Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10
Giải bài tập SGK Hóa học lớp 10 - SGK Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học... Để học tốt hóa 10 trên Baitapsgk.com

Báo cáo thực hành: Tốc độ phản ứng hóa học, 1. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ...
Kết quả thí nghiệm: Cho Zn vào dung dịch HCl có bọt khí thoát ra....
Báo cáo thực hành: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh , 1. Điều chế và chứng minh...
Hiện tượng: \(H_2S\) thoát ra có mùi trứng thối. \(H_2S\) cháy trong không khí ngọn lửa màu xanh....
Bài 12 trang 119 sgk Hóa lớp 10, cho 69, 6g
a)      Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra....
Bài 11 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan
a)      Tính khối lượng chất kết tủa thu được....

Luyện tập

Thực hành: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá trang 93 Công nghệ 10
Bài 32: Thực hành Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá - Thực hành: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá trang...
Bài 2.41 trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A. Trong cùng một chu kì, khi đi...
Xét các nguyên tố thuộc các nhóm A. Trong cùng một chu kì, khi đi từ trái sang phải, độ âm điện của các nguyên...
Bài 2 trang 55 Hóa lớp 10 Nâng cao: Hãy cho biết sự biến đổi tính axit – bazơ của các oxit cao nhất...
Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại tính phi kim của nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn - Bài 2 trang...