Hóa lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 12 - SGK Hóa 12 chương: ESTE- LIPIT, CACBOHIDRAT, AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN, POLIME, KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM, SẮT, ...Để học tốt Hóa 12 trên Baitapsgk.com
Báo cáo thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại, 1. Thí nghiệm 1: Dãy điện hóa của kim...
Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm khi thả Al nhanh hơn so với ống nghiệm khi thả Fe. Ống nghiệm khi thả Cu không có hiện tượng gì.
Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom, 1. Thí nghiệm 1: Điều chế...
Hiện tượng: Phản ứng xảy ra, bọt khí ra chậm, khi đun nóng bọt khí thoát ra nhanh hơn và dung dịch có màu lục nhạt…

Quảng cáo
Bài 4 trang 25 sgk hóa học 12, Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo
Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo
Bài 3 trang 25 sgk Hóa 12, Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví...
-Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công htuwcs chung là Cn(H2O)m

Luyện tập

Soạn bài chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận trang 194 Văn 12 – Văn lớp 12
Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận - Soạn bài chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận trang 194 SGK Ngữ Văn...
Câu 1.14 trang 7 SBT Lý 12 Nâng cao: Chọn phát biểu đúng. Nếu tổng momen lực tác dụng lên bằng 0 thì
Chọn phát biểu đúng. Nếu tổng momen lực tác dụng lên bằng 0 thì . Câu 1.14 trang 7 sách bài tập Vật lí 12...
Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa, A.Mở bài: Nguyễn Minh Châu –người mở đường tinh anh và tài năng của văn học...
Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu - Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. A.Mở bài: Nguyễn Minh Châu –người mở...
Câu hỏi 5 trang 16 Giải tích 12: TXĐ: D = R
Câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12. 2. f’(x) = 3x2 – 3. Cho f’(x) = 0 ⇔ x = 1 hoặc...
Hãy nêu những nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.
Hãy nêu những nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.. Những nội dung...