Trang chủ Bài học Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 7 trang 51 sgk Hóa 10, Nguyên tố atatin At
7. Nguyên tố atatin At (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm VIIA. Hãy dự đoán tính chất hóa học cơ bản của nó và so sánh với các nguyên tố khác trong nhóm.
Bài 6 trang 51 sgk hóa học 10, Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại
a) Nguyên tố nào là kim loại mạnh nhất ? Nguyên tố nào là phi kim mạnh nhất ?
Bài 5 trang 51 sgk hóa học 10, Dựa vào vị trí của nguyên tố Br
5. a) Dựa vào vị trí của nguyên tố Br (Z = 35) trong bảng tuần hoàn, hãy nêu các tính chất sau:
Bài 4 trang 51 sgk Hóa 10, Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg
4. Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn.
Bài 3 trang 51 sgk hóa học 10, Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X
3. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc
Bài 2 trang 51 sgk Hóa 10, Số hiệu nguyên tử Z
2. Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Quảng cáo
Bài 1 trang 51 sgk Hóa 10, Số hiệu nguyên tử Z của
1. Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Mới cập nhật

Giải bài 2 trang 70 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Hằng ngày, em thường làm gì giúp bố mẹ để giữ gìn vệ...
Lời giải bài 2 trang 70 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 14: Một số lương thực -...
Giải bài 1 trang 70 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Các loại thức ăn nào chứa nhiều chất đạm?
Lời giải bài 1 trang 70 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 14: Một số lương thực -...
Để sử dụng lương thực – thực phẩm an toàn em thường phải chú ý những điều gì
Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 70 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 14: Một...
Nêu một số dấu hiệu nhận biết thực phẩm bị hỏng?
Hướng dẫn trả lời câu 5 trang 70 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 14: Một số lương...
Tại sao trên bao bì và vỏ hộp các loại thực phẩm thường ghi hạn sử dụng?
Hướng dẫn trả lời câu 4 trang 70 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 14: Một số lương...
Quan sát thực tế, hoàn thành thông tin theo mẫu bảng 14.1
Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 69 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 14: Một số lương...