Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10
Giải bài tập SGK Hóa học lớp 10 - SGK Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học... Để học tốt hóa 10 trên Baitapsgk.com
Quảng cáo


Bài 13 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Khí oxi có lẫn các tạp
Khí oxi có lẫn các tạp chất khí là clo. Làm thế nào để lạo bỏ tạp chất đó?
Bài 12 trang 119 sgk Hóa lớp 10, cho 69, 6g
cho 69, 6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).
Bài 11 trang 119 sgk Hóa lớp 10, Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan
Cho 300 ml một dung dịch có hòa tan 5,85 g NaCl tác dụng với 200 ml dunh dịch có hòa tan 34 g AgNO3, người ta thu được một kết tủa và nước lọc.
Bài 10 trang 119 sgk Hóa 10, Trong một dung dịch có hòa tan
Trong một dung dịch có hòa tan 2 muối NaBr và NaCl. Nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C%. Hãy xác định nồng độ C% của 2 muối trong dung dịch, bi

Luyện tập

Bài 10 trang 191 Đại số 10 Nâng cao: Tìm số đo radian α,-π < α ≤π, của góc lượng giác có cùng tia...
Tìm số đo radian α ,-π < α ≤π, của góc lượng giác có cùng tia đầu, tia cuối với góc trên mỗi hình...
Bài 2: Viết một văn bản nghị luận tự chọn, trong đó có sử dụng yếu tố biểu cảm. Sau đó tóm tắt bài...
Nghị luận xã hội lớp 10 - Bài 2: Viết một văn bản nghị luận tự chọn, trong đó có sử dụng yếu tố...
Bài 36, 37, 38, 39 trang 190 Sách bài tập Sinh học 10 Bài tập trắc nghiệm: 36. Virut thực vật không thể lan
Bài 36, 37, 38, 39 trang 190 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 Bài tập trắc nghiệm: 36. Virut thực vật không...
Bài 17 trang 216 Sách bài tập Toán Đại số 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy hãy tìm tọa độ các đỉnh M,...
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy hãy tìm tọa độ các đỉnh M, N của hình vuông AMBN, biết tọa độ hai đỉnh A(1;...
Bài 40 trang 63 SGK Đại số 10 nâng cao, Tìm các hàm số chẵn trong các hàm số bậc hai y = ax2...
Tìm các hàm số chẵn trong các hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c.. Bài 40 trang 63 SGK Đại...