Trang chủ Lớp 11 Địa lí lớp 11 Ngành dịch vụ của các nước Đông Nam Á

Ngành dịch vụ của các nước Đông Nam Á...

Tiết 2. Kinh tế – Ngành dịch vụ của các nước Đông Nam Á. Cơ sở hạ tầng của các nước Đông Nam Á đang từng bước được hiện đại hóa

Cơ sở hạ tầng của các nước Đông Nam Á đang từng bước được hiện đại hóa : hệ thống giao thông được mở rộng và tăng thêm, thông tin liên lạc được cải thiện và nâng cấp. Hệ thống ngân hàng, tín dụng… cũng được phát triển và hiện đại nhằm phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân trong mỗi nước, tạo sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.