Tin học lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Tin học lớp 11
Bài tập Tin học lớp 11 - Giải bài tập SGK Tin học lớp 11 mới nhất
Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Ta nhận thấy rằng, bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b có thể được tính theo công thức:
Câu 3 trang 117 Tin học 11: Tóm tắt chương VI
a) Procedure  Hoan_đoi(var X, ỵ: integer);
Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.
Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Chương trình con có thể không có tham số.
Tóm tắt lý thuyết chương 6: Tóm tắt chương VI
– Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập trình có cấu trúc.
Quảng cáo


Luyện tập

Báo cáo thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật: Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật
Báo cáo thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật: Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật. Báo cáo...
Câu 1 trang 138 SGK Lý 11, Lực Lo-ren-xơ là gì? Viết công thức của lực Lo-ren-xơ.
Lực Lo-ren-xơ - Câu 1 trang 138 SGK Vật lí 11. Lực Lo-ren-xơ là gì? Viết công thức của lực Lo-ren-xơ. ...
Phân tích nghệ thuật trào phúng trong đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia”_bài 1, I.Mở bàirnrnHạnh phúc của một tang gia là...
Hạnh phúc của một tang gia - Vũ Trọng Phụng - Phân tích nghệ thuật trào phúng trong đoạn trích “Hạnh phúc của một...
Bài tập 9.37 trang 71 sách bài tập(SBT) môn Hóa 11: Có 4 bình (không ghi nhãn)
Có 4 bình (không ghi nhãn). Bài tập 9.37 trang 71 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - Bài 46: Luyện tập: Anđehit -...
Câu 55 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Tìm giới hạn của các dãy số (un) với
Tìm giới hạn của các dãy số (un) với . Câu 55 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao -...