SBT Vật lý lớp 11

Trang chủ Lớp 11 SBT Vật lý lớp 11
Giải Bài tập trong sách bài tập Vật Lý 11 - SBT Lý 11 chương Điện tích điện trường, Dòng điện, Từ trường,cảm ứng điện từ, khúc xạ ánh sáng, mắt,...đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com

Bài VII.2, VII.3, VII.4 trang 93 SBT Vật lý 11: Một người nhìn trong không khí thì không thấy...

Một người nhìn trong không khí thì không thấy rõ các vật ở xa. Lặn xuống nước hồ bơi lặng yên thì người này lại

Bài VII.5, VII.6 trang 94 sách bài tập (SBT) Vật lý 11: Công thức về số bội giác G...

Công thức về số bội giác G = f1/f2 của kính thiên văn khúc xạ áp dụng được cho trường hợp ngắm chừng nào? A.

Bài VII.7 trang 94 SBT Vật lý 11: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Đặt thấu...

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Đặt thấu kính này giữa vật AB và màn (song song với vật) sao cho ảnh

Bài VII.8 trang 94 Sách bài tập Vật lý 11: Một thấu kính phân kì L1 có tiêu cự...

Một thấu kính phân kì L1 có tiêu cự f = -20 cm. S là điểm sáng ở vô cực trên trục chính. a) Xác

Bài 34.6 trang 92 Sách bài tập Vật lý 11: Để làm giảm chiều dài của kính và đồng...

Để làm giảm chiều dài của kính và đồng thời tạo ảnh thuận chiều, kính thiên văn được biến đổi bằng cách dùng thấu kính

Bài 34.7 trang 92 SBT Vật lý 11: Vật kính của kính thiên văn là một thấu kính hội...

Vật kính của kính thiên văn là một thấu kính hội tụ L1 có tiêu cự lớn; thị kính là một thấu kính hội tụ

Bài VII.1 trang 93 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11: Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái...

Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với biểu thức tương ứng ở cột bên phải để có một phát biểu đầy đủ và

Bài 34.2 trang 91 Sách bài tập Vật lý 11: Chọn trả lời đúng về cỡ độ lớn của...

Chọn trả lời đúng về cỡ độ lớn của tiêu cự và độ tụ của vật kính, thị kính đối với kính hiển vi và

Bài 34.3, 34.4, 34.5 trang 92 SBT Vật lý 11: Khi một người có mắt không bị tật quan...

Khi một người có mắt không bị tật quan sát kính thiên văn ở trạng thái không điều tiết thì có thể kết luận gì

Bài 34.1 trang 91 SBT Vật lý 11: Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung...

Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để có một phát biểu đầy đủ và

Luyện tập

Reading – trang 29 Unit 9 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Reading – trang 29 Unit
Tổng hợp các bài tập trong phần Reading - trang 29 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới. Reading - trang...
Bài 17.6, 17.7, 17.8 trang 42 SBT Vật Lý 11: Hình nào trong Hình 17.1 mô tả đúng mô hình cấu trúc và sự
Hình nào trong Hình 17.1 mô tả đúng mô hình cấu trúc và sự hình thành điện trường E trong lớp chuyển tiếp...
Câu 5 trang 182 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy nêu nguyên tắc chung điều chế anken, ankađien, ankin để dùng trong công nghiệp...
Bài 44: Luyện tập Hiđrocacbon không no - Câu 5 trang 182 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy nêu nguyên tắc chung điều...