Câu 2 trang 51 SGK Lý 6, Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được...
– Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được vào bảng.
Câu C4 trang 49 Lý 6, Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.
Một số dụng cụ sử dụng như đòn bẩy trong cuộc sống: cái kéo, kềm bấm, xe cút kít, mái chèo thuyền.
Câu C1 trang 45 SGK Lý 6, Thí nghiệm
– Đo trọng lượng của vật p = F1 và ghi kết quả vào bảng dưới.

Quảng cáo
Câu C3 trang 45 SGK Lý 6, Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.
Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.
Câu C5 SGK Lý 6, Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.
Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Luyện tập

Câu 190 trang 30 Sách bài tập Toán 6 tập 1: Tìm bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400.
Tìm bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hơn 400.. Câu 190 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 -...
Để thực hiện niềm đam mê của mình, chị đã quyết tâm học tập và đạt kết quả như thế nào ? Để thực...
Để thực hiện niềm đam mê của mình, chị đã quyết tâm học tập và đạt kết quả cao. Để thực hiện niềm đam...
Kể lại một trận chiến đấu ác liệt mà em đã đọc, đã nghe kể hoặc đã xem trên màn ảnh, Trải qua hàng...
Văn kể chuyện - Kể lại một trận chiến đấu ác liệt mà em đã đọc, đã nghe kể hoặc đã xem trên màn...
Câu 2 trang 43 SBT Địa 6: Dựa vào các hình 12-1, 12-2, 12-3 ở trên và các hình 30, 31, 38 trong
Dựa vào các hình 12-1, 12-2, 12-3 ở trên và các hình 30, 31, 38 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết ....
Hoạt động 1 trang 39 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1: Trong một lớp học có 40 học sinh, trong đó...
Hoạt động 1 trang 39 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1.          a           -            b            =         c. Bài: 1. Phép trừ...