Sinh lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Sinh lớp 11
Baitapsgk.com giới thiệu tài liệu để học tốt sinh học lớp 11 - Giải tất cả bài tập sinh 11 trong SGK môn Sinh đầy đủ và chi tiết nhất.

Một số lưu ý khi thực hành:

Một số lưu ý khi thực hành: . Tên tập tính của động vật bạn được xem là gì… Tên tập tính của động vật

Báo cáo thực hành: Hướng động: Bài 25. Thực hành: Hướng động

Báo cáo thực hành: Hướng động: Bài 25. Thực hành: Hướng động. Báo cáo thực hành Báo cáo thực hành  1. Chuẩn bị:    

Các lưu ý khi tiến hành bài thực hành:

Các lưu ý khi tiến hành bài thực hành: . – Quá trình làm thực nghiệm cần tập trung tối đa… – Quá trình làm

Báo cáo thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật: Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp...

Báo cáo thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật: Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật. Báo cáo thực

Thu hoạch thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit: Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và...

Thu hoạch thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit: Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit. Thu hoạch… Thu hoạch  

Báo cáo thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép: Bài 43. Thực hành:...

Báo cáo thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép: Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực

Một số lưu ý khi thực hành xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật: Bài...

Một số lưu ý khi thực hành xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật: Bài 40. Thực hành: Xem phim về

Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 11: Bài 18. Tuần hoàn máu

Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 11: Bài 18. Tuần hoàn máu. Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát ,

Câu 3 trang 80 SGK Sinh 11: Bài 18. Tuần hoàn máu

Câu 3 trang 80 SGK Sinh học 11: Bài 18. Tuần hoàn máu. Đánh dấu x vào ô trống cho ý trả lời đúng về

Câu 1 trang 132 Sinh 11: Bai 32. Tập tính của động vật( tiếp)

Câu 1 trang 132 SGK Sinh học 11: Bai 32. Tập tính của động vật( tiếp). Sưu tập một số tài liệu, tranh ảnh về

Luyện tập

Câu 3 trang 71 Sách bài tập Địa 11: Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc.
Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc. . Câu 3 trang 71 Sách bài tập (SBT) Địa lí...
Câu 5 trang 78 SBT Địa 11: Nêu những cơ hội và thách thức đối với nước ta khi gia nhập
Nêu những cơ hội và thách thức đối với nước ta khi gia nhập ASEAN.. Câu 5 trang 78 Sách bài tập (SBT) Địa...
Câu 1 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Hãy nêu tính chất vật lí, thành phần và tầm quan trọng của dầu...
Bài 48: Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên - Câu 1 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy nêu tính chất vật lí, thành...