Trang chủ Bài học Thì tương lai (future)

Thì tương lai (future)

So sánh giữa thì tương lai liên tiến với will + nguyên mẫu, Sự khác nhau giữa will + nguyên mẫu với thì tương...
A. Sự khác nhau giữa will + nguyên mẫu với thì tương lai liên tiến gần giống hệt với sự khác nhau giữa will + nguyên mẫu với thì hiện tại liên tiến. Will + nguyên mẫu diễn tả tươn
Thì tương lai liên tiến được dùng để diễn tả tương lai không có ý định, Thì hiện tại liên tiến chỉ có thể...
Câu này không có ý nói rằng người nói đã sắp xếp để giúp Mary hoặc rằng anh ta có ý muốn giúp Mary. Nó chỉ nói lên rằng hành động này sẽ xảy ra. Thì tương lai liên tiến dùng theo

Quảng cáo
Các cách dùng của thì tương lai đơn, Thì tương lai đơn có thể được dùng có hoặc không có thành ngữ chỉ thời...
A. Để diễn tả ý kiến, ý giả định, ước đoán của người nói về tương lai. Những ý nghĩa này có thể được trình bày bởi các động từ như : assume (cho là), be afraid (e

Mới cập nhật

Lấy ví dụ về vật sống, vật không sống trong tự nhiên và đánh dấu tích vào những đặc điểm để nhận biết vật...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 11 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về khoa học...
Hãy quan sát hình 1.4 và nêu tên những vật sống, vật không sống
Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 9 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về...
Hãy lấy ví dụ nghiên cứu của các lĩnh vực khoa học tự nhiên, theo gợi ý trong bảng 1.2
Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 8 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về...
Hãy quan sát hình 1.3 và cho biết đối tượng nghiên cứu của từng lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 7 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về khoa học...
Hãy tìm các hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên đem lại lợi ích cho cuộc sống của con người theo gợi ý...
Trả lời câu hỏi luyện tập trang 6 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về khoa học...
Hãy quan sát hình 1.2 và cho biết khoa học tự nhiên có vai trò như thế nào trong cuộc sống của con người....
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 6 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về khoa học...