Hóa lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Hóa lớp 12
Giải Bài tập SGK Hóa học lớp 12 - SGK Hóa 12 chương: ESTE- LIPIT, CACBOHIDRAT, AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN, POLIME, KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM, SẮT, ...Để học tốt Hóa 12 trên Baitapsgk.com

Báo cáo thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng, 1. Thí nghiệm 1:...
1. Thí nghiệm 1: So sánh khả năng phản úng của Na, Mg, Al với nước.
Báo cáo thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại, 1. Thí nghiệm 1:...
Bọt khí thoát ra ở ống nghiệm khi thả Al nhanh hơn so với ống nghiệm khi thả Fe. Ống nghiệm khi thả Cu không có hiện tượng gì.
Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom, 1....
Hiện tượng: Phản ứng xảy ra, bọt khí ra chậm, khi đun nóng bọt khí thoát ra nhanh hơn và dung dịch có màu lục nhạt…
Bài 1 trang 128 sgk Hóa 12, Viết phương trình Hóa của mỗi phản ứng thực hiện dãy chuyển...
Viết phương trình hóa học của mỗi phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau
Bài 3 trang 34 môn Hóa 12, 3) a,So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột...
Câu 3) a,So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ b) Tìm mối liên quan cấu tạo glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
Bài 2 trang 98 sgk hóa học 12, Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế các kim loại tương...
Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế các kim loại tương ứng bằng một phương pháp thích hợp. Viết phương trình hóa học của phản ứng
Bài 4 trang 25 sgk hóa học 12, Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử...
Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucozo
Bài 3 trang 25 sgk Hóa 12, Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa...
-Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công htuwcs chung là Cn(H2O)m

Luyện tập

Câu 1.4 trang 5 SBT Lý 12 Nâng cao: Sau 2s từ lúc khởi động, tốc độ của bánh đà của một động cơ...
Sau 2s từ lúc khởi động, tốc độ của bánh đà của một động cơ có giá trị nào sau đây ? Biết rằng...
Bài 6 trang 44 sgk Hóa 12, Tính thể tích nước brom cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin.
Amin. - Bài 6 trang 44 sgk Hóa học 12. Tính thể tích nước brom cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin. Bài...
Bài 26.15 trang 74 Sách bài tập Vật Lý 12: Một lăng kính thuỷ tinh có tiết diện thẳng là một tam giác đều,...
Một lăng kính thuỷ tinh có tiết diện thẳng là một tam giác đều, được đặt trong không khí. Chiếu vào lăng kính một...
Bài 1 trang 18 sách sgk giải tích 12: Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau
Bài 1 trang 18 sách sgk giải tích 12: Bài 2. Cực trị của hàm số. Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các...
Bài 6 trang 45 SGK Hình học 12 Nâng cao,Tìm tập hợp các mặt cầu tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác...
a) Tìm tập hợp các mặt cầu tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác cho trước. b) Chứng minh rằng nếu có mặt...