SGK Toán 1 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 1 SGK Toán 1 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Toán 1 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Toán 1 - Kết nối tri thức.

Bài 41: Ôn tập chung trang 104 SGK Toán 1 – Kết nối tri thức: Đồng hồ chỉ mấy giờ?
Giải và trình bày phương pháp giải toán lớp 1 trang 104 bài 41: Ôn tập chung – SGK Kết nối tri thức....
Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 SGK Toán 1 – Kết nối tri thức: Ai...
Trả lời toán lớp 1 trang 94 bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 – SGK Kết...
Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 SGK Toán 1 – Kết nối tri thức: Những hình nào dưới đây...
Hướng dẫn cách giải/trả lời toán lớp 1 trang 100 bài 40: Ôn tập hình học và đo lường – SGK Kết nối...
Bài 37: Luyện tập chung trang 84 SGK Toán 1 – Kết nối tri thức: Đồng hồ chỉ mấy giờ?
Giải toán lớp 1 trang 84 bài 37: Luyện tập chung – SGK Kết nối tri thức. Đồng hồ chỉ mấy giờ?… Luyện tập...
Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 SGK Toán 1 – Kết nối tri thức: Những...
Hướng dẫn giải toán lớp 1 trang 88 bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 – SGK...
Bài 35: Ngày trong tuần trang 77 SGK Toán 1 – Kết nối tri thức: Cây đậu thần nảy mầm vào ngày nào trong...
Hướng dẫn cách giải/trả lời toán lớp 1 trang 77 bài 35: Ngày trong tuần – SGK Kết nối tri thức. Bạn...
Bài 36: Thực hành xem lịch và giờ trang 80 SGK Toán 1 – Kết nối tri thức: Mai đã xé đi bao nhiêu...
Lời giải bài tập, câu hỏi toán lớp 1 trang 80 bài 36: Thực hành xem lịch và giờ – SGK Kết nối...
Bài 33: Luyện tập chung trang 64 SGK Toán 1 – Kết nối tri thức: Chú ếch nào được ăn hoa mướp?
Giải chi tiết toán lớp 1 trang 64- Bài 33: Luyện tập chung – SGK Kết nối tri thức. Tính: Tính nhẩm:...
Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ trang 72 SGK Toán 1 – Kết nối tri thức: Các bạn làm gì lúc mấy...
Phân tích và giải toán lớp 1 trang 72 bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ – – SGK Kết nối tri...
Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 52 SGK Toán 1 – Kết nối tri...
Vận dụng kiến thức giải toán lớp 1 trang 52 – Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có...

Mới cập nhật

Bài 7. Hóa trị và công thức hóa học trang 22, 23, 24 SBT Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo: Trong...
Phân tích và giải 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19,...
Bài 6. Giới thiệu về liên kết hóa học trang 18, 19, 20 SBT Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo: Phát...
Hướng dẫn giải 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20,...
Bài 5. Phân tử – Đơn chất – Hợp chất trang 14, 15, 16 SBT Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo:...
Giải 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 bài 5....
Bài 4. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học trang 11, 12, 13 SBT Khoa học tự nhiên 7 Chân...
Giải 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22,...
Bài 3. Nguyên tố hóa học trang 8, 9, 10 SBT Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo: Dựa vào bảng 3....
Hướng dẫn cách giải/trả lời 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 bài 3. Nguyên tố hóa học...
Bài 2. Nguyên tử trang 6, 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo: Có những hạt nào được tìm thấy...
Giải và trình bày phương pháp giải 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 bài 2. Nguyên tử...