Trang chủ Lớp 11 Sinh lớp 11 Báo cáo thực hành: Hướng động: Bài 25. Thực hành: Hướng động

Báo cáo thực hành: Hướng động: Bài 25. Thực hành: Hướng động...

Báo cáo thực hành: Hướng động: Bài 25. Thực hành: Hướng động. Báo cáo thực hành

Báo cáo thực hành 

1. Chuẩn bị:

    a. Dụng cụ:

     + 2 đĩa sâu.

     + 1 chuông thủy tinh (hoặc nhựa) trong suốt.

     + 1 nút cao su (hoặc gỗ, xốp) đường kính 5- 6cm .

     + 2 ghim nhỏ.

     + 1 panh gắp hạt.

     + 1 dao lam (hoặc kéo) .

     + 1 giấy lọc.

    b. Mẫu vật:

     Hạt đậu (hoặc lúa, ngô) mới nhú mầm.

Quảng cáo

    2. Tiến trình

     + Cho nước vào đĩa đáy sâu.

     + Chọn 2 hạt đã có rễ mầm mọc thẳng, dùng ghim cắm xuyên hạt vào nút cao su.

     + Cắt bỏ tận cùng (đỉnh rễ) của 1 rễ mầm.

     + Đặt nút cao su vào đĩa, phủ giấy lọc lên hạt mầm (2 đầu giấy lọc nhúng xuống nước).

     + Úp chuông thủy tinh lên đĩa, đặt vào buồng tối 1-2 ngày.

     + Quan sát sự vận động của rễ mầm ở cả hai hạt mầm.

    3. Kết quả:

     – Rễ cây còn đỉnh rễ uốn cong xuống phía dưới.

     – Rễ cây không còn đỉnh rễ không uốn cong xuống dưới như rễ cây còn nguyên đỉnh rễ.

    4. Nhận xét – kết luận:

     – Rễ cây chịu tác động của trọng lực.

     – Đỉnh rễ là vị trí tiếp nhận kích thích trọng lực.

Đã có lời giải Sách bài tập – Sinh lớp 11 và Bài tập nâng cao – Xem ngay

Quảng cáo

Mục lục môn Sinh 11