Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9
Giải bài tập Địa 9 (SGK Địa lí lớp 9) địa lí Việt Nam tiếp theo
Sự Phân hóa lãnh thổ ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG
Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta: Trong năm, tất cả các...
Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta.
Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Địa 9
Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.  Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào?
Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng...
Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm. Kể tên các vùng kinh tế giáp biển, vùng kinh tế không giáp biển.
Xác định trên hình 24.3 , những ngành công nghiệp chủ yếu của các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Huế.: Xác định trên hình...
Xác định trên hình 24.3 , những ngành công nghiệp chủ yếu của các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Huế.
Dựa vào hình 24.2, nhận xét sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc Trung Bộ: Dựa vào hình 24.2, nhận...
Dựa vào hình 24.2, nhận xét sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc Trung Bộ.
Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các cơ sở khai thác khoáng sản: thiếc, crôm, titan, đá vôi: Bài 24. Vùng Bắc...
Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các cơ sở khai thác khoáng sản: thiếc, crôm, titan, đá vôi.

Quảng cáo
Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các quốc lộ 7,8,9 và nêu tầm quan trọng của các tuyến đường này: Quan sát...
Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các quốc lộ 7,8,9 và nêu tầm quan trọng của các tuyến đường này.
Bài 2 trang 89 SGK Địa lí 9: Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của Bắc Trung Bộ?
Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của Bắc Trung Bộ?
Bài 3 trang 89 SGK Địa lí 9: Sưu tầm tư liệu về khu di tích quê Bác Hồ tại Kim Liên, Nam Đàn,...
Sưu tầm tư liệu về khu di tích quê Bác Hồ tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Luyện tập

Bài tập 5 trang 38 Sách Bài Tập (SBT) Sử 9 Tác động của chiến tranh thế giới thứ hai đến các nước Tây...
Tác động của chiến tranh thế giới thứ hai đến các nước Tây Âu như thế nào ? . Bài tập 5 trang 38 Sách...
Bài 56 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2, Xem hình 47. Hãy tìm số đo các góc của tứ giác ABCD
Xem hình 47. Hãy tìm số đo các góc của tứ giác ABCD. Bài 56 trang 89 sgk Toán lớp 9 tập 2 -...
Bài 2 trang 21 sgk Hóa 9, Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng
Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit - Bài 2 trang 21 sgk hóa học 9. Những oxit nào dưới đây...
Bài 7 trang 134 SGK Toán 9 tập 2, Cho tam giác đều ABC, O là trung điểm của BC. Trên các cạnh AB,...
Cho tam giác đều ABC, O là trung điểm của BC. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm di động D...
Bài 31.7 Trang 40 SBT Hóa 9: Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa,
Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy. Bài 31.7 Trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 - Bài...