Quảng cáo


Luyện tập

Câu hỏi ôn tập học kỳ 1 – Sinh lớp 11: Câu hỏi ôn tập sinh
Câu hỏi ôn tập học kỳ 1 - Sinh lớp 11: Câu hỏi ôn tập sinh. Câu 1. Khi môi trường quá axit (chua)...
Bài 10 trang 203 sgk vật lý 11, Một mắt bình thường về già, khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của...
Mắt - Chương 3 Quang học - Bài 10 trang 203 sgk vật lý 11. Một mắt bình thường về già, khi điều tiết...
language focus – Unit 13 trang 151 tiếng Anh 11, Write the following sentences after the model, paving attention to the subject of the...
Unit 13: Hobbies - Sở thích - language focus - Unit 13 trang 151 tiếng Anh 11. Write the following sentences after the model,...
Câu 8 trang 80 Toán Hình 11 Nâng cao, Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi G là tọng tâm tam...
Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi G là tọng tâm tam giác ABC. Cắt tứ diện bởi mp(GCD) thì diện...
Câu 4.44 trang 141 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Tìm các giới hạn sau
Tìm các giới hạn sau. Câu 4.44 trang 141 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4: Định...