Quảng cáo


Luyện tập

Giới thiệu về chợ vùng cao: Vùng cao – là vùng đất có nhiều đồi, núi cao – thường là nơi sinh sống của...
Văn thuyết minh lớp 9 - Giới thiệu về chợ vùng cao.. Vùng cao - là vùng đất có nhiều đồi, núi cao -...
Bài 5 trang 73 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1: Tính trị số của dây điện trở trong ấm...
Bài 5 trang 73 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. a) Tính trị số của dây điện trở trong ấm...
A. Phonetics – trang 3 – Unit 1 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 9 mới: Look at the sentences below. Put the underlined
Look at the sentences below. Put the underlined words into the correct column according to whether they are normally stressed or unstressed in a...
Bài 10.5 Trang 13 SBT Hóa 9: Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm Na2C03 và Na2S04 tác dụng với dung dịch BaCl2
Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm Na2C03 và Na2S04 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thấy tạo ra a gam kết tủa. Bài...
Bài 3 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 9: ☐ Tây Nguyên là vùng có nhiều dân tộc sinh sống.
Bài 3 trang 40 Tập bản đồ Địa lí 9. ☐ Tây Nguyên là vùng có dân số ít nhất và mật độ dân...