Câu 2 trang 51 SGK Lý 6, Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được...
– Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được vào bảng.
Câu C4 trang 49 Lý 6, Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.
Một số dụng cụ sử dụng như đòn bẩy trong cuộc sống: cái kéo, kềm bấm, xe cút kít, mái chèo thuyền.
Câu C1 trang 45 SGK Lý 6, Thí nghiệm
– Đo trọng lượng của vật p = F1 và ghi kết quả vào bảng dưới.

Quảng cáo
Câu C3 trang 45 SGK Lý 6, Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.
Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.
Câu C5 SGK Lý 6, Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.
Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Luyện tập

Bài C6 trang 7 sgk vật lý 6, Có 3 thước đo sau đây:
Đo độ dài - Bài C6 trang 7 sgk vật lý 6. Có 3 thước đo sau đây: ...
Mục I – Phần A trang 38 Vở BT Vật lý 6: TÌM HIỂU LỰC KẾ
Mục I - Phần A - Trang 38 Vở bài tập Vật lí 6. C1. Bài 10. Lực kế - Phép đo lực -...
Trả lời gợi ý Bài 8 trang 19 SGK GDCD lớp 6: Bài 8: Sống chan hòa với mọi người
Trả lời gợi ý Bài 8 trang 19 SGK GDCD lớp 6: Bài 8: Sống chan hòa với mọi người. Sống chan hòa là...
Câu hỏi 3 Bài 10 trang 35 Toán 6 Tập 1 : Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu...
Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1 . Nên (80 + 12) không chia hết cho 8....
Tả lăng Bác Hồ, Rời khỏi lăng Bác em vẫn không nguôi xúc động bồi hồi. Nghĩ đến hình ảnh Bác, em thầm hứa...
Văn miêu tả lớp 6 - Tả lăng Bác Hồ. Rời khỏi lăng Bác em vẫn không nguôi xúc động bồi hồi. Nghĩ đến...