Tin học lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Tin học lớp 11
Bài tập Tin học lớp 11 - Giải bài tập SGK Tin học lớp 11 mới nhất
Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Ta nhận thấy rằng, bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b có thể được tính theo công thức:
Câu 3 trang 117 Tin học 11: Tóm tắt chương VI
a) Procedure  Hoan_đoi(var X, ỵ: integer);
Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.
Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Chương trình con có thể không có tham số.
Tóm tắt lý thuyết chương 6: Tóm tắt chương VI
– Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập trình có cấu trúc.

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 10 trang 6 SBT Hình 11 Nâng cao: Chứng tỏ rằng hợp thành của hai hay nhiều phép dời hình là một phép
Chứng tỏ rằng hợp thành của hai hay nhiều phép dời hình là một phép dời hình.. Câu 10 trang 6 Sách bài tập...
Phân tích bài thơ Dương phụ hành của Cao Bá Quát thể đoán được dòng chảy ngầm của tâm trạng tác giả: nỗi...
Dương phụ hành - Cao Bá Quát - Phân tích bài thơ Dương phụ hành của Cao Bá Quát.. Ta có thể đoán được...
Bài 6 trang 20 – SGK Lý 11, Phát biểu nguyên lí chồng chất điện trường.
Điện trường và cường độ điện trường - Đường sức điện - Bài 6 - Trang 20 - SGK Vật lí 11. Phát biểu...
Bài 2 trang 12 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Chọn phát biểu đúng
Bài 2. Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích - Bài 2 trang 12 SGK Vật Lý 11 Nâng cao . Chọn phát...
Cuộc tấn công của phát xít Đức vào lãnh thổ Liên Xô diễn ra như thế nào ?
Cuộc tấn công của phát xít Đức vào lãnh thổ Liên Xô diễn ra như thế nào ?. Ngay từ tháng 12-1940, Hít-le đã...