Sinh lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Sinh lớp 11
Baitapsgk.com giới thiệu tài liệu để học tốt sinh học lớp 11 - Giải tất cả bài tập sinh 11 trong SGK môn Sinh đầy đủ và chi tiết nhất.

Một số lưu ý khi thực hành:
Tên tập tính của động vật bạn được xem là gì…
Một số lưu ý khi thực hành xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật: Bài...
   Với mỗi loài động vật được xem, cần lưu ý những điểm sau:
Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 11: Bài 18. Tuần hoàn máu
Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát , chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?

Luyện tập

Soạn bài Hầu trời lớp 11 tập 1: ‘Ngông’ chỉ sự khác thường
Soạn văn lớp 11 tập 1: Hầu trời. Câu 2: "Ngông" chỉ sự khác thường. "Ngông" trong văn chương dùng để chỉ một kiểu...
Câu 4 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Hãy viết sơ đồ phản ứng tạo ra các anken và cho biết anken...
Bài 52: Luyện tập dẫn xuất Halogen - Câu 4 trang 219 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy viết sơ đồ phản ứng...
Bài 3 trang 58 sgk đại số và giải tích 11: Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn
Bài 3 trang 58 sgk đại số và giải tích 11: Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn. Biết hệ số của Bài 3....