Hóa lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 12 - SGK Hóa 12 chương: ESTE- LIPIT, CACBOHIDRAT, AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN, POLIME, KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM, SẮT, ...Để học tốt Hóa 12 trên Baitapsgk.com
Báo cáo thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại, 1. Thí nghiệm 1: Dãy điện hóa của kim...
Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm khi thả Al nhanh hơn so với ống nghiệm khi thả Fe. Ống nghiệm khi thả Cu không có hiện tượng gì.
Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom, 1. Thí nghiệm 1: Điều chế...
Hiện tượng: Phản ứng xảy ra, bọt khí ra chậm, khi đun nóng bọt khí thoát ra nhanh hơn và dung dịch có màu lục nhạt…
Quảng cáo


Bài 4 trang 25 sgk hóa học 12, Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo
Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo
Bài 3 trang 25 sgk Hóa 12, Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví...
-Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công htuwcs chung là Cn(H2O)m

Luyện tập

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 2 Anh 12, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 12 Unit 2
Unit 2: Cultural Diversity - Tính đa dạng văn hóa - Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 Tiếng Anh 12. Tổng hợp...
Bài tập 1 trang 49, 50 Sách BT Sử 12: Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.
Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.. Bài tập 1 trang 49, 50 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12 - Bài 12....
Anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của mình vể tình mẫu tử bài 2, Mẹ sẽ mãi mãi là người đi cùng bạn trong...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của mình vể tình mẫu tử bài 2. Mẹ sẽ mãi...
Bài 6 trang 167 – Hóa Học 12, Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm
Luyện tập tính chất hóa học của Crom đồng và hợp chất của chúng - Bài 6 - Trang 167 - SGK Hóa Học...
Hãy đưa ra bằng chứng chứng minh ti thể và lục lạp được tiến hóa từ vi khuẩn trang 106, Ti thể và lục...
Bài 24. Các bằng chứng tiến hóa - Hãy đưa ra bằng chứng chứng minh ti thể và lục lạp được tiến hóa từ...