Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9
Giải bài tập Địa 9 (SGK Địa lí lớp 9) địa lí Việt Nam tiếp theo
Sự Phân hóa lãnh thổ ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

Bài 1, 2 trang 124 SGK Địa lí 9, Bài 2: Căn cứ vào biểu đồ đã vẽ và...

Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ – Bài 1, 2 trang 124 SGK Địa lí 9.

Dân cư và lao động – Gia tăng dân số – Số dân Địa lí tỉnh thành phố (Tiếp...

Địa lí tỉnh thành phố (Tiếp theo) – Dân cư và lao động. Gia tăng dân số- Số dân.- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên

Địa lí tỉnh thành phố (Tiếp theo): Kinh tế – Các ngành kinh tế

Địa lí tỉnh thành phố (Tiếp theo) trang 149 sgk – Kinh tế (tiếp theo). 2. Các ngành kinh tế Công nghiệp (kể cả tiểu,

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên (trang 146 sgk)

Địa lí tỉnh thành phố – Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên (trang 146 sgk). 1. Địa hình 1. Địa hình –

Vị trí sách Địa, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính

Địa lí tỉnh thành phố – Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính. 1. Vị trí và lãnh

Câu 1 trang 144 bài thực hành địa lí 9, Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo...

Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí – Câu 1

Câu 2 trang 145 sgk sách Địa 9, Hãy nhận xét về tình hình khai thác, xuất khẩu dầu...

Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí – Câu 2

Câu 1 trang 144 sgk địa lí 9, Phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa như...

Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường Biển – Đảo (tiếp theo) – Câu 1 trang 144 sgk địa

Câu 2 trang 144 sgk sách Địa 9, Nhà nước đã và đang thực hiện những biện pháp gì...

Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường Biển – Đảo (tiếp theo) – Câu 2 trang 144 sgk địa

Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo sẽ dẫn tới những hậu quả...

Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường Biển – Đảo (tiếp theo) – Sự giảm sút tài nguyên và

Luyện tập

Bài 3 trang 18 sgk môn Lý 9, Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong đó …
Bài tập vận dụng định luật ôm - Bài 3 trang 18 sgk vật lí 9. Cho mạch điện có sơ đồ như hình...
Câu 36 trang 106 SBT Toán 9 Tập 2: a) Tìm quỹ tích các điểm D khi C chạy trên nửa đường tròn đã
a) Tìm quỹ tích các điểm D khi C chạy trên nửa đường tròn đã cho. . Câu 36 trang 106 Sách Bài Tập...
Câu 9 trang 62 SBT Toán 9 Tập 1: Một hình chữ nhật có kích thước là 25 cm và 40 cm .
Một hình chữ nhật có kích thước là 25 cm và 40 cm . Người ta tang mỗi kích thước của hình chữ...