Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10
Giải bài tập SGK Hóa học lớp 10 - SGK Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học... Để học tốt hóa 10 trên Baitapsgk.com

Quảng cáo
Bài 13 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Khí oxi có lẫn các tạp
Khí oxi có lẫn các tạp chất khí là clo. Làm thế nào để lạo bỏ tạp chất đó?
Bài 12 trang 119 sgk Hóa lớp 10, cho 69, 6g
cho 69, 6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).
Bài 11 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan
Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan 5,85 g NaCl tác dụng với 200 ml dunh dịch có hòa tan 34 g AgNO3, người ta thu được một kết tủa và nước lọc.
Bài 10 trang 119 sgk Hóa 10, Trong một dung dịch có hòa tan
Trong một dung dịch có hòa tan 2 muối NaBr và NaCl. Nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C%. Hãy xác định nồng độ C% của 2 muối trong dung dịch, bi

Luyện tập

Bài 6 trang 60 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là . Oxit cao nhất của...
Bài 14: Luyện tập chương 2 - Bài 6 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hợp chất khí với hiđro của một...
Bài 13.5 trang 33 Sách bài tập (SBT) Lý 10 Hùng và Dũng cùng nhau đẩy một thùng hàng chuyển động thảng trên sàn
Hùng và Dũng cùng nhau đẩy một thùng hàng chuyển động thảng trên sàn nhà. Thùng hàng có khối lượng 120 kg. Hùng đẩy...
Bài 36 trang 89 SBT Sinh 10: Trong điều kiện kị khí hay hiếu khí, nấm men tổng hợp các thành phần
Bài 36 trang 89 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Trong điều kiện kị khí hay hiếu khí, nấm men tổng hợp các...
Bài 26-27.8 trang 61 Sách bài tập Lý 10 Một quả bóng được thả rơi tự do từ độ cao 20 m so với...
Một quả bóng được thả rơi tự do từ độ cao 20 m so với mặt đất. Khi chạm đất, một phần cơ năng...
Bài 27 trang 124 Sách bài tập môn Sinh 10: Mô tả thành phần cấu tạo cua một nucleotit và liên kết giữa các
Bài 27 trang 124 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Mô tả thành phần cấu tạo cua một nucleotit và liên kết giữa...