Trang chủ Bài học Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Sinh lớp 10 (sách cũ)


Chuẩn bị bài thực hành: quan sát một số vi sinh vật
Chuẩn bị bài thực hành: quan sát một số vi sinh vật: THỰC HÀNH: QUAN SÁT MỘT SỐ VI SINH VẬT. 1. Dụng...
Nội dung và cách tiến hành bài thực hành quan sát một số vi sinh vật
Nội dung và cách tiến hành bài thực hành quan sát một số vi sinh vật sinh 10 1. Nhuộm đơn phát hiện...
Thu hoạch bài thực hành quan sát một số vi sinh vật sinh 10
Thu hoạch bài thực hành quan sát một số vi sinh vật: T. Học sinh viết bản thu hoạch theo các mục tiêu...
Mục tiêu bài thực hành: quan sát một số vi sinh vật sinh 10
Mục tiêu bài thực hành: quan sát một số vi sinh vật – Quan sát được hình dạng một số loại vi khuẩn trong...

Mới cập nhật

Bài 11 trang 96 Toán 8 tập 2– Chân trời sáng tạo: Theo dự đoán, xác suất mũi tên chỉ vào mỗi ô có...
Gọi (Pleft( A right)) là xác suất xuất hiện biến cố (A) khi thực hiện một phép thử. Hướng dẫn giải bài...
Bài 10 trang 96 Toán 8 tập 2– Chân trời sáng tạo: Xuân bỏ một số viên bi xanh và đỏ có kích thước...
Gọi (Pleft( A right)) là xác suất xuất hiện biến cố (A) khi thực hiện một phép thử. Giải chi tiết bài...
Bài 9 trang 96 Toán 8 tập 2– Chân trời sáng tạo: Thảo tung hai đồng xu giống nhau 100 lần và ghi lại...
Gọi (nleft( A right)) là số lần xuất hiện biến cố (A) khi thực hiện phép thử đó (n) lần. Vận dụng kiến thức...
Bài 8 trang 95 Toán 8 tập 2– Chân trời sáng tạo: Tỉ lệ vận động viên đạt huy chương trong một đại hội...
Khi tất cả các kết quả của một trò chơi hay phép thử ngẫu nghiệm đều có khả năng xảy ra bằng nhau thì...
Bài 7 trang 95 Toán 8 tập 2– Chân trời sáng tạo: Một túi đựng 1 viên bi xanh, 1 viên bi đỏ
Khi tất cả các kết quả của một trò chơi hay phép thử ngẫu nghiệm đều có khả năng xảy ra bằng nhau thì...
Bài 6 trang 95 Toán 8 tập 2– Chân trời sáng tạo: Một hộp chứa 6 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần...
Khi tất cả các kết quả của một trò chơi hay phép thử ngẫu nghiệm đều có khả năng xảy ra bằng nhau thì...