Sinh lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Sinh lớp 11
Baitapsgk.com giới thiệu tài liệu để học tốt sinh học lớp 11 - Giải tất cả bài tập sinh 11 trong SGK môn Sinh đầy đủ và chi tiết nhất.
Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6): Cho biết tên các hoocmôn ảnh hưởng đến quá trình phát triển,...
Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6)và trả lời các câu hỏi sau:
Một số lưu ý khi thực hành:
Tên tập tính của động vật bạn được xem là gì…
Quảng cáo


Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 11: Bài 18. Tuần hoàn máu
Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát , chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?

Luyện tập

Bài 1.4 trang 4 SBT Hóa 11 Nâng cao: Hiđro clorua lỏng gồm các phân tử HCl trung hòa về điện, vì thế không...
Bài 1.4 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Giải :. Bài 1: Sự điện li Hiđrat clorua lỏng không...
Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích và so sánh, trang 120 Văn 11, Trong đoạn văn, thao tác...
Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích và so sánh - Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác...
Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm nào khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương chống Pháp ?
Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm nào khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương chống Pháp ?....
Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng 8 năm 1945 Văn 11
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 66 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Quá trình hiện đại hoá của văn học...
Bài 1,2,3,4,5 trang 101 Sinh 11: Bài 23 Hướng động
Bài 1,2,3,4,5 trang 101 Sinh 11: Bài 23 Hướng động. Câu 1. Cảm ứng thực vật là gì ? Câu 2. Các tua quấn...