Tin học lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Tin học lớp 11
Bài tập Tin học lớp 11 - Giải bài tập SGK Tin học lớp 11 mới nhất
Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Ta nhận thấy rằng, bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b có thể được tính theo công thức:
Câu 3 trang 117 Tin học 11: Tóm tắt chương VI
a) Procedure  Hoan_đoi(var X, ỵ: integer);
Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.
Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Chương trình con có thể không có tham số.
Tóm tắt lý thuyết chương 6: Tóm tắt chương VI
– Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập trình có cấu trúc.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài tập 1 trang 60 Sách bài tập Sử 11: Chính sách mới là các chính sách, biện pháp được thực hiện trên lĩnh
Chính sách mới là các chính sách, biện pháp được thực hiện trên lĩnh vực kinh tế - tài chính và chính trị -...
Trong các bài từ 51 đến 63, hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả đã cho
Trong các bài từ 51 đến 63, hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả đã cho. Bài tập trắc nghiệm khách...
Câu hỏi 3 trang 57 Hình học 11: Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
Câu hỏi 3 trang 57 SGK Hình học 11. I ∈ a ∈ α (vì a là giao tuyến của α và λ). Bài...
Bài 3 trang 233 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Phát biểu nào dưới đây không chính xác?
Bài 47. Lăng kính - Bài 3 trang 233 SGK Vật lí 11 Nâng cao. Phát biểu nào dưới đây không chính xác? Phát...
Bài 7 trang 79 sách giáo khoa hình học 11: Ôn tập Chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan...
Bài 7 trang 79 sách giáo khoa hình học 11: Ôn tập Chương II - Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan...