Tin học lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Tin học lớp 11
Bài tập Tin học lớp 11 - Giải bài tập SGK Tin học lớp 11 mới nhất

Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI

Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI. Viết chương trình con (làm, thủ tục) tính bội số chung nhỏ nhất

Câu 3 trang 117 Tin học 11: Tóm tắt chương VI

Câu 3 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI. Hãy cho ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả

Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI

Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI. Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.

Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI

Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI. Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví

Tóm tắt lý thuyết chương 6: Tóm tắt chương VI

Tóm tắt lý thuyết chương 6: Tóm tắt chương VI. Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập

Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 8 trang 115 SGK Tin học 11: Bài tập và thực...

Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 8 trang 115 SGK Tin học 11: Bài tập và thực hành 8. Chương trình vẽ các

Bài tập và thực hành 8 trang 115 Tin học 11: Bài tập và thực hành 8

Bài tập và thực hành 8 trang 115 SGK Tin học 11: Bài tập và thực hành 8. Chương trình sau đây vẽ các đường

Lý thuyết: Thư viện chương trình con chuẩn trang 110 SGK Tin học 10: Bài 19: Thư viện chương...

Lý thuyết: Thư viện chương trình con chuẩn trang 110 SGK Tin học 10: Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn. Thư viện CRT

Bài tập và thực hành 7 trang 105 SGK Tin học 11: Bài tập và thực hành 7

Bài tập và thực hành 7 trang 105 SGK Tin học 11: Bài tập và thực hành 7. Tìm hiểu việc xây dựng các hàm

Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 7 trang 105 SGK Tin học 11: Bài tập và thực...

Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 7 trang 105 SGK Tin học 11: Bài tập và thực hành 7. Câu này nhằm mục

Luyện tập

Bài 6 trang 105 hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
Bài 6 trang 105 sgk hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là...
Bài 4 trang 54 – Sách giáo khoa vật lí 11, Bài 4. Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ...
Định luật ôm đối với toàn mạch - Bài 4 trang 54 - Sách giáo khoa vật lí 11. Bài 4. Trong mạch điện...
Em có suy nghĩ gì về hành động của Trương Định sau Hiệp ước 1862 ?
Em có suy nghĩ gì về hành động của Trương Định sau Hiệp ước 1862 ?. Trương Định: Tham gia vào cuộc khởi nghĩa...