Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10
Giải bài tập SGK Hóa học lớp 10 - SGK Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học... Để học tốt hóa 10 trên Baitapsgk.com

Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo, Hiện tượng: Có...

Bài 27. Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo – Báo cáo thực hành: Tính

Báo cáo thực hành: Phản ứng oxi hóa – khử, 1. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch...

Bài 20. Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa – khử – Báo cáo thực hành: Phản ứng oxi hóa – khử. 1.

Báo cáo thực hành: Tốc độ phản ứng hóa học, 1. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ...

Bài 37. Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học – Báo cáo thực hành: Tốc độ phản ứng hóa học. 1.

Báo cáo thực hành: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh , 1. Điều chế và chứng minh...

Bài 35. Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh – Báo cáo thực hành: Tính chất các hợp chất

Báo cáo thực hành: Tính chất của oxi, lưu huỳnh, 1. Tính oxi hóa của oxi. Hiện tượng: Mẩu than...

Bài 31. Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi lưu huỳnh – Báo cáo thực hành: Tính chất của oxi, lưu huỳnh. 1.

Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của brom và iot, 1. So sánh tính oxi hóa của...

Bài 28. Bài thực hành số 3: Tính chất của Brom và Iot – Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của brom và

Bài 13 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Khí oxi có lẫn các tạp

Luyện tập: Nhóm halogen – Bài 13 trang 119 sgk Hóa học lớp 10. Khí oxi có lẫn các tạp   Khí oxi có lẫn

Bài 12 trang 119 sgk Hóa lớp 10, cho 69, 6g

Luyện tập: Nhóm halogen – Bài 12 trang 119 sgk Hóa học lớp 10. cho 69, 6g cho 69, 6g MnO2 tác dụng với dung

Bài 11 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan

Luyện tập: Nhóm halogen – Bài 11 trang 119 sgk Hóa học lớp 10. Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan Cho 300

Bài 10 trang 119 sgk Hóa 10, Trong một dung dịch có hòa tan

Luyện tập: Nhóm halogen – Bài 10 trang 119 sgk Hóa học 10. Trong một dung dịch có hòa tan Trong một dung dịch có

Luyện tập

Bài 11 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao, Phương trình nào là phương trình của đường tròn có tâm I(-3, 4) và...
Phương trình nào là phương trình của đường tròn có tâm I(-3, 4) và bán kính R = 2. Bài 11 trang 121 SGK...
Hãy phân tích đoạn thơ từ câu Dù em nên vợ nên chồng đến hết đoạn Trao duyên: Đoạn thơ trên miêu tả một...
Truyện Kiều - Hãy phân tích đoạn thơ từ câu Dù em nên vợ nên chồng đến hết đoạn Trao duyên. Đoạn thơ trên...
Skills – trang 29 Unit 8 SGK Tiếng Anh 10 mới, Tổng hợp bài tập phần Skills trang 29 Unit 8 SGK Tiếng Anh...
Unit 8: New Ways To Learn - Skills - trang 29 Unit 8 SGK Tiếng Anh 10 mới. Tổng hợp bài tập phần Skills...