Báo cáo thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi, Mẫu báo cáo 1. Họ và tên học sinh:……………....

Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi – Báo cáo thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi. Mẫu báo

Câu C5 trang 52 Lý 6, Tìm những thí dụ về ròng rọc.

Ròng rọc – Câu C5 trang 52 SGK Vật lí 6. Tìm những thí dụ về ròng rọc. Tìm những thí dụ về ròng rọc.

Câu 2 trang 51 SGK Lý 6, Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và...

Ròng rọc – Câu 2 trang 51 SGK Vật lí 6. Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết

Câu C2 trang 48 SGK Lý 6, Đo trọng lượng của vật và ghi kết quả vào bảng dưới....

Đòn bẩy – Câu C2 trang 48 SGK Vật lí 6. Đo trọng lượng của vật và ghi kết quả vào bảng dưới. -Kéo lực

Câu C4 trang 49 Lý 6, Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.

Đòn bẩy – Câu C4 trang 49 SGK Vật lí 6. Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống. Tìm ví dụ sử

Câu C1 trang 45 SGK Lý 6, Thí nghiệm

Mặt phẳng nghiêng – Câu C1 trang 45 SGK Vật lí 6. Thí nghiệm – Đo trọng lượng của vật p = F1 và ghi

Câu C3 trang 45 SGK Lý 6, Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.

Mặt phẳng nghiêng – Câu C3 trang 45 SGK Vật lí 6. Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng. Nêu hai thí

Câu C5 SGK Lý 6, Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Đo độ dài – Câu C5 SGK Vật lí 6. Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có. Hãy cho

Bài tập vận dụng trang 89 – 90 Lý 6, Nhiệt độ nóng chảy của một chất cũng là...

Tổng kết chương II: Nhiệt học – Bài tập vận dụng trang 89 – 90 SGK Vật lí 6. Nhiệt độ nóng chảy của một

Ô chữ về sự chuyển thể trang 91 SGK Lý 6, Tên gọi sự chuyển thể từ thể rắn...

Tổng kết chương II: Nhiệt học – Ô chữ về sự chuyển thể trang 91 SGK Vật lí 6. Tên gọi sự chuyển thể từ

Luyện tập

Tả cảnh khu vườn vào mùa xuân, “Én có gì lạ, báo mùa xuân sang. Nắng có gì lạ, mà cánh hoa hồng tươi”
Văn miêu tả lớp 6 - Tả cảnh khu vườn vào mùa xuân. “Én có gì lạ, báo mùa xuân sang. Nắng có gì...
A. AT THE STORE (Ở cửa hàng) trang 114 tiếng anh 6, Từ bộ phận như: a box, a tube, a bar,… được đùng...
Unit 11 : What do you eat ? - Bạn ăn gì? - A. AT THE STORE (Ở cửa hàng) trang 114 tiếng anh...
Câu 5.1. trang 73 SBT Toán lớp 6 tập 1: Nhà toán học Py-ta-go sinh năm 570 trước Công nguyên. Nhà
Nhà toán học Py-ta-go sinh năm 570 trước Công nguyên. Nhà toán học Việt Nam Lương Thế Vinh sinh sau Py-ta-go 2011 năm. Vậy...