Quảng cáo


Luyện tập

Câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2 : Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Trả lời câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2 . Xét hai phương trình bậc nhất hai ẩn (2x+y=3) và (x-2y=4).....
Bài 3, trang 22, SGK Sinh 9, Nêu vai trò của NST đổi với sự di truyền các tỉnh trạng.
Bài 8: Nhiễm sắc thể - Bài 3, trang 22, SGK Sinh học lớp 9. Nêu vai trò của NST đổi với sự di...
Bài 23.1 trang 52 Sách BT Vật lý 9: Hãy vẽ kim nam châm nằm cân bằng ở các vị trí A, B, C...
Hãy vẽ kim nam châm nằm cân bằng ở các vị trí A, B, C trong từ trường của thanh nam châm thẳng (Hình...
Bài 1, trang 22 SGK Sinh 9, Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. p Lông ngắn thuần chủng X...
Bài 7: Ôn tập chương I - Bài 1, trang 22 SGK Sinh học lớp 9. Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so...
Bài 52.2 Trang 60 Sách bài tập Hóa 9: Từ tinh bột và các hoá chất cùng các điều kiện cần thiết, hãy viết...
Từ tinh bột và các hoá chất cùng các điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học để điều chế etyl...