Quảng cáo

Luyện tập

Bài 1,2, trang 98, Sinh 9, 1.Tại sao người ta cần chọn tác nhân cụ thề khi gây đột biến? 2.Khi gây đột biến...
Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống - Bài 1,2, trang 98, SGK Sinh học lớp 9. 1.Tại sao người ta...
Một vài bệnh di truyền ở người, Một vài bệnh di truyền ở người. 1.Bệnh Đao: Bệnh nhân có 3 NST 21 (hình 29.1b)....
Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người - Một vài bệnh di truyền ở người. Một vài bệnh di truyền ở người....
Bài 10 trang 71 sgk Toán 9 tập 2, Bài 10.Vẽ đường tròn tâm O bán kinh R = 2 cm.
Bài 10. a) Vẽ đường tròn tâm O bán kinh R = 2 cm.. Bài 10 trang 71 sgk Toán lớp 9 tập 2...
Bài 2 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2: Cho hệ phương trình
Ôn tập cuối năm – Đại số 9 - Bài 2 trang 139 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2. Giải bài...
Câu 26 trang 54 SBT Toán 9 tập 2: Hãy giải thích vì sao mỗi phương trình có nghiệm.
Hãy giải thích vì sao mỗi phương trình có nghiệm.. Câu 26 trang 54 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 - Bài...