Sinh lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Sinh lớp 11
Baitapsgk.com giới thiệu tài liệu để học tốt sinh học lớp 11 - Giải tất cả bài tập sinh 11 trong SGK môn Sinh đầy đủ và chi tiết nhất.
Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6): Cho biết tên các hoocmôn ảnh hưởng đến quá trình phát triển,...
Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6)và trả lời các câu hỏi sau:
Một số lưu ý khi thực hành:
Tên tập tính của động vật bạn được xem là gì…
Quảng cáo


Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 11: Bài 18. Tuần hoàn máu
Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát , chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?

Luyện tập

Đọc hiểu bài Chạy giặc, I – Gợi dẫn 1. Nguyễn Đình Chiểu (xem bài Lẽ ghét thương). 2. Chạy giặc được sáng tác...
- Đọc hiểu bài Chạy giặc. I - Gợi dẫn 1. Nguyễn Đình Chiểu (xem bài Lẽ ghét thương). 2. Chạy giặc được...
Nêu bản chất và ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp gia công áp lực.
Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi - Câu 3 trang 81 SGK Công nghệ 11. Nêu bản chất và ưu, nhược điểm của...
Phân tích bài thơ Tự tình của nữ sĩ Hồ Xuân Hương: Những vần thơ hóc hiểm ấy, một mặt thể hiện bút pháp...
Tự Tình - Hồ Xuân Hương - Phân tích bài thơ Tự tình của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.. Những vần thơ hóc hiểm...
Câu 6 trang 129 Hóa 11 Nâng cao,Chất đồng phân là gì ?
Bài 30: Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ - Câu 6 trang 129 SGK Hóa học 11 Nâng cao. a)...
Câu 6 trang 61 SBT Địa 11: Dựa vào lược đồ công nghiệp Nhật Bản, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng
Dựa vào lược đồ công nghiệp Nhật Bản, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng sau.. Câu 6 trang 61 Sách bài tập...