Quảng cáo

Luyện tập

Đặc điểm của hệ thống truyền lực trong máy phát điện kéo bằng động cơ đốt trong.
Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện - Câu 3 trang 155 SGK Công nghệ 11. Đặc điểm của hệ...
Câu 9* trang 182 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp thu được.
Bài 44: Luyện tập Hiđrocacbon không no - Câu 9* trang 182 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy xác định thành phần phần...
Câu 6 trang 44 Sách bài tập Địa 11: Chọn ý trả lời đúng
Chọn ý trả lời đúng. Câu 6 trang 44 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11 - Tiết 1. Tự nhiên dân cư và...
Dựa vào bảng 6.2 nêu những biểu hiện của xu hướng già hóa dân số của Hoa Kì.
Tiết 1: Tự nhiên và dân cư - Dựa vào bảng 6.2 nêu những biểu hiện của xu hướng già hóa dân số của...
Grammar – Unit 2 môn Anh 11, 1. Thì quá khứ đơn (The simple past), 2. Thì quá khứ tiếp diễn
Unit 2: Personnal Experiences - Kinh nghiệm cá nhân - Grammar - Unit 2 SGK Tiếng Anh 11. 1. Thì quá khứ đơn (The...