Luyện tập

Giới thiệu về Lăng Lê Thái Tổ (Vĩnh Lăng), Bố cục và phong cách xây dựng ở Vĩnh Lăng đơn giản nhưng tôn nghiêm,...
Văn thuyết minh lớp 9 - Giới thiệu về Lăng Lê Thái Tổ (Vĩnh Lăng). Bố cục và phong cách xây dựng ở Vĩnh...
Bài 11.10 trang 34 SBT Vật lý 9: Hai bóng đèn Đ1 và Đ2 có cùng hiệu điện thế định mức là U1=U2=6V; khi
Hai bóng đèn Đ1 và Đ2 có cùng hiệu điện thế định mức là U1=U2=6V; khi sáng bình thường có điện trở tương ứng...
Suy nghĩ về ý kiến: Sống là không chờ đợi: Sống không phụ thuộc, không giậm chân tại chỗ, không để ngày tháng trôi...
Nghị luận xã hội lớp 9 - Suy nghĩ về ý kiến: Sống là không chờ đợi.. Sống không phụ thuộc, không giậm chân...