Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10
Giải bài tập SGK Hóa học lớp 10 - SGK Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học... Để học tốt hóa 10 trên Baitapsgk.com

Quảng cáo
Bài 13 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Khí oxi có lẫn các tạp
Khí oxi có lẫn các tạp chất khí là clo. Làm thế nào để lạo bỏ tạp chất đó?
Bài 12 trang 119 sgk Hóa lớp 10, cho 69, 6g
cho 69, 6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).
Bài 11 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan
Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan 5,85 g NaCl tác dụng với 200 ml dunh dịch có hòa tan 34 g AgNO3, người ta thu được một kết tủa và nước lọc.
Bài 10 trang 119 sgk Hóa 10, Trong một dung dịch có hòa tan
Trong một dung dịch có hòa tan 2 muối NaBr và NaCl. Nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C%. Hãy xác định nồng độ C% của 2 muối trong dung dịch, bi

Luyện tập

Bài tập 6 trang 62 bài tập SBT Sử 10: Mở đầu thời đại đồ đồng ở Việt Nam là chủ nhân của nền...
Mở đầu thời đại đồ đồng ở Việt Nam là chủ nhân của nền văn hoá nào? Nêu những nét khái quát về cuộc...
Câu 11 trang 107 SGK Đại số 10: Ôn tập chương IV – Bất đẳng thức. Bất phương trình.
Câu 11 trang 107 SGK Đại số 10: Ôn tập chương IV - Bất đẳng thức. Bất phương trình.. Hãy tìm nghiệm nguyên...
Bài 1 trang 307 SGK Vật lí 10 nâng cao, Chuyển động nào
Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học - Bài 1 trang...
Bài 29 trang 88 Sách bài tập Sinh học 10: Thế nào là lên men, hãy cho ví dụ một vài quá trình lên...
Bài 29 trang 88 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Thế nào là lên men, hãy cho ví dụ một vài quá trình...
Bài 2.8 trang 21 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Bài 2.8 trang 21 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. ({F_2} = m{a_2} = mdfrac{{1 - 0,8}}{2} = m.0,1). CHƯƠNG II: ĐỘNG...