Hóa lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 12 - SGK Hóa 12 chương: ESTE- LIPIT, CACBOHIDRAT, AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN, POLIME, KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM, SẮT, ...Để học tốt Hóa 12 trên Baitapsgk.com

Báo cáo thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại, 1. Thí nghiệm 1:...
Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm khi thả Al nhanh hơn so với ống nghiệm khi thả Fe. Ống nghiệm khi thả Cu không có hiện tượng gì....
Báo cáo thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime, 1. Thí nghiệm 1: Sự...
Hiện tượng: Dung dịch protein đục dần sau đó đông tụ lại thành từng mảng bám vào thành ống nghiệm....
Báo cáo thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat, Thí nghiệm 1: Điều chế...
– Hiện tượng: có lớp este mùi thơm tạo thành nổi lên trên dd NaCl....
Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom, 1....
Hiện tượng: Phản ứng xảy ra, bọt khí ra chậm, khi đun nóng bọt khí thoát ra nhanh hơn và dung dịch có màu lục nhạt....

Luyện tập

Bài 2 trang 111 – sgk vật lý 12, Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên
Điện từ trường - Bài 2 trang 111 - sgk vật lý 12. Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên 2....
Câu 8.49 trang 81 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Viết phương trình hóa học của các phản ứng.
Viết phương trình hóa học của các phản ứng.. Câu 8.49 trang 81 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao - Bài 53. Luyện...
Câu 7.10 trang 49 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Các vạch trong dãy Lai-man thuộc miền nào trong các miền...
Các vạch trong dãy Lai-man thuộc miền nào trong các miền sau ?. Câu 7.10 trang 49 sách bài tập Vật lí 12...
Bài 1.58 trang 38 SBT Giải tích 12: Chứng minh rằng phương trình: 3×5 + 15x – 8 = 0 chỉ có một nghiệm
Chứng minh rằng phương trình: 3x5 + 15x – 8 = 0 chỉ có một nghiệm thực.. Bài 1.58 trang 38 Sách...
Bài 3, 4, 5 trang 78 Sinh 12, Bài 3. Nêu phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai.Bài 4.Tại sao ưu thế...
Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp - Bài 3, 4, 5 trang 78 SGK...