Câu 2 trang 51 SGK Lý 6, Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được...
– Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được vào bảng.
Câu C4 trang 49 Lý 6, Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.
Một số dụng cụ sử dụng như đòn bẩy trong cuộc sống: cái kéo, kềm bấm, xe cút kít, mái chèo thuyền.
Câu C1 trang 45 SGK Lý 6, Thí nghiệm
– Đo trọng lượng của vật p = F1 và ghi kết quả vào bảng dưới.

Quảng cáo
Câu C3 trang 45 SGK Lý 6, Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.
Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.
Câu C5 SGK Lý 6, Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.
Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Luyện tập

Bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 6: Nối ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp:
Bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 6. Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành...
Bài 6 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2: Bài tập – Chủ đề 16: Phép cộng và phép trừ...
Bài 6 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. d) ({5 over 9} + {{ - 2} over 7} +...
Bài 44 trang 119 – Sách giáo khoa Toán 6 tập 1, Bài 44.Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB,BC,CD,DA trong hình 46...
Bài 44. a) Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB,BC,CD,DA trong hình 46 theo thứ tự giảm dần. Bài 44 trang 119 -...
Câu 1 trang 22 SBT Địa 6: Kí hiệu than có hình vuông màu đen trên bản đồ là dạng kí hiệu tượng
Kí hiệu than có hình vuông màu đen trên bản đồ là dạng kí hiệu tượng hình. Câu 1 trang 22 Sách bài tập...
A. PARTS OF THE BODY (Những phần của thân thể) trang 96 tiếng anh 6, Tính từ trong tiếng Anh không thay đổi trừ...
Unit 9 : The body - Thân thể - A. PARTS OF THE BODY (Những phần của thân thể) trang 96 tiếng anh 6....