Câu 2 trang 51 SGK Lý 6, Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được...
– Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được vào bảng.
Câu C4 trang 49 Lý 6, Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.
Một số dụng cụ sử dụng như đòn bẩy trong cuộc sống: cái kéo, kềm bấm, xe cút kít, mái chèo thuyền.
Câu C1 trang 45 SGK Lý 6, Thí nghiệm
– Đo trọng lượng của vật p = F1 và ghi kết quả vào bảng dưới.
Câu C3 trang 45 SGK Lý 6, Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.
Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.
Câu C5 SGK Lý 6, Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.
Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Luyện tập

Câu 10.1, 10.2, 10.3 phần bài tập trong SBT trang 39, 40 Vở BT Vật lý 6: 10.1
Câu 10.1, 10.2, 10.3 phần bài tập trong SBT – Trang 39, 40 Vở bài tập Vật lí 6. B. Cân Rôbécvan là dụng...
Câu 33 trang 11 SBT Toán lớp 6 tập 2: Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng các phân số
Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng các phân số còn lại.. Câu 33 trang 11 Sách Bài Tập (SBT)...
Hoạt động 3 trang 14 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nhắc nhở: Do đầu trên của chau không áp sát...
Hoạt động 3 trang 14 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 2: Luyện tập đo độ dài ...
Bài 24-25.14 trang 75 Sách bài tập Lý 6: Tại sao ở các nước hàn đới (nằm sát Bắc cực hoặc Nam cực) chỉ...
Tại sao ở các nước hàn đới (nằm sát Bắc cực hoặc Nam cực) chỉ có thể dùng nhiệt kế rượu, không thể dùng...
Bài tập 1 trang 13 SBT GDCD 6: Lễ độ là cách cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với
Lễ độ là cách cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác.. Bài tập 1 trang 13 Sách...