Câu 2 trang 51 SGK Lý 6, Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được...
– Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được vào bảng.
Câu C4 trang 49 Lý 6, Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.
Một số dụng cụ sử dụng như đòn bẩy trong cuộc sống: cái kéo, kềm bấm, xe cút kít, mái chèo thuyền.
Câu C1 trang 45 SGK Lý 6, Thí nghiệm
– Đo trọng lượng của vật p = F1 và ghi kết quả vào bảng dưới.
Quảng cáo


Câu C3 trang 45 SGK Lý 6, Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.
Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.
Câu C5 SGK Lý 6, Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.
Hãy cho biết GHD và ĐCNN của một thước đo mà em có.

Luyện tập

Em hãy đóng vai Lê Lợi kể lại truyện sự tích Hồ Gươm, Vào thời giặc Minh đô hộ ở nước ta, chúng coi...
Sự tích Hồ Gươm - Em hãy đóng vai Lê Lợi kể lại truyện sự tích Hồ Gươm. Vào thời giặc Minh đô hộ...
Em hãy nêu một số ví dụ cụ thể về thông tin và cách thức mà con người thu nhận thông tin đó.
Bài 1. Thông tin và tin học - Câu 2 trang 5 SGK Tin học lớp 6. Em hãy nêu một số ví dụ...
Câu 28 trang 9 Sách bài tập Toán 6 tập 1: a. Với cả hai chữ số I và V, có thể viết được...
a. Với cả hai chữ số I và V, có thể viết được những số La Mã nào (Mỗi chữ số có thể viết...
Thử tài bạn trang 136 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1,5 . 17
2. Nhân hai số nguyên cùng dấu - Thử tài bạn trang 136 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài...
Bài tập 3 trang 37 bài tập SBT Lịch Sử 6: Là tổ chức nhà nước đơn giản, sơ khai nhưng đã là tổ...
Là tổ chức nhà nước đơn giản, sơ khai nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản cả nước.. Bài tập 3 trang...