Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10
Giải bài tập SGK Hóa học lớp 10 - SGK Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học... Để học tốt hóa 10 trên Baitapsgk.com

Bài 13 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Khí oxi có lẫn các tạp
Khí oxi có lẫn các tạp chất khí là clo. Làm thế nào để lạo bỏ tạp chất đó?
Bài 12 trang 119 sgk Hóa lớp 10, cho 69, 6g
cho 69, 6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).
Bài 11 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan
Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan 5,85 g NaCl tác dụng với 200 ml dunh dịch có hòa tan 34 g AgNO3, người ta thu được một kết tủa và nước lọc.
Bài 10 trang 119 sgk Hóa 10, Trong một dung dịch có hòa tan
Trong một dung dịch có hòa tan 2 muối NaBr và NaCl. Nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C%. Hãy xác định nồng độ C% của 2 muối trong dung dịch, bi

Luyện tập

Em hãy nêu vào trò của ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân?
Bài 1: Bài mở đầu - Câu 1 trang 8 SGK Công nghệ 10. Em hãy nêu vào trò của ngành nông, lâm, ngư...
Bài 15 trang 146 SBT Sinh 10: Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào ? Từ nơi được tạo
Bài 15 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào ? Từ...
Bài 4 trang 115 Sách bài tập Sinh học 10: 4. Cho biết ẳ- con la (là con lai giữa lừa và ngự bất...
Bài 4 trang 115 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: 4. Cho biết ẳ- con la (là con lai giữa lừa và ngựa)...