Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10
Giải bài tập SGK Hóa học lớp 10 - SGK Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học... Để học tốt hóa 10 trên Baitapsgk.com

Quảng cáo
Bài 13 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Khí oxi có lẫn các tạp
Khí oxi có lẫn các tạp chất khí là clo. Làm thế nào để lạo bỏ tạp chất đó?
Bài 12 trang 119 sgk Hóa lớp 10, cho 69, 6g
cho 69, 6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).
Bài 11 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan
Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan 5,85 g NaCl tác dụng với 200 ml dunh dịch có hòa tan 34 g AgNO3, người ta thu được một kết tủa và nước lọc.
Bài 10 trang 119 sgk Hóa 10, Trong một dung dịch có hòa tan
Trong một dung dịch có hòa tan 2 muối NaBr và NaCl. Nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C%. Hãy xác định nồng độ C% của 2 muối trong dung dịch, bi

Luyện tập

Bài tập 9 trang 27 Sách bài tập Sử 10: BÀI TẬP 9. Hãy điền nội dung lịch sử về chế độ phong kiến...
BÀI TẬP 9. Hãy điền nội dung lịch sử về chế độ phong kiến Trung Quốc theo yêu cầu của bảng sau . Bài...
Câu 4.39 trang 108 SBT Toán Đại 10 Nâng cao: Tìm các giá trị của m để hệ bất phương trình sau có nghiệm...
Câu 4.39 trang 108 SBT Đại số 10 Nâng cao. Nếu (m > dfrac{1}{2}) thì ((1) ⇔ x ≥ 1 + 2m), nên hệ...
Câu 6.5 trang 195 Sách BT Đại số 10 Nâng cao:  
Câu 6.5 trang 195 SBT Đại số 10 Nâng cao. Các tia sáng mặt trời chiếu song song xuống mặt đất: ở Xy-en (kí...
Những cuộc đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức hồi nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì ? 
Những cuộc đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức hồi nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì ? . Cuộc khởi nghĩa...
Grammar – Unit 4 môn Anh 10 mới, Tổng hợp phần lý thuyết Grammar – Unit 4 môn Anh 10 mới.
Unit 4: For A Better Community - Grammar - Unit 4 SGK Tiếng Anh 10 mới. Tổng hợp phần lý thuyết Grammar - Unit...