Tin học lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Tin học lớp 11
Bài tập Tin học lớp 11 - Giải bài tập SGK Tin học lớp 11 mới nhất
Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Ta nhận thấy rằng, bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b có thể được tính theo công thức:
Câu 3 trang 117 Tin học 11: Tóm tắt chương VI
a) Procedure  Hoan_đoi(var X, ỵ: integer);
Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.
Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Chương trình con có thể không có tham số.
Tóm tắt lý thuyết chương 6: Tóm tắt chương VI
– Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập trình có cấu trúc.

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 2.56 trang 69 SBT Đại số nâng cao lớp 11 Trong các số tự nhiên từ 100 đến 999 có bao nhiêu số...
Câu 2.56 trang 69 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn (C). Ôn tập chương II - Tổ hợp...
Bài 2.12 trang 203 SBT Đại số và giải tích 11: Rút gọn:
Rút gọn. Bài 2.12 trang 203 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 - Bài 2. Các quy tắc tính đạo...
Lý thuyết Hô hấp ở động vật: Bài 12. Hô hấp ở thực vật
Lý thuyết Hô hấp ở động vật: Bài 12. Hô hấp ở thực vật. Trao đổi khí của động vật phụ thuộc chủ yếu...
Trình bày các chuyển động khi tiện.
Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại - Câu 4 trang 85 SGK Công nghệ 11. Trình bày các chuyển động khi tiện. ...
Bài 7 trang 54 sách giáo khoa hình học lớp 11: Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài 7 trang 54 sách giáo khoa hình học lớp 11: Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng. Cho bốn điểm...