Trang chủ Bài học Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại

Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại

Bài 8 trang 89 sgk Hóa 12, Bài 8. Những tính chất môn Lý chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh...
Bài 8. Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởi
Bài 7 trang 89 Hóa 12, Bài 7. Hãy sắp xếp theo chiều giảm tính khử và chiều tăng tính oxi hoá của các...
Bài 7. Hãy sắp xếp theo chiều giảm tính khử và chiều tăng tính oxi hoá của các nguyên tử và ion trong hai trường hợp sau đây:
Bài 6 trang 89 sgk Hóa 12, Bài 6. Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Al và Fe
Bài 6. Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M. Khuấy kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. G
Bài 5 trang 89 sgk Hóa 12, Bài 5. Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau
Bài 5. Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3
Bài 4 trang 89 sgk Hóa 12, Bài 4. Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Hãy giởi thiệu một phương pháp Hóa...
Bài 4. Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Hãy giởi thiệu một phương pháp hoá học đơn giản để có thể loại được tạp chất.
Bài 3 trang 88 sgk Hóa 12, Bài 3. Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân...
Bài 3. Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thuỷ ngân.
Lý thuyết tính chất của kim loại, dãy điện hoá của kim loại, – Tính chất vật lí chung: có ánh kim, dẻo, dẫn...
– Tính chất vật lí chung: có ánh kim, dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...