Ngữ pháp Tiếng Anh

Trang chủ Ngữ pháp Tiếng Anh
Mệnh lệnh, yêu cầu, lời khuyên trong lời nói gián tiếp, Mệnh lệnh, yêu cầu, lời khuyên thường được...

LỜI NÓI GIÁN TIẾP (INDIRECT SPEECH) – Mệnh lệnh, yêu cầu, lời khuyên trong lời nói gián tiếp. Mệnh lệnh, yêu cầu, lời khuyên thường

Câu hỏi bắt đầu bằng will you/would you/could you? Đây có thể là các câu hỏi thường nhưng cũng...

LỜI NÓI GIÁN TIẾP (INDIRECT SPEECH) – Câu hỏi bắt đầu bằng will you/would you/could you?. Đây có thể là các câu hỏi thường nhưng

Câu hỏi bắt đầu bằng Shall I/we? trong lời nói gián tiếp, Các câu loại này theo quy tắc...

LỜI NÓI GIÁN TIẾP (INDIRECT SPEECH) – Câu hỏi bắt đầu bằng Shall I/we? trong lời nói gián tiếp. Các câu loại này theo quy

Câu hỏi trong lời nói gián tiếp, — Thì, đại tính từ sở hữu, trạng từ chỉ thời gian...

LỜI NÓI GIÁN TIẾP (INDIRECT SPEECH) – Câu hỏi trong lời nói gián tiếp. — Thì, đại tính từ sở hữu, trạng từ chỉ thời

Các cấu trúc nguyên mẫu và danh động từ trong lời nói gián tiếp, Agree/refuse/offer/promise/threaten + Nguyên mẫu đôi...

LỜI NÓI GIÁN TIẾP (INDIRECT SPEECH) – Các cấu trúc nguyên mẫu và danh động từ trong lời nói gián tiếp. Agree/refuse/offer/promise/threaten + Nguyên mẫu

Các thành ngữ chỉ thời gian và nơi chốn trong lời nói gián tiếp, Nhưng nếu lời nói và...

LỜI NÓI GIÁN TIẾP (INDIRECT SPEECH) – Các thành ngữ chỉ thời gian và nơi chốn trong lời nói gián tiếp. Nhưng nếu lời nói

Cách dùng Could trong câu nói gián tiếp, If I paid my fine I could walk out of prison...

LỜI NÓI GIÁN TIẾP (INDIRECT SPEECH) – Cách dùng Could trong câu nói gián tiếp. If I paid my fine I could walk out of

Cách dùng Might, ought to, should, would, used to trong câu gián tiếp, Nhưng nếu you ought to/you should...

LỜI NÓI GIÁN TIẾP (INDIRECT SPEECH) – Cách dùng Might, ought to, should, would, used to trong câu gián tiếp. Nhưng nếu you ought to/you

Cách dùng các thì quá khứ trong lời nói gián tiếp, Các thì quá khứ giả định sau Wish,...

LỜI NÓI GIÁN TIẾP (INDIRECT SPEECH) – Cách dùng các thì quá khứ trong lời nói gián tiếp. Các thì quá khứ giả định sau

Những trường hợp thì quá khứ không thay đổi trong lời nói gián tiếp, Trong lý thuyết thì quá...

LỜI NÓI GIÁN TIẾP (INDIRECT SPEECH) – Những trường hợp thì quá khứ không thay đổi trong lời nói gián tiếp. Trong lý thuyết thì

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...