Câu 2 trang 51 SGK Lý 6, Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được...
– Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được vào bảng.
Câu C4 trang 49 Lý 6, Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.
Một số dụng cụ sử dụng như đòn bẩy trong cuộc sống: cái kéo, kềm bấm, xe cút kít, mái chèo thuyền.
Câu C1 trang 45 SGK Lý 6, Thí nghiệm
– Đo trọng lượng của vật p = F1 và ghi kết quả vào bảng dưới.
Quảng cáo


Câu C3 trang 45 SGK Lý 6, Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.
Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.
Câu C5 SGK Lý 6, Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.
Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Luyện tập

Bài 12 trang 51 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1: Viết các số sau dưới dạng tổng các lũy thừa của...
Bài 12 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. b) (overline {abcde} left( {a ne 0} right)).. Bài tập -...
Câu 151 trang 24 Sách bài tập Toán 6 tập 1: Thay chữ số vào dấu * để 7* là số nguyên tố.
Thay chữ số vào dấu * để 7* là số nguyên tố.. Câu 151 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1...
Hãy kể những ứng dụng về sự thụ phấn của con người trang 102: Bài 30. Thụ phấn
Hãy kể những ứng dụng về sự thụ phấn của con người - trang 102: Bài 30. Thụ phấn. Thụ phấn cho ngô, lúa,...
Bài 11 trang 25 Sách bài tập GDCD 6: Những việc làm: trồng cây bảo vệ rừng, Khai thác tài nguyên thiên
Những việc làm: trồng cây bảo vệ rừng, Khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách có kế hoạch, hợp lý.. Bài 11 trang...
Hoạt động 3 trang 128 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Hãy quan sát hiện tượng phơi khô quần áo sau...
Hoạt động 3 trang 128 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 23: Sự bay hơi và sự...