Câu 2 trang 51 SGK Lý 6, Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được...
– Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được vào bảng.
Câu C4 trang 49 Lý 6, Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.
Một số dụng cụ sử dụng như đòn bẩy trong cuộc sống: cái kéo, kềm bấm, xe cút kít, mái chèo thuyền.
Câu C1 trang 45 SGK Lý 6, Thí nghiệm
– Đo trọng lượng của vật p = F1 và ghi kết quả vào bảng dưới.

Quảng cáo
Câu C3 trang 45 SGK Lý 6, Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.
Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.
Câu C5 SGK Lý 6, Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.
Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Luyện tập

Câu hỏi trang 89 SGK Lý 6, Mỗi chất nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ này...
Tổng kết chương II: Nhiệt học - Trả lời câu hỏi trang 89 SGK Vật lí 6. Mỗi chất nóng chảy và đông đặc...
Vocabulary – Từ vựng – Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 mới, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 5 SGK tiếng anh...
Unit 5: Natural Wonders of The World - Vocabulary - Từ vựng - Unit 5 SGK Tiếng Anh 6 mới. Tổng hợp từ vựng...
Bài tập luyện thêm.Tia, Các bài luyện tập thêm về tia
Các bài luyện tập thêm về tia. Bài tập luyện thêm.Tia - Tia ...
Bài 37 trang 78 môn Toán 6 tập 1, Tìm tổng tất cả các số nguyên x, biết:
Tìm tổng tất cả các số nguyên x, biết. Bài 37 trang 78 sgk toán 6 tập 1 - Tính chất của phép ...
Câu 1.a trang 53 SBT Địa 6: Vì sao chúng ta cần phải khai thác và sử dụng các mỏ khoáng sản một cách
Vì sao chúng ta cần phải khai thác và sử dụng các mỏ khoáng sản một cách hợp lí và tiết kiệm ?. Câu...