Sinh lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Sinh lớp 11
Baitapsgk.com giới thiệu tài liệu để học tốt sinh học lớp 11 - Giải tất cả bài tập sinh 11 trong SGK môn Sinh đầy đủ và chi tiết nhất.

Một số lưu ý khi thực hành:

Một số lưu ý khi thực hành: . Tên tập tính của động vật bạn được xem là gì… Tên tập tính của động vật

Báo cáo thực hành: Hướng động: Bài 25. Thực hành: Hướng động

Báo cáo thực hành: Hướng động: Bài 25. Thực hành: Hướng động. Báo cáo thực hành Báo cáo thực hành  1. Chuẩn bị:    

Các lưu ý khi tiến hành bài thực hành:

Các lưu ý khi tiến hành bài thực hành: . – Quá trình làm thực nghiệm cần tập trung tối đa… – Quá trình làm

Báo cáo thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật: Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp...

Báo cáo thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật: Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật. Báo cáo thực

Thu hoạch thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit: Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và...

Thu hoạch thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit: Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit. Thu hoạch… Thu hoạch  

Báo cáo thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép: Bài 43. Thực hành:...

Báo cáo thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép: Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực

Một số lưu ý khi thực hành xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật: Bài...

Một số lưu ý khi thực hành xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật: Bài 40. Thực hành: Xem phim về

Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 11: Bài 18. Tuần hoàn máu

Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 11: Bài 18. Tuần hoàn máu. Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát ,

Câu 3 trang 80 SGK Sinh 11: Bài 18. Tuần hoàn máu

Câu 3 trang 80 SGK Sinh học 11: Bài 18. Tuần hoàn máu. Đánh dấu x vào ô trống cho ý trả lời đúng về

Câu 1 trang 132 Sinh 11: Bai 32. Tập tính của động vật( tiếp)

Câu 1 trang 132 SGK Sinh học 11: Bai 32. Tập tính của động vật( tiếp). Sưu tập một số tài liệu, tranh ảnh về

Luyện tập

EU – Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới
Tiết 1. EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới - EU – Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. EU...
Đọc hiểu Đời thừa, Gợi dẫn 1. Là một nhà văn lớn và tài năng của văn học Việt Nam, cuộc đời Nam Cao...
Đọc thêm: Đời Thừa - Nam Cao - Đọc hiểu Đời thừa. Gợi dẫn 1. Là một nhà văn lớn và tài năng của...
Câu 44 trang 75 SGK Hình học 11 Nâng cao , Vẽ hình biểu diễn của một tam giác vuông nội tiếp trong...
Vẽ hình biểu diễn của một tam giác vuông nội tiếp trong một đường tròn. Câu 44 trang 75 SGK Hình học 11...