Tin học lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Tin học lớp 11
Bài tập Tin học lớp 11 - Giải bài tập SGK Tin học lớp 11 mới nhất

Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Viết chương trình con (làm, thủ tục) tính bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b. Hãy cho biết trong trường hợp này viết chương trình con dưới dạng hàm hay thủ
Câu 3 trang 117 Tin học 11: Tóm tắt chương VI
a) Procedure  Hoan_đoi(var X, ỵ: integer);
Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.
Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Chương trình con có thể không có tham số.
Tóm tắt lý thuyết chương 6: Tóm tắt chương VI
– Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập trình có cấu trúc.

Luyện tập

Câu C7 trang 72 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Hãy chứng minh các công thức (14.18) và (14.19)
Bài 14. Định luật ôm đối với các loại mạch điện mắc nguồn điện thành bộ - Câu C7 trang 72 SGK Vật Lý...
Bài tập 2.36 trang 17 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Cho các chất sau
Cho các chất sau. Bài tập 2.36 trang 17 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - Bài 11: Axit photphoric và muối photphat 2.36....
Câu 2 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Thế nào là bazơ một nấc và nhiều nấc, axit một nấc và axit...
Bài 3: Axit bazơ và muối - Câu 2 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Thế nào là bazơ một nấc và...