Trang chủ Lớp 10 Ngữ văn lớp 10 Lập kế hoạch cá nhân trang 152 SGK Ngữ văn 10, Kế...

Lập kế hoạch cá nhân trang 152 SGK Ngữ văn 10, Kế hoạch cá nhân là bản dự kiến nội dung, cách thức hành động và phân phối thời gian để...

Lập kế hoạch cá nhân – Lập kế hoạch cá nhân trang 152 SGK Ngữ văn 10. Kế hoạch cá nhân là bản dự kiến nội dung, cách thức hành động và phân phối thời gian để hoàn thành một công việc nhất định của một người nào đó.

KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

– Kế hoạch cá nhân là bản dự kiến nội dung, cách thức hành động và phân phối thời gian để hoàn thành một công việc nhất định của một người nào đó.

– Lập kế hoạch giúp hình dung phía trước công việc cần làm, phân phôi thòi gian hợp lí, tránh bị động, bỏ sót, bỏ quên công việc.

– Lập kế hoạch cá nhân là thể hiện phong cách làm việc khoa học, chủ động, công việc sẽ tiến hành thuận lợi và đạt kết quả.

II. CÁCH LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

– Bản kế hoạch cá nhân gồm 2 phần:

+ Phần 1; Họ tên, nơi làm việc, học tập (của người lập kế hoạch).

+ Phần 2: Nội dung công việc cần làm, thời gian, địa điểm tiến hành, dự kiến kết quả đạt được (Lời văn ngắn gọn, có thể kẻ bảng).

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

Câu 1. Đoc mục 1 (Trang 153) và trả lời

Đây là thời gian biểu chứ chưa phải bản kế hoạch cá nhân, vì chưa có phần tiêu đề. Phần nội dung chỉ mới nêu nhũng công việc cần làm ứng với các mốc thòi gian, chưa có phương hướng, địa điểm cũng như chưa dự kiến kết qảu cần đạt được.

– Nội dung cần phải bổ sung.

Câu 2. Đọc mục 2 (trang 153, 154) và trả lời

Bản kế hoạch còn quá sơ sài. Chưa ghi rõ thời gian, địa điểm, nội dung công việc. Có thể tham khảo bản kế hoạch như sau:

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỚ CHÍ MINH KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

– Thời gian tiến hành Đại hội: 8h00, ngày 25/10/2010

– Địa điểm: Phòng học của lớp

– Nội dung công việc ______________________________ 

TT

Tên công việc

Yêu cầu cần đạt

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

Viết dự thảo báo cáo

Báo cáo tổng kết và dự thảo phương hướng

20/10

Nhớ rút ra bài học kinh nghiệm

2

Họp ban tổ chức

Phân công chuẩn bi

21/10

3

Đại hội trù bị

Bầu BCH mối và thông báo báo cáo

22/10

4

Xin ý kiến Đoàn trường

Về phương hưống hoạt động

23/10

5

Xin ý kiến giáo viên chủ nhiệm lớp

Về phương hướng hoạt động

23/10

6

Phân công nhiệm vụ các thành viên ban tô chức

Phân công chính thức công việc

24/10

Chú ý giấy mời

7

Tiến hành đại hôi

25/10

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

BT chi đoàn

Câu 3. Đoc mục 3 (SGK tr. 154) và thực hiện theo yêu cầu 

Có thể lập kế hoạch giúp bạn theo mẫu sau:

KẾ HOẠCH THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO TIN HỌC

Quảng cáo

Họ và tên: Lê Thị Bích Thủy Nội dung công việc:

–  Ghi tên đăng kí dự khóa học: Sáng thứ 2, ngày 13/3/2011

–  Sắp xếp thời gian biểu hợp lí để việc học nghề không ảnh hưởng đến chương trình học chính khóa

THỜI GIAN BIỂU

Sáng (7h – llhOO)

Trưa

llh-

13h00

Chiều (13h – 17h00)

Tối 17h – 21h00

Thứ 2

Học

khóa

chính

Nghỉ

Tự học bài chính khóa

Thực hành tin học

Thứ 3

Học

khóa

chính

Nghỉ

Học thêm tiếng Anh

Tự học bài chính khóa

Thứ 4

Học

khóa

chính

Nghỉ

Học lớp tin hoc

Thực hành tin học

Thứ 5

Học

khóa

chính

Nghỉ

Học thêm tiếng Anh

Tự học bài chính khóa

Thứ 6

Học

khóa

chính

Nghỉ

Tự học bài chính khóa

Tự học bài chính khóa

Thứ 7

Học

khóa

chính

Nghỉ

Học lớp tin hoc

Thực hành tin hoc

Chủ

Nhật

Học thêm tiếng Anh

Nghỉ

Thực hành tin học