Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10
Giải bài tập SGK Hóa học lớp 10 - SGK Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học... Để học tốt hóa 10 trên Baitapsgk.com
Quảng cáo


Bài 13 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Khí oxi có lẫn các tạp
Khí oxi có lẫn các tạp chất khí là clo. Làm thế nào để lạo bỏ tạp chất đó?
Bài 12 trang 119 sgk Hóa lớp 10, cho 69, 6g
cho 69, 6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).
Bài 11 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan
Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan 5,85 g NaCl tác dụng với 200 ml dunh dịch có hòa tan 34 g AgNO3, người ta thu được một kết tủa và nước lọc.
Bài 10 trang 119 sgk Hóa 10, Trong một dung dịch có hòa tan
Trong một dung dịch có hòa tan 2 muối NaBr và NaCl. Nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C%. Hãy xác định nồng độ C% của 2 muối trong dung dịch, bi

Luyện tập

Bài 7 trang 49 Hóa học 10 Nâng cao: Nguyên tử của nguyên tố nào có giá trị độ âm điện lớn nhất?
Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học - Bài 7 trang 49 SGK Hóa...
Bài 4 trang 59 hình học 10: Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
Bài 4 trang 59 sgk hình học 10: Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác. 4. Tính diện...
Bài 6.40 trang 60 SBT Hóa 10 nâng cao: Khi cho axit sunfuric đặc tác dụng với natri clorua rắn trong điều kiện bình...
Bài 6.40 trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. B. một muối, một bazơ và nước.. Bài 45: Hợp chất...
Bài 4 trang 68 sgk đại số 10: Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Bài 4 trang 68 sgk đại số 10: Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn. Có hai dây chuyền...
Looking Back trang 24 Unit 2 SGK Anh 10 mới, Tổng hợp bài tập phần Looking Back Unit 2 SGK Anh 10 mới
Unit 2: Your Body And You - Looking Back - trang 24 Unit 2 SGK Tiếng Anh 10 mới. Tổng hợp bài tập phần...