Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10
Giải bài tập SGK Hóa học lớp 10 - SGK Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học... Để học tốt hóa 10 trên Baitapsgk.com
Bài 13 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Khí oxi có lẫn các tạp
Khí oxi có lẫn các tạp chất khí là clo. Làm thế nào để lạo bỏ tạp chất đó?
Bài 12 trang 119 sgk Hóa lớp 10, cho 69, 6g
cho 69, 6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).
Bài 11 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan
Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan 5,85 g NaCl tác dụng với 200 ml dunh dịch có hòa tan 34 g AgNO3, người ta thu được một kết tủa và nước lọc.
Bài 10 trang 119 sgk Hóa 10, Trong một dung dịch có hòa tan
Trong một dung dịch có hòa tan 2 muối NaBr và NaCl. Nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C%. Hãy xác định nồng độ C% của 2 muối trong dung dịch, bi

Luyện tập

Bài 23.4 trang 54 Sách bài tập Lý 10 Từ độ cao 20 m, một viên bi khối lượng 10 g rơi tự do...
Từ độ cao 20 m, một viên bi khối lượng 10 g rơi tự do với gia tốc 10 m/s2 xuống tới mặt đất...
Bài 3.14 trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau đây O,...
Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau đây : O, F, Ne. Từ các cấu hình đó hãy cho...
Bài tập 5 trang 122 SBT Sử 10: BÀI TẬP 5. Hãy thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các
BÀI TẬP 5. Hãy thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì lịch sử dân tộc mà em biết...
Bài 66 trang 112 SBT Hình 10 nâng cao
Bài 66 trang 112 SBT Hình học 10 Nâng cao. Ta có (b=OM) khi và chỉ khi (x_0=0,) tức là (M) trùng với các...
Phân tích sự kết hợp giữa yếu tố tự sự (lược thuật về sự việc) với nghị luận trong phần 3a (hoặc phần 3b)...
Hướng dẫn soạn bài Bình Ngô Đại Cáo  - Ngữ Văn 10 CTST. Trả lời câu 6 trang 38 SGK Văn lớp 10 tập...