Trang chủ Lớp 10 Ngữ Văn lớp 10 sách Chân trời sáng tạo Ở đoạn văn đầu tiên, tác giả đề cập đến sự phân...

Ở đoạn văn đầu tiên, tác giả đề cập đến sự phân biệt “đế” và “vương” trong xã hội phong kiến Trung Hoa nhằm mục...

Soạn bài Nam Quốc Sơn Hà – Bài thơ Thần khẳng định chân lí độc lập của đất nước – Ngữ Văn 10 CTST. Trả lời câu 4 trang 98 SGK Văn lớp 10 tập 2 Chân trời sáng tạo

Ở đoạn văn đầu tiên, tác giả đề cập đến sự phân biệt “đế” và “vương” trong xã hội phong kiến Trung Hoa nhằm mục đích gì?

Ở đoạn văn đầu tiên, tác giả đề cập đến sự phân biệt “đế” và “vương” trong xã hội phong kiến Trung Hoa nhằm làm rõ chữ “đế” trong câu thơ “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”, giúp người đọc hiểu được ý thực tự chủ và sự khẳng định chủ quyền đất nước trong câu thơ đầu cũng như toàn bài thơ Nam quốc sơn hà.

Advertisements