Hóa lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 12 - SGK Hóa 12 chương: ESTE- LIPIT, CACBOHIDRAT, AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN, POLIME, KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM, SẮT, ...Để học tốt Hóa 12 trên Baitapsgk.com
Báo cáo thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại, 1. Thí nghiệm 1: Dãy điện hóa của kim...
Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm khi thả Al nhanh hơn so với ống nghiệm khi thả Fe. Ống nghiệm khi thả Cu không có hiện tượng gì.
Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom, 1. Thí nghiệm 1: Điều chế...
Hiện tượng: Phản ứng xảy ra, bọt khí ra chậm, khi đun nóng bọt khí thoát ra nhanh hơn và dung dịch có màu lục nhạt…

Quảng cáo
Bài 4 trang 25 sgk hóa học 12, Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo
Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo
Bài 3 trang 25 sgk Hóa 12, Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví...
-Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công htuwcs chung là Cn(H2O)m

Luyện tập

Giá trị hiện thực, nhân đạo và nghệ thuật trong Vợ chồng A phủ, 1. Giá trị hiện thực – Bọn chúa đất, bọn...
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - Giá trị hiện thực, nhân đạo và nghệ thuật trong Vợ chồng A phủ. 1. Giá...
Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem đoạn trích vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ dưới đây:...
Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt - Lưu Quang Vũ - Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem đoạn trích vở kịch “Hồn...
Bài 3 trang 79 sgk vật lý 12, Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp
Mạch có R L C mắc nối tiếp. Bài 3 trang 79 sgk vật lý 12. Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp ...
Bài 5.124 trang 53 sách bài tập (SBT) Hóa 12: Trình bày sơ đồ tách riêng từng kim loại từ hỗn hợp các kim...
Trình bày sơ đồ tách riêng từng kim loại từ hỗn hợp các kim loại : Cu, Fe, Al, Ag.. Bài 5.124 trang 53...
Soạn bài Một người Hà Nội trang 89 Văn 12 tập 2 – Văn lớp 12
Một người Hà Nội - Nguyễn Khải - Soạn bài Một người Hà Nội trang 89 SGK Ngữ Văn 12 tập 2. Nhận xét...