Trang chủ Bài học Unit 7. Recipes and eating habbits

Unit 7. Recipes and eating habbits

Mới cập nhật

Chỉ ra một số điểm giống nhau, khác nhau về bối cảnh ra đời các bản “tuyên ngôn độc lập” trong văn học Việt...
Soạn bài Tôi có một giấc mơ - Ngữ Văn 10 CTST.  Làm bài tập sáng tạo trang 104 SGK Văn lớp 10 tập...
Bạn hãy xác định và phân tích vai trò của một số yếu tố biểu cảm được sử dụng trong văn bản
Hướng dẫn soạn bài Tôi có một giấc mơ - Ngữ Văn 10 CTST. Trả lời câu 5 trang 104 SGK Văn lớp 10...
Bạn hãy tìm hiểu thêm về “giấc mơ của nước Mỹ”. Từ đó, hãy lí giải nguyên nhân tác giả chọn “Tôi có một...
Hướng dẫn soạn bài Tôi có một giấc mơ - Ngữ Văn 10 CTST. Trả lời câu 4 trang 104 SGK Văn lớp 10...
Có thể thay đổi trật tự các luận điểm trong văn bản trên được không? Từ đó, bạn hãy nhận xét về cách sắp...
Hướng dẫn soạn bài Tôi có một giấc mơ - Ngữ Văn 10 CTST. Trả lời câu 3 trang 104 SGK Văn lớp 10...
Xác định các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng tác giả nêu trong văn bản và vẽ sơ đồ chỉ ra mối liên hệ...
Hướng dẫn soạn bài Tôi có một giấc mơ - Ngữ Văn 10 CTST. Trả lời câu 2 trang 104 SGK Văn lớp 10...
Văn bản viết ra nhằm mục đích gì? Quan điểm của Mác-tin Lu-thơ Kinh là gì?
Hướng dẫn soạn bài Tôi có một giấc mơ - Ngữ Văn 10 CTST. Trả lời câu 1 trang 104 SGK Văn lớp 10...