Quảng cáo

Luyện tập

Câu 1.1, 1.2 trang 6 SBT Toán 9 tập 2 Điểm nào thuộc đường thẳng 3x – 2y = 3.
Điểm nào thuộc đường thẳng 3x – 2y = 3.. Câu 1.1, 1.2 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 ...
Bài 1,2, trang 56, SGK Sinh học lớp 9, 1. Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác...
PRÔTÊIN - Bài 1,2, trang 56, SGK Sinh học lớp 9. 1. Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin do những yếu tố...
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) trang 51 : Nhôm có tính chất hóa học của kim loại
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 51 . b) Phản ứng  với axit (HCl, H2SO4 loãng,.). Bài 18: Nhôm I. TÍNH CHẤT VẬT...
Theo em các mạng dưới đây có thể sắp xếp vào loại nào?
Bài 1. Từ mạng máy tính đến mạng máy tính - Câu 7. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9. Theo em...
Bài 18 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2: Trên đường tròn (O ; R) vẽ dây cung AB sao...
Ôn tập cuối năm – Hình học 9 - Bài 18 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2. Giải bài...