Hóa lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 12 - SGK Hóa 12 chương: ESTE- LIPIT, CACBOHIDRAT, AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN, POLIME, KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM, SẮT, ...Để học tốt Hóa 12 trên Baitapsgk.com
Báo cáo thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại, 1. Thí nghiệm 1: Dãy điện hóa của kim...
Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm khi thả Al nhanh hơn so với ống nghiệm khi thả Fe. Ống nghiệm khi thả Cu không có hiện tượng gì.
Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom, 1. Thí nghiệm 1: Điều chế...
Hiện tượng: Phản ứng xảy ra, bọt khí ra chậm, khi đun nóng bọt khí thoát ra nhanh hơn và dung dịch có màu lục nhạt…
Bài 1 trang 128 sgk Hóa 12, Viết phương trình Hóa của mỗi phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau
Viết phương trình hóa học của mỗi phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau
Quảng cáo


Bài 3 trang 34 môn Hóa 12, 3) a,So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ b) Tìm mối...
Câu 3) a,So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ b) Tìm mối liên quan cấu tạo glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
Bài 2 trang 98 sgk hóa học 12, Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế các kim loại tương ứng bằng một phương pháp...
Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế các kim loại tương ứng bằng một phương pháp thích hợp. Viết phương trình hóa học của phản ứng
Bài 4 trang 25 sgk hóa học 12, Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo
Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo
Bài 3 trang 25 sgk Hóa 12, Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví...
-Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công htuwcs chung là Cn(H2O)m

Luyện tập

Câu 7.6 trang 48 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Trong các công thức nêu dưới đây, công thức nào là công...
Trong các công thức nêu dưới đây, công thức nào là công thức Anh-xtanh ?. Câu 7.6 trang 48 sách bài tập Vật...
Bài 1 trang 17 SGK Lý 12, Thế nào là con lắc đơn? Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động...
Con lắc đơn - Bài 1 trang 17 SGK Vật lí 12. Thế nào là con lắc đơn? Khảo sát dao động của con...
Bài 1.43 trang 35 Sách bài tập Giải tích 12: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.. Bài 1.43 trang 35 Sách bài tập (SBT) Giải...
Câu 7 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao, Đun nóng dung dịch chứa 18g Glucozơ với một lượng
Bài 5. Glucozơ - Câu 7 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao. Đun nóng dung dịch chứa 18g Glucozơ với một lượng Đun...
Những thắng lợi của quân dân ta trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ tiếp sau thắng lợi Vạn...
Những thắng lợi của quân dân ta trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ tiếp sau thắng lợi Vạn...