Luyện tập

Bài 3.8 trang 8 SBT Vật Lý 11: Một quả cầu nhỏ tích điện, có khối lượng m = 0,1g, được treo ở đầu...
Một quả cầu nhỏ tích điện, có khối lượng m = 0,1g, được treo ở đầu một sợi chỉ mảnh, trong một điện trường...
Câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình lớp 11: đường thẳng AB
Câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình học 11. b) đường thẳng AC. Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc ...
Câu 1 trang 10 Sách bài tập Địa 11: Điền vào ô trống của sơ đồ sau những biểu hiện toàn cầu hóa nền...
Điền vào ô trống của sơ đồ sau những biểu hiện toàn cầu hóa nền kinh tế. Câu 1 trang 10 Sách bài tập...
Nêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên
Nêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932) và...
Câu 30 trang 29 SGK Hình 11 Nâng cao, Cho hai đường tròn
Cho hai đường tròn . Câu 30 trang 29 SGK Hình học 11 Nâng cao - Bài 6. Phép vị tự Bài 30. Cho...