;2.Look at...
Quan sát H.12 đọc những câu dưới đây và điền tiếp trang 41: Bài 12 Biến dạng của rễ
Quan sát H.12 đọc những câu dưới đây và điền tiếp - trang 41: Bài 12. sinh 6Biến dạng của rễ. Cây sắn...