Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9
Giải bài tập Địa 9 (SGK Địa lí lớp 9) địa lí Việt Nam tiếp theo
Sự Phân hóa lãnh thổ ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG
Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta: Trong năm, tất cả các...
Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta.
Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Địa 9
Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.  Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào?
Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng...
Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm. Kể tên các vùng kinh tế giáp biển, vùng kinh tế không giáp biển.
Xác định trên hình 24.3 , những ngành công nghiệp chủ yếu của các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Huế.: Xác định trên hình...
Xác định trên hình 24.3 , những ngành công nghiệp chủ yếu của các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Huế.
Dựa vào hình 24.2, nhận xét sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc Trung Bộ: Dựa vào hình 24.2, nhận...
Dựa vào hình 24.2, nhận xét sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc Trung Bộ.
Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các cơ sở khai thác khoáng sản: thiếc, crôm, titan, đá vôi: Bài 24. Vùng Bắc...
Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các cơ sở khai thác khoáng sản: thiếc, crôm, titan, đá vôi.

Quảng cáo
Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các quốc lộ 7,8,9 và nêu tầm quan trọng của các tuyến đường này: Quan sát...
Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các quốc lộ 7,8,9 và nêu tầm quan trọng của các tuyến đường này.
Bài 2 trang 89 SGK Địa lí 9: Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của Bắc Trung Bộ?
Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của Bắc Trung Bộ?
Bài 3 trang 89 SGK Địa lí 9: Sưu tầm tư liệu về khu di tích quê Bác Hồ tại Kim Liên, Nam Đàn,...
Sưu tầm tư liệu về khu di tích quê Bác Hồ tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Luyện tập

Soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt – một số đề luyện tập trang 155 Văn 9 – Văn 9
Kiểm tra phần Tiếng Việt (Bài 31) - Soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt - một số đề luyện tập trang 155 SGK...
Bài 35.7 Trang 45 Sách bài tập Hóa 9: Hỗn hợp A gồm 3 chất hữu cơ có cùng công thức phân
Hỗn hợp A gồm 3 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử. Bài 35.7 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa...
A closer look 1 Trang 62 Unit 6 Anh 9 mới, Tổng hợp bài tập phần A closer look 1 Trang 62 Unit 6...
Unit 6: Viet Nam: Then and now - A closer look 1 Trang 62 Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới . Tổng hợp...
Bài 3 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 9: Quan sát lược đồ Kinh tế vùng Bắc Bộ trang 87 trong SGK và...
Bài 3 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 9. Kể tên các hải cảng chính, các tuyến đường quốc lộ nối các tỉnh...
A closer look 2 Unit 5 Trang 53 SGK Tiếng Anh 9 mới, Tổng hợp bài tập phần A closer look 2 Unit 4...
Unit 5: Wonders of Viet Nam - A closer look 2 Unit 5 Trang 53 SGK Tiếng Anh 9 mới . Tổng hợp bài...