Câu 2 trang 51 SGK Lý 6, Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và...
– Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được vào bảng.
Câu C2 trang 48 SGK Lý 6, Đo trọng lượng của vật và ghi kết quả vào bảng dưới....
– Đo trọng lượng của vật và ghi kết quả vào bảng dưới.
Câu C4 trang 49 Lý 6, Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.
Một số dụng cụ sử dụng như đòn bẩy trong cuộc sống: cái kéo, kềm bấm, xe cút kít, mái chèo thuyền.
Câu C1 trang 45 SGK Lý 6, Thí nghiệm
– Đo trọng lượng của vật p = F1 và ghi kết quả vào bảng dưới.
Câu C3 trang 45 SGK Lý 6, Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.
Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.
Câu C5 SGK Lý 6, Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.
Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.
Bài tập vận dụng trang 89 – 90 Lý 6, Nhiệt độ nóng chảy của một chất cũng là...
1. Trong các cách sắp xếp dưới đây cho các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp nào đúng?

Luyện tập

Bài 148 trang 57 sgk Toán 6 tập 1, Đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 72 nữ về một huyện...
Đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 72 nữ về một huyện để biểu diễn. Bài 148 trang 57 sgk toán...
Bài 13.11 trang 44 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Hình 13.3 (Sách BT Lý 6) mô tả cách những người Ai Cập cổ...
Hình 13.3 (Sách BT Vật lí 6) mô tả cách những người Ai Cập cổ xây dựng Kim tự tháp. Bài 13.11 trang 44...
Câu 192 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1: Hai bạn Tùng và Hải thường đến thư viện đọc sách. Tùng...
Hai bạn Tùng và Hải thường đến thư viện đọc sách. Tùng cứ 8 ngày đến thư viện một lần, Hải 10 ngày 1...