Sinh lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Sinh lớp 11
Baitapsgk.com giới thiệu tài liệu để học tốt sinh học lớp 11 - Giải tất cả bài tập sinh 11 trong SGK môn Sinh đầy đủ và chi tiết nhất.

Một số lưu ý khi thực hành:

Một số lưu ý khi thực hành: . Tên tập tính của động vật bạn được xem là gì… Tên tập tính của động vật

Báo cáo thực hành: Hướng động: Bài 25. Thực hành: Hướng động

Báo cáo thực hành: Hướng động: Bài 25. Thực hành: Hướng động. Báo cáo thực hành Báo cáo thực hành  1. Chuẩn bị:    

Các lưu ý khi tiến hành bài thực hành:

Các lưu ý khi tiến hành bài thực hành: . – Quá trình làm thực nghiệm cần tập trung tối đa… – Quá trình làm

Báo cáo thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật: Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp...

Báo cáo thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật: Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật. Báo cáo thực

Thu hoạch thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit: Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và...

Thu hoạch thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit: Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit. Thu hoạch… Thu hoạch  

Báo cáo thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép: Bài 43. Thực hành:...

Báo cáo thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép: Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực

Một số lưu ý khi thực hành xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật: Bài...

Một số lưu ý khi thực hành xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật: Bài 40. Thực hành: Xem phim về

Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 11: Bài 18. Tuần hoàn máu

Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 11: Bài 18. Tuần hoàn máu. Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát ,

Câu 3 trang 80 SGK Sinh 11: Bài 18. Tuần hoàn máu

Câu 3 trang 80 SGK Sinh học 11: Bài 18. Tuần hoàn máu. Đánh dấu x vào ô trống cho ý trả lời đúng về

Câu 1 trang 132 Sinh 11: Bai 32. Tập tính của động vật( tiếp)

Câu 1 trang 132 SGK Sinh học 11: Bai 32. Tập tính của động vật( tiếp). Sưu tập một số tài liệu, tranh ảnh về

Luyện tập

Phân tích bài thơ Thương vợ của Tú xương (bài 2): Bài thơ ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của người vợ, của...
Thương vợ - Trần Tế Xương - Phân tích bài thơ Thương vợ của Tú xương (bài 2).. Bài thơ ca ngợi những phẩm...
Câu 6 trang 174 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy quan sát kĩ hình 6.8 và nói rõ cách hoạt động của thiết bị...
Bài 42: Khái niệm về Tecpen - Câu 6 trang 174 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy quan sát kĩ hình 6.8 và...
Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm?
Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm - Câu 6 trang 95 SGK GDCD lớp 11. Em suy nghĩ như...