Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10
Giải bài tập SGK Hóa học lớp 10 - SGK Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học... Để học tốt hóa 10 trên Baitapsgk.com
Quảng cáo


Bài 13 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Khí oxi có lẫn các tạp
Khí oxi có lẫn các tạp chất khí là clo. Làm thế nào để lạo bỏ tạp chất đó?
Bài 12 trang 119 sgk Hóa lớp 10, cho 69, 6g
cho 69, 6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).
Bài 11 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan
Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan 5,85 g NaCl tác dụng với 200 ml dunh dịch có hòa tan 34 g AgNO3, người ta thu được một kết tủa và nước lọc.
Bài 10 trang 119 sgk Hóa 10, Trong một dung dịch có hòa tan
Trong một dung dịch có hòa tan 2 muối NaBr và NaCl. Nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C%. Hãy xác định nồng độ C% của 2 muối trong dung dịch, bi

Luyện tập

Bài 5 trang 88 sgk hình học 10: Bài 3. Phương trình đường Elip
Bài 5 trang 88 sgk hình học 10: Bài 3. Phương trình đường Elip. Cho hai đường tròn ...
Bài 30 trang 10 SBT Hình học 10 Nâng cao:  
Bài 30 trang 10 SBT Hình học 10 Nâng cao. Đặt (overrightarrow {OA}  = overrightarrow a ,;,,overrightarrow {OB}  = overrightarrow b ,,;,,,overrightarrow {OD}  =...
Câu 7 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao, Chứng minh rằng:
Chứng minh rằng:. Câu 7 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao - Bài 1: Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng...
Bài 7 trang 54 môn Hóa 10, Oxit cao nhất của một nguyên tố là
Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa...
Bài 2 trang 118 sgk Hóa lớp 10, Đổ dung dịch
Luyện tập: Nhóm halogen - Bài 2 trang 118 sgk Hóa học lớp 10. Đổ dung dịch ...