Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10
Giải bài tập SGK Hóa học lớp 10 - SGK Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học... Để học tốt hóa 10 trên Baitapsgk.com

Quảng cáo
Bài 13 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Khí oxi có lẫn các tạp
Khí oxi có lẫn các tạp chất khí là clo. Làm thế nào để lạo bỏ tạp chất đó?
Bài 12 trang 119 sgk Hóa lớp 10, cho 69, 6g
cho 69, 6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).
Bài 11 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan
Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan 5,85 g NaCl tác dụng với 200 ml dunh dịch có hòa tan 34 g AgNO3, người ta thu được một kết tủa và nước lọc.
Bài 10 trang 119 sgk Hóa 10, Trong một dung dịch có hòa tan
Trong một dung dịch có hòa tan 2 muối NaBr và NaCl. Nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C%. Hãy xác định nồng độ C% của 2 muối trong dung dịch, bi

Luyện tập

Grammar – Unit 4 SGK Tiếng Anh 10, A.The + ADJECTIVE: được dùng như một danh từ (a noun) để chỉ mộ t nhóm/...
Unit 4 :Special Education - Giáo dục đặc biệt - Grammar - Unit 4 SGK Tiếng Anh 10. A.The + ADJECTIVE: được dùng như...
Câu 23 trang 32 SGK Hình học 10: Ôn tập Chương I – Vectơ
Câu 23 trang 32 SGK Hình học 10: Ôn tập Chương I - Vectơ. Cho (overrightarrow a = ( - 1,2);overrightarrow b ...
Câu 51 trang 31 SGK ại số 10 Nâng cao, Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ” để phát biểu các định lý sau...
Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ” để phát biểu các định lý sau đây.. Câu 51 trang 31 SGK ại số 10 Nâng...
Bài 1 trang 18 Hóa 10,Hãy tính khối lượng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) (Đây là phép...
Luyện tập: Thành phần nguyên tử - Bài 1 trang 18 sgk hoá học 10. a) Hãy tính khối lượng g của nguyên tử...
Bài 5 trang 62 sgk đại số 10: Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất bậc hai
Bài 5 trang 62 sgk đại số 10: Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất bậc hai. Giải các phương trình...