Tin học lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Tin học lớp 11
Bài tập Tin học lớp 11 - Giải bài tập SGK Tin học lớp 11 mới nhất
Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Ta nhận thấy rằng, bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b có thể được tính theo công thức:
Câu 3 trang 117 Tin học 11: Tóm tắt chương VI
a) Procedure  Hoan_đoi(var X, ỵ: integer);
Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.
Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Chương trình con có thể không có tham số.
Tóm tắt lý thuyết chương 6: Tóm tắt chương VI
– Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập trình có cấu trúc.

Luyện tập

Bài 3.8 trang 8 SBT Vật Lý 11: Một quả cầu nhỏ tích điện, có khối lượng m = 0,1g, được treo ở đầu...
Một quả cầu nhỏ tích điện, có khối lượng m = 0,1g, được treo ở đầu một sợi chỉ mảnh, trong một điện trường...
Câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình lớp 11: đường thẳng AB
Câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình học 11. b) đường thẳng AC. Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc ...
Câu 1 trang 10 Sách bài tập Địa 11: Điền vào ô trống của sơ đồ sau những biểu hiện toàn cầu hóa nền...
Điền vào ô trống của sơ đồ sau những biểu hiện toàn cầu hóa nền kinh tế. Câu 1 trang 10 Sách bài tập...
Nêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên
Nêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932) và...
Câu 30 trang 29 SGK Hình 11 Nâng cao, Cho hai đường tròn
Cho hai đường tròn . Câu 30 trang 29 SGK Hình học 11 Nâng cao - Bài 6. Phép vị tự Bài 30. Cho...