Trang chủ Bài học Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Bài 2 trang 23 sgk địa lí 9, Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng số liệu dưới đây:
2.  Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng số liệu dưới đây:
Bài 3 trang 23 sgk sách Địa 9, Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước...
3. Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta.
Bài 1 trang 23 sgk sách Địa 9, Dựa trên hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế trọng điểm.
1. Dựa trên hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế trọng điểm.
Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới
II. NỀN KINH TẾ NƯỚC TA TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI
Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới
I. NẾN KINH TẾ NƯỞC TA TRƯỚC THỜI KÌ ĐỔI MỚI

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...