Lịch sử lớp 10

Trang chủ Lớp 10 Lịch sử lớp 10
Để học tốt, giải bài tập Lịch Sử 10 - SGK Sử 10: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại; Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX và Lịch sử thế giới cận đại

PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Chương I. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY Chương II. XÃ HỘI CỔ ĐẠI Chương III. TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN Chương IV. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN Chương V. ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN Chương VI. TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI

PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Chương I. VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X Chương II. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV
Chương III. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII Chương IV. VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

PHẦN BA. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Chương I. CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII Chương II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)
Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa
Khi các nước Đông Âu bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, mối quan hệ giữa Liên Xô và các nước này đòi hỏi phải có sự hợp tác cao hơn và đa dạng hơn như hợp tác nhiều
Trình bày hoạt động bước đầu của Lê-nin trong phong trào công nhân Nga.
Năm 1898, tại Min-xcơ, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga tuyên bố thành lập nhưng không hoạt động được vì ngay sau đó các thành viên đều bị bắt.
Hoạt động bước đầu của V.I Lê-nin trong phong trào công nhân Nga
Vla-đi-mia I-lích U-li-a-nốp, tức Lê-nin, sinh ngày 22 – 4 -1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Lê-nin giác ngộ cách mạng rất sớm và tham gia hoạt động từ khi còn ở tr
Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga
Tình hình nước Nga trước cách mạng
Quảng cáo


Vì sao Quốc tế thứ hai bị tan rã ?
Quốc tế thứ hai tan rã vì :
Hãy cho biết những nét nổi bật của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX.
Nét nổi bật của phong trào công nhân Mĩ hồi cuối thế kỉ XIX gắn liền với những cuộc đình công và bãi công sôi nổi khắp cả nước.
Hãy nêu những hoạt động chủ yếu của Quốc tế thứ hai trong thời gian Ăng-ghen lãnh đạo.
Ngày 14 – 7 — 1889. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức ở Pa-ri.
Trình bày hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ hai.
– Từ thập niên 70 của thế kỉ XIX, trong khi chủ nghĩa tư bản phát triển ngày càng mạnh mẽ ở châu Âu và Bắc Mĩ, đời sống của công nhân và nhân dân lao động càng thêm khó khăn

Luyện tập

Bài 5 trang 191 Hóa học 10 Nâng cao: Nếu đốt Mg trong không khí rồi đưa vào bình đựng khí lưu huỳnh đioxit,...
Bài 46: Luyện tập chương 6 - Bài 5 trang 191 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Nếu đốt Mg trong không khí rồi...
Soạn bài Uy-lít-xơ trở về – Văn lớp 10
- Soạn bài Uy-lít-xơ trở về. I. KIẾN THỨC CƠ BẢN - 1. Tóm tắt đoạn trích ...
Giải thích: Rượu nhẹ (hoặc bi để lâu có váng trắng và vị chua gắt, để lâu nữa thì có mùi thối ủng
Câu 3 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 36: Thực hành: Lên men êtilic. Rượu nhẹ (hoặc bia) để lâu có váng...
Bài 4 trang 35 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho tam giác đều ABC với đường cao AH. Đẳng thức nào dưới đây...
Cho tam giác đều ABC với đường cao AH. Đẳng thức nào dưới đây đúng ?. Bài 4 trang 35 SGK Hình học 10...
Bài 5 trang 11 sgk Lý 10, 5. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?
Chuyển động cơ - Bài 5 trang 11 sgk Vật lí 10. 5. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất...