Hóa lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 12 - SGK Hóa 12 chương: ESTE- LIPIT, CACBOHIDRAT, AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN, POLIME, KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM, SẮT, ...Để học tốt Hóa 12 trên Baitapsgk.com
Báo cáo thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại, 1. Thí nghiệm 1: Dãy điện hóa của kim...
Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm khi thả Al nhanh hơn so với ống nghiệm khi thả Fe. Ống nghiệm khi thả Cu không có hiện tượng gì.
Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom, 1. Thí nghiệm 1: Điều chế...
Hiện tượng: Phản ứng xảy ra, bọt khí ra chậm, khi đun nóng bọt khí thoát ra nhanh hơn và dung dịch có màu lục nhạt…

Quảng cáo
Bài 4 trang 25 sgk hóa học 12, Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo
Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo
Bài 3 trang 25 sgk Hóa 12, Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví...
-Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công htuwcs chung là Cn(H2O)m

Luyện tập

Nhận thức của anh (chị) vể người thân yêu trong cuộc đời mình, Vậy là phượng lại bắt đầu đỏ, bằng lăng lại bắt...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Nhận thức của anh (chị) vể người thân yêu trong cuộc đời mình. Vậy là phượng lại...
Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội
Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập - Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã...
Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp?
Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp?. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp...
Hãy nêu các xu hướng phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc
Hãy nêu các xu hướng phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc. Các xu hướng phát triển của thế...
Câu 8.49 trang 81 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Viết phương trình hóa học của các phản ứng.
Viết phương trình hóa học của các phản ứng.. Câu 8.49 trang 81 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao - Bài 53. Luyện...