Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9
Giải bài tập Địa 9 (SGK Địa lí lớp 9) địa lí Việt Nam tiếp theo
Sự Phân hóa lãnh thổ ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG
Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta: Trong năm, tất cả các...
Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta.
Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Địa 9
Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.  Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào?
Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng...
Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm. Kể tên các vùng kinh tế giáp biển, vùng kinh tế không giáp biển.
Xác định trên hình 24.3 , những ngành công nghiệp chủ yếu của các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Huế.: Xác định trên hình...
Xác định trên hình 24.3 , những ngành công nghiệp chủ yếu của các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Huế.
Dựa vào hình 24.2, nhận xét sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc Trung Bộ: Dựa vào hình 24.2, nhận...
Dựa vào hình 24.2, nhận xét sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc Trung Bộ.
Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các cơ sở khai thác khoáng sản: thiếc, crôm, titan, đá vôi: Bài 24. Vùng Bắc...
Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các cơ sở khai thác khoáng sản: thiếc, crôm, titan, đá vôi.
Quảng cáo


Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các quốc lộ 7,8,9 và nêu tầm quan trọng của các tuyến đường này: Quan sát...
Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các quốc lộ 7,8,9 và nêu tầm quan trọng của các tuyến đường này.
Bài 2 trang 89 SGK Địa lí 9: Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của Bắc Trung Bộ?
Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của Bắc Trung Bộ?
Bài 3 trang 89 SGK Địa lí 9: Sưu tầm tư liệu về khu di tích quê Bác Hồ tại Kim Liên, Nam Đàn,...
Sưu tầm tư liệu về khu di tích quê Bác Hồ tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Luyện tập

Bài 3 trang 11 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1: Vậy khi hiệu điện thế giảm đi 0,5V thì cường...
Bài 3 trang 11 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. Vậy khi hiệu điện thế giảm đi 0,5V thì cường...
Bài 7, 8, trang 117, môn Sinh lớp 9, 7.Vì sao gây đột biên nhán tạo thường là khâu đầu tiên của chọn giống?...
Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị - Bài 7, 8, trang 117, SGK Sinh học lớp 9. 7.Vì sao gây...
Câu 40 trang 13 SBT Toán 9 tập 2: Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường.
Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường.. Câu 40 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 - Bài 5:...
ADVERB CLAUSES OF RESULT / CONSEQUENCE (Mệnh đề trang từ chỉ hậu quả), ADVERB CLAUSES OF RESULT / CONSEQUENCE (Mệnh đề trạng từ chỉ...
Unit 3. A Trip to the Countryside - Một chuyến về quê - ADVERB CLAUSES OF RESULT / CONSEQUENCE (Mệnh đề trang từ chỉ...
Hoạt động 2 trang 85 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Ta đã biết, mắt ta nhìn thấy một vật...
Hoạt động 2 trang 85 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2. Khi ánh sáng từ vật truyền đến mắt có...