Hóa lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 12 - SGK Hóa 12 chương: ESTE- LIPIT, CACBOHIDRAT, AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN, POLIME, KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM, SẮT, ...Để học tốt Hóa 12 trên Baitapsgk.com
Báo cáo thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại, 1. Thí nghiệm 1: Dãy điện hóa của kim...
Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm khi thả Al nhanh hơn so với ống nghiệm khi thả Fe. Ống nghiệm khi thả Cu không có hiện tượng gì.
Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom, 1. Thí nghiệm 1: Điều chế...
Hiện tượng: Phản ứng xảy ra, bọt khí ra chậm, khi đun nóng bọt khí thoát ra nhanh hơn và dung dịch có màu lục nhạt…

Quảng cáo
Bài 3 trang 34 môn Hóa 12, 3) a,So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ b) Tìm mối...
Câu 3) a,So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ b) Tìm mối liên quan cấu tạo glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
Bài 4 trang 25 sgk hóa học 12, Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo
Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo
Bài 3 trang 25 sgk Hóa 12, Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví...
-Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công htuwcs chung là Cn(H2O)m

Luyện tập

Anh Nguyễn Văn T yêu chị Trần Thị H. Hai người quyết định kết hôn, nhưng bố chị H không đồng ý, vì anh...
Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo - Câu 5 trang 53 SGK GDCD lớp 12. Anh Nguyễn Văn T...
Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép ta làm những gì
Bài 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Câu 1. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12. Ngôn ngữ định...
Anh (chị) suy nghĩ gì về câu ngạn ngữ Anh: Không phải cái gì óng ánh cũng là vàng, Bạn đã từng đọc truyện...
- Anh (chị) suy nghĩ gì về câu ngạn ngữ Anh: Không phải cái gì óng ánh cũng là vàng. Bạn đã từng...
Câu 1 trang 218 Sinh lớp 12 nâng cao: Hãy chỉ ra ở những trường hợp nào tỉ lệ đực/cái của quần thể nhỏ...
Câu 1 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao. Tỷ lệ đực cái của quần thể tùy thuộc vào loài, vào giai đoạn...
Lý thuyết bài luyện tập tính chất Hóa của sắt và hợp chất của sắt, Sắt. Cấu hình electron của Fe
Luyện tập tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt - Lý thuyết bài luyện tập tính chất hóa học của...