Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9
Giải bài tập Địa 9 (SGK Địa lí lớp 9) địa lí Việt Nam tiếp theo
Sự Phân hóa lãnh thổ ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

Bài 1, 2 trang 124 SGK Địa lí 9, Bài 2: Căn cứ vào biểu đồ đã vẽ và...

Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ – Bài 1, 2 trang 124 SGK Địa lí 9.

Dân cư và lao động – Gia tăng dân số – Số dân Địa lí tỉnh thành phố (Tiếp...

Địa lí tỉnh thành phố (Tiếp theo) – Dân cư và lao động. Gia tăng dân số- Số dân.- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên

Địa lí tỉnh thành phố (Tiếp theo): Kinh tế – Các ngành kinh tế

Địa lí tỉnh thành phố (Tiếp theo) trang 149 sgk – Kinh tế (tiếp theo). 2. Các ngành kinh tế Công nghiệp (kể cả tiểu,

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên (trang 146 sgk)

Địa lí tỉnh thành phố – Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên (trang 146 sgk). 1. Địa hình 1. Địa hình –

Vị trí sách Địa, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính

Địa lí tỉnh thành phố – Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính. 1. Vị trí và lãnh

Câu 1 trang 144 bài thực hành địa lí 9, Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo...

Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí – Câu 1

Câu 2 trang 145 sgk sách Địa 9, Hãy nhận xét về tình hình khai thác, xuất khẩu dầu...

Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí – Câu 2

Câu 1 trang 144 sgk địa lí 9, Phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa như...

Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường Biển – Đảo (tiếp theo) – Câu 1 trang 144 sgk địa

Câu 2 trang 144 sgk sách Địa 9, Nhà nước đã và đang thực hiện những biện pháp gì...

Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường Biển – Đảo (tiếp theo) – Câu 2 trang 144 sgk địa

Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo sẽ dẫn tới những hậu quả...

Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường Biển – Đảo (tiếp theo) – Sự giảm sút tài nguyên và

Luyện tập

Bài 24 trang 76 Toán lớp 9 tập 2, Bài 24. Một chiếc cầu được thiết kế như hình 21
Bài 24. Một chiếc cầu được thiết kế như hình 21. Bài 24 trang 76 sgk Toán lớp 9 tập 2 - Bài 3....
Bài 19 trang 15 sgk Toán 9 – tập 1, Bài 19. Rút gọn các biểu thức sau:
Bài 19. Rút gọn các biểu thức sau. Bài 19 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1 - Bài 3. Liên hệ giữa...
Bài 1,2,trang 88, Sinh 9, 1.Di truyền y học tư vấn là gì? Gồm những nội dung nào? 2.Việc quy định: nam giới chỉ...
Bài 30: Di truyền học với con người - Bài 1,2,trang 88,SGK Sinh học lớp 9. 1.Di truyền y học tư vấn là gì?...