Trang chủ Lớp 10 Ngữ Văn lớp 10 sách Chân trời sáng tạo Tác giả cho rằng bài thơ Nam quốc sơn hà “xứng đáng...

Tác giả cho rằng bài thơ Nam quốc sơn hà “xứng đáng được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc”Bạn có đồng ý với ý ...

Soạn bài Nam Quốc Sơn Hà – Bài thơ Thần khẳng định chân lí độc lập của đất nước – Ngữ Văn 10 CTST. Trả lời câu 5 trang 98 SGK Văn lớp 10 tập 2 Chân trời sáng tạo

Tác giả cho rằng bài thơ Nam quốc sơn hà “xứng đáng được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc”Bạn có đồng ý với ý kiến này hay không? Vì sao?

Tác giả cho rằng bài thơ Nam quốc sơn hà “xứng đáng được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc”. Em đồng ý với ý kiến này. Vì xét về mặt thời gian, đây là bài thơ sớm nhất khẳng định độc lập và chủ quyền của dân tộc Việt Nam, cũng như thời điểm mà nó ra đời mang tính chất răn đe quân giặc đang xâm lược nước ta lúc bấy giờ.

Advertisements (Quảng cáo)