SGK Tiếng Việt 1 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 1 SGK Tiếng Việt 1 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Tiếng Việt 1 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Tiếng Việt 1 - Kết nối tri thức.

Bài: Đánh giá cuối năm học trang 172 Tiếng Việt 1 – Kết nối tri thức tập 2: Chuột mà cùng đòi giúp được...
Gợi ý giải bài: Đánh giá cuối năm học trang 172 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Kết nối tri thức với...
Bài 3: Ôn tập trang 170 Tiếng Việt 1 – Kết nối tri thức tập 2: Lời chào trong bài thơ là của ai?
Gợi ý giải bài 3: Ôn tập trang 170 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống....
Bài 2: Ôn tập trang 168 Tiếng Việt 1 – Kết nối tri thức tập 2: Bạn nhỏ muốn cảm ơn những ai?
Hướng dẫn giải bài 2: Ôn tập trang 168 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống....
Bài: Ôn tập trang 162 Tiếng Việt 1 – Kết nối tri thức tập 2: Trong đoạn thơ trên, những từ ngữ nào là...
Phân tích và giải bài: Ôn tập trang 162 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống....
Bài 1: Ôn tập trang 164 Tiếng Việt 1 – Kết nối tri thức tập 2: Dựa vào các bài đã học (Bác trống...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 1: Ôn tập trang 164 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Kết nối tri thức...
Bài 6: Du lịch biển Việt Nam trang 158 Tiếng Việt 1 – Kết nối tri thức tập 2: Trong bài đọc, những bãi...
Hướng dẫn trả lời bài 6: Du lịch biển Việt Nam trang 158 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Kết nối tri...
Bài 5: Nhớ ơn trang 156 Tiếng Việt 1 – Kết nối tri thức tập 2: Các bạn nhỏ đang làm gì?
Lời Giải bài 5: Nhớ ơn trang 156 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Các...
Bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa trang 154 Tiếng Việt 1 – Kết nối tri thức tập 2: Hình ảnh nào trong...
Hướng dẫn giải bài 4: Ruộng bậc thang ở Sa Pa trang 154 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Kết nối tri...
Bài 3: Lớn lên bạn làm gì? trang 152 Tiếng Việt 1 – Kết nối tri thức tập 2: Mỗi người trong hình làm...
Hướng dẫn trả lời bài 3: Lớn lên bạn làm gì? trang 152 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Kết nối tri...
Bài 1: Cậu bé thông minh trang 144 Tiếng Việt 1 – Kết nối tri thức tập 2: Chuyện gì xảy ra khi các...
Hướng dẫn trả lời bài 1: Cậu bé thông minh trang 144 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Kết nối tri thức...

Mới cập nhật

Trong các ý sau đây, ý nào nói về vai trò của các thành thị trung đại đối với xã hội phong kiến Tây...
Dựa vào nội dung mục 4 trang 12 SGK Lịch sử 7. Giải chi tiết Câu hỏi phần A, Bài tập 4 trang 6...
Hãy xác định các câu sau đây đúng hoặc sai về nội dung lịch sử. Hoạt động kinh tế chủ đạo trong các thành...
Dựa vào nội dung mục 1,2 và 4 từ trang 9 đến trang 12 SGK Lịch sử & Địa lí. Trả lời Câu hỏi...
Hãy ghép các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp về nội dung lịch sử. Dựa vào nội dung mục...
Dựa vào nội dung mục 1,2 và 4 từ trang 9 đến trang 12 SGK Lịch sử & Địa lí. Phân tích, đưa ra...
Nội dung nào không phản ánh đúng việc làm của người Giéc-man khi tràn vào lãnh thổ La Mã?
Dựa vào nội dung mục 1, trang 9-10 SGK Lịch sử & Địa lí 7. Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi phần A,...
Bài 35. Sự thống nhất về cấu trúc và các hoạt động sống trong cơ thể sinh vật trang 76, 77 SBT Khoa học...
Giải chi tiết Câu hỏi trang 76: 35.1, 35.2 bài 35. Sự thống nhất về cấu trúc và các hoạt động sống trong...
Bài 34. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều khiển sinh sản ở sinh vật trang 72, 73, 74, 75 SBT...
Phân tích và giải Câu hỏi trang 72: 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6; Câu hỏi trang 73: 34.7 bài 34. Các yếu...