Địa lí lớp 9

Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9
Giải bài tập Địa 9 (SGK Địa lí lớp 9) địa lí Việt Nam tiếp theo
Sự Phân hóa lãnh thổ ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG
Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta: Trong năm, tất cả các...
Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta.
Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Địa 9
Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.  Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào?
Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng...
Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm. Kể tên các vùng kinh tế giáp biển, vùng kinh tế không giáp biển.
Xác định trên hình 24.3 , những ngành công nghiệp chủ yếu của các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Huế.: Xác định trên hình...
Xác định trên hình 24.3 , những ngành công nghiệp chủ yếu của các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Huế.
Dựa vào hình 24.2, nhận xét sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc Trung Bộ: Dựa vào hình 24.2, nhận...
Dựa vào hình 24.2, nhận xét sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc Trung Bộ.
Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các cơ sở khai thác khoáng sản: thiếc, crôm, titan, đá vôi: Bài 24. Vùng Bắc...
Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các cơ sở khai thác khoáng sản: thiếc, crôm, titan, đá vôi.

Quảng cáo
Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các quốc lộ 7,8,9 và nêu tầm quan trọng của các tuyến đường này: Quan sát...
Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các quốc lộ 7,8,9 và nêu tầm quan trọng của các tuyến đường này.
Bài 2 trang 89 SGK Địa lí 9: Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của Bắc Trung Bộ?
Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của Bắc Trung Bộ?
Bài 3 trang 89 SGK Địa lí 9: Sưu tầm tư liệu về khu di tích quê Bác Hồ tại Kim Liên, Nam Đàn,...
Sưu tầm tư liệu về khu di tích quê Bác Hồ tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Luyện tập

Câu 2 trang 78 SBT Địa lý 9: Nối ô chữ số (1), ô chữ số (2) với các ô chữ thích hợp ở...
Nối ô chữ số (1), ô chữ số (2) với các ô chữ thích hợp ở giữa để nêu đúng sự khác biệt trong...
Bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 4 SBT Sinh 9: A- BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 4
Bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 4 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Ở một loài, gen A quy định...
Bài 3 trang 129 sgk Hóa 9, Bài 3. Để dập tắt xăng dầu cháy người ta làm như sau
Dầu mỏ và khí thiên nhiên - Bài 3 trang 129 sgk hoá học 9. Bài 3. Để dập tắt xăng dầu cháy người...
Câu hỏi 1, 2 trang 117 SGK Sinh học 9, 1.Hãy giaỉ thích sơ đồ: ADN (gen) -> mARN -> Protein -> Tính trạng 2....
Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị - Câu hỏi 1, 2 trang 117 SGK Sinh học 9. 1.Hãy giaỉ thích...
Câu 41 trang 13 Sách bài tập Toán 9 tập 2: Tính giá tiền của một cây sắt ∅18 và giá tiền 1 kg...
Tính giá tiền của một cây sắt ∅18 và giá tiền 1 kg sắt ∅8.. Câu 41 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán...