Tin học lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Tin học lớp 11
Bài tập Tin học lớp 11 - Giải bài tập SGK Tin học lớp 11 mới nhất
Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Ta nhận thấy rằng, bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b có thể được tính theo công thức:
Câu 3 trang 117 Tin học 11: Tóm tắt chương VI
a) Procedure  Hoan_đoi(var X, ỵ: integer);
Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.
Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Chương trình con có thể không có tham số.
Tóm tắt lý thuyết chương 6: Tóm tắt chương VI
– Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập trình có cấu trúc.

Luyện tập

Bài 6 trang 119 sgk Hình học 11: Bài 5. Khoảng cách
Bài 6 trang 119 sgk Hình học 11: Bài 5. Khoảng cách. Chứng minh rằng nếu đường thẳng nối trung điểm hai cạnh AB...
Câu 5 trang 14 Sách bài tập Địa 11: Ghi chữ Đ trước ý trả lời đúng
Ghi chữ Đ trước ý trả lời đúng. Câu 5 trang 14 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11 - Bài 3. MỘT SỐ...
Bài 7.6 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: A tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac tạo...
Bài 7.6 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. A :  (CH = CC{H_2}C{H_2}C equiv CH) ; hex-1,5-điin ; B...
Câu 46 trang 48 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Giải các phương trình sau
Giải các phương trình sau :. Câu 46 trang 48 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Câu hỏi và bài...
Bài 4 trang 179 sgk vật lý 11, Có ba trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính
Lăng kính. Bài 4 trang 179 sgk vật lý 11. Có ba trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính ...