Tin học lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Tin học lớp 11
Bài tập Tin học lớp 11 - Giải bài tập SGK Tin học lớp 11 mới nhất

Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI

Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI. Viết chương trình con (làm, thủ tục) tính bội số chung nhỏ nhất

Câu 3 trang 117 Tin học 11: Tóm tắt chương VI

Câu 3 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI. Hãy cho ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả

Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI

Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI. Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.

Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI

Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI. Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví

Tóm tắt lý thuyết chương 6: Tóm tắt chương VI

Tóm tắt lý thuyết chương 6: Tóm tắt chương VI. Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập

Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 8 trang 115 SGK Tin học 11: Bài tập và thực...

Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 8 trang 115 SGK Tin học 11: Bài tập và thực hành 8. Chương trình vẽ các

Bài tập và thực hành 8 trang 115 Tin học 11: Bài tập và thực hành 8

Bài tập và thực hành 8 trang 115 SGK Tin học 11: Bài tập và thực hành 8. Chương trình sau đây vẽ các đường

Lý thuyết: Thư viện chương trình con chuẩn trang 110 SGK Tin học 10: Bài 19: Thư viện chương...

Lý thuyết: Thư viện chương trình con chuẩn trang 110 SGK Tin học 10: Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn. Thư viện CRT

Bài tập và thực hành 7 trang 105 SGK Tin học 11: Bài tập và thực hành 7

Bài tập và thực hành 7 trang 105 SGK Tin học 11: Bài tập và thực hành 7. Tìm hiểu việc xây dựng các hàm

Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 7 trang 105 SGK Tin học 11: Bài tập và thực...

Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 7 trang 105 SGK Tin học 11: Bài tập và thực hành 7. Câu này nhằm mục

Luyện tập

Lý thuyết Hình lăng trụ, hình hộp và hình chóp cụt: Bài 4. Hai mặt phẳng song song
Lý thuyết Hình lăng trụ, hình hộp và hình chóp cụt: Bài 4. Hai mặt phẳng song song. Hình lăng trụ gồm có hai...
Câu 16 trang 53 Toán Hình 11 Nâng cao (SBT): Cho hình chóp tứ giác S.ABCD.
Cho hình chóp tứ giác S.ABCD.. Câu 16 trang 53 Sách bài tập Hình học 11 nâng cao. - Bài 1: Đại cương về...
Bài 2 trang 212 sgk hóa học 11, Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch
Luyện tập anđehit - xeton - axit cacboxylic - Bài 2 trang 212 sgk hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học để...