Luyện tập

Bài 2.5 trang 66 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11: Bốn người đàn ông, hai người đàn bà và một...
Bốn người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa trẻ được xếp ngồi vào bảy chiếc ghế đặt quanh một bàn tròn....
Câu 56 trang 93 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể...
Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập nên bao nhiêu số chẵn có ba chữ số khác nhau...
Trí tường tượng phóng túng và tấm lòng ưu ái của Tản Đà qua bài thơ Hầu Trời
Hầu Trời - Tản Đà - Trí tường tượng phóng túng và tấm lòng ưu ái của Tản Đà qua bài thơ Hầu Trời....