Sinh lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Sinh lớp 11
Baitapsgk.com giới thiệu tài liệu để học tốt sinh học lớp 11 - Giải tất cả bài tập sinh 11 trong SGK môn Sinh đầy đủ và chi tiết nhất.
Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6): Cho biết tên các hoocmôn ảnh hưởng đến quá trình phát triển,...
Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6)và trả lời các câu hỏi sau:
Một số lưu ý khi thực hành:
Tên tập tính của động vật bạn được xem là gì…

Quảng cáo
Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 11: Bài 18. Tuần hoàn máu
Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát , chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?

Luyện tập

Bài 9.22 trang 73 SBT Hóa 11 Nâng cao: Các công thức cấu tạo :
Bài 9.22 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Axit đơn chức có 1 hóm –COOH nên công thức phân...
Câu 41 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Tìm các giới hạn sau
Tìm các giới hạn sau :. Câu 41 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 7. Các dạng...
Câu 44 trang 75 SGK Hình học 11 Nâng cao, Vẽ hình biểu diễn của một tam giác vuông nội tiếp trong một đường...
Vẽ hình biểu diễn của một tam giác vuông nội tiếp trong một đường tròn. Câu 44 trang 75 SGK Hình học 11...
Câu 1 trang 207 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy điền những cụm từ cho dưới đây vào các chỗ trống trong các câu...
Bài 49: Luyện tập: So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của Hiđrocacbon thơm với Hiđrocacbon no và không no - Câu...
Bài 2.18 trang 204 SBT Đại số và giải tích 11: Xác định m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x
Xác định m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x ∈ R . Bài 2.18 trang 204 Sách bài tập (SBT)...