Luyện tập

Bài 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 47.10 trang 96, 97 Sách bài tập Lý 9: 47.7 Vật kính máy ảnh là loại thấu kính gì
47.7 Vật kính máy ảnh là loại thấu kính gì và thường làm bằng vật liệu gì?. Bài 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 47.10 trang...
Hãy tính vải (khổ 0,9m và 1,2m ) để may một áo tay liền với số đo(cm) sau Da60 ;Rv38 ; Dt12 ; Vc32...
Ôn tập - Cắt may - Câu 9 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Cắt May. Hãy tính vải (khổ 0,9m và 1,2m...
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân ta đã được chuẩn bị như thế nào ? Bài 25. Những năm đầu của...
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân ta đã được chuẩn bị như thế nào ?: Bài 25. Những năm đầu của...
Suy nghĩ của em về hiện tượng học sinh nói tục chửi thề ngày nay, . Mở bài: Môi trường học đường của chúng...
Văn nghị luận - Suy nghĩ của em về hiện tượng học sinh nói tục chửi thề ngày nay. Mở bài: Môi trường học...
Bài 2 trang 48 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Các phương trình hóa học
Bài 2 trang 48 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (NaOH,, + ,,KOH,, to ) không phản ứng. Bài: Bài 8....