Trang chủ Bài học Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Hướng dẫn giải, trả lời 2 câu hỏi, bài tập thuộc Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Địa lí lớp 10 (sách cũ)


Bài 2 trang 133 Địa lớp 10, Nhận xét biểu đồ: - Đây là các sản phẩm của ngành công nghiệp nào?
Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới - Bài 2 trang 133...
Bài 1 trang 133 sgk Địa lớp 10, Dựa vào bảng số liệu ( trang 133). Vẽ trên cùng một hệ toạ độ các đồ...
Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới - Bài 1 trang 133...