Sinh lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Sinh lớp 11
Baitapsgk.com giới thiệu tài liệu để học tốt sinh học lớp 11 - Giải tất cả bài tập sinh 11 trong SGK môn Sinh đầy đủ và chi tiết nhất.
Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6): Cho biết tên các hoocmôn ảnh hưởng đến quá trình phát triển,...
Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6)và trả lời các câu hỏi sau:
Một số lưu ý khi thực hành:
Tên tập tính của động vật bạn được xem là gì…

Quảng cáo
Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 11: Bài 18. Tuần hoàn máu
Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát , chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?

Luyện tập

Câu 24 trang 111 SGK Hình 11 Nâng cao, Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a và SA ⊥ (ABCD),...
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a và SA ⊥ (ABCD), SA = x. Xác định x để hai mặt...
Bài 3 trang 82 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Tại sao thức ăn lại có thể ảnh hưởng mạnh đến sinh trưởng và...
Bài 3 trang 82 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Tại sao thức ăn lại có thể ảnh hưởng mạnh đến sinh trưởng và...
Soạn văn lớp 11: Lưu biệt khi xuất dương:
Soạn văn lớp 11: Lưu biệt khi xuất dương. - Câu thơ cuối dịch nghĩa là "Ngàn đợt sóng bạc cùng bay lên" là...
Communication and culture trang 38 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới, Hãy đọc hai đoạn văn nói về cách dạy con cái của...
Unit 3: Becoming Independent - Communication and culture trang 38 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới. Hãy đọc hai đoạn văn nói về...
Bài tập 6.34 trang 48 SBT Hóa 11: Viết phương trình Hóa của các phản ứng xảy ra trong quá trình
Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình điều chế PVC. Bài tập 6.34 trang 48 sách bài...