SBT Địa lí lớp 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Địa lí lớp 11
Giải sách bài tập Địa lí lớp 11 (SBT Địa 11) về Tự nhiên dân cư, Kinh tế và Xã hội: Hoa Kì, Nga, Trung Quốc, Đông Nam Á, Châu Phi, Mỹ La tinh, Châu Âu, Ô-xtrây-li-a...
Câu 7 trang 48 SBT Địa 11: Dựa vào bảng số liệu dưới đây, vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng
Dựa vào bảng số liệu dưới đây, vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực của LB Nga qua các năm. Từ đó rút ra nhận xét.

Quảng cáo
Câu 6 trang 48 Sách bài tập Địa 11: Điền vào bảng dưới đây các ngành công nghiệp chủ yếu của LB Nga
Điền vào bảng dưới đây các ngành công nghiệp chủ yếu của LB Nga và nơi phân bố của chúng
Câu 4 trang 46 SBT Địa 11: Phân tích các bảng dưới đây để nêu rõ sự tăng trưởng sản lượng một số sản
Phân tích các bảng dưới đây để nêu rõ sự tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp của LB Nga.
Đề kiểm tra học kì 2 trang 84 Sách bài tập Địa 11: Kể tên các quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa...
Câu 2 (1,0 điểm). Kể tên các quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo.

Luyện tập

Câu 6 trang 196 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra.
Bài 47: Stiren và Naphtalen - Câu 6 trang 196 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy viết phương trình hóa học các phản...
Skills trang 22 Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới, Chọn một trong số những câu chuyện dưới đây, sử dụng ý tưởng đã...
Unit 2: Relationships - Skills trang 22 Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới. Chọn một trong số những câu chuyện dưới đây, sử...
Bài 31.16 trang 87 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11: Mắt của một người cận thị có điểm Cv cách mắt 20 cm. ...
Mắt của một người cận thị có điểm Cv cách mắt 20 cm. a) Để khắc phục tật này, người đó phải đeo kính gì,...
Speaking – Unit 8 trang 93 tiếng Anh 11, Mai is talking with Anna, her new English friend, about Tet holiday in Vietnam. (Mai...
Unit 8: Celebrations - Lễ kỉ niệm - Speaking - Unit 8 trang 93 tiếng Anh 11. Mai is talking with Anna, her new...
Bài 2.5 trang 12 SBT Hóa 11 Nâng cao: Thuyết A-rê-ni-út
Bài 2.5 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Giải :. Bài 9: Khái quát về nhóm nitơ Dựa vào...