Sinh lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Sinh lớp 11
Baitapsgk.com giới thiệu tài liệu để học tốt sinh học lớp 11 - Giải tất cả bài tập sinh 11 trong SGK môn Sinh đầy đủ và chi tiết nhất.
Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6): Cho biết tên các hoocmôn ảnh hưởng đến quá trình phát triển,...
Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6)và trả lời các câu hỏi sau:
Một số lưu ý khi thực hành:
Tên tập tính của động vật bạn được xem là gì…

Quảng cáo
Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 11: Bài 18. Tuần hoàn máu
Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát , chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?

Luyện tập

Bài 5 trang 29 – SGK Lý 11, Biết hiệu điện thế UMN = 3 V. Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn...
Điện thế - Hiệu điện thế - Bài 5 - Trang 29 - SGK Vật lí 11. Biết hiệu điện thế UMN = 3...
Bài 2 trang 147 SGK Vật Lý lớp 11 Nâng cao, Chọn phương án đúng.
Bài 28. Cảm ứng từ - Định luật am-pe - Bài 2 trang 147 SGK Vật Lý 11 Nâng cao. Chọn phương án...
Nguời cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ của Vích- to Huy-gô) là đoạn trích thể hiện tập trung cảm...
Người cầm quyền khôi phục uy quyền - Vich to - Huy Gô - Nguời cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người...
Bài 7 trang 75 sgk đại số và giải tích 11: Bài 5. Xác suất và biến cố
Bài 7 trang 75 sgk đại số và giải tích 11: Bài 5. Xác suất và biến cố. Có hai hộp chứa các quả...
Bài 1.24 trang 35 Sách bài tập Hình học 11 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình . Bài 1.24 trang 35 Sách bài tập (SBT) Hình học...