Tin học lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Tin học lớp 11
Bài tập Tin học lớp 11 - Giải bài tập SGK Tin học lớp 11 mới nhất

Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Viết chương trình con (hàm, thủ tục) tính bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b....
Câu 3 trang 117 Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả ra:...
Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm...
Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Chương trình con có thể không có tham số....
Tóm tắt lý thuyết chương 6: Tóm tắt chương VI
– Dùng chương trình con sẽ thuận lợi cho việc tổ chức, viết, kiểm tra chương rình và sử dụng lại....
Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 8 trang 115 SGK Tin học 11: Bài tập và thực...
Giới thiệu một số chương trình để học sinh thấy được khả năng đồ họa của Pascal....
Bài tập và thực hành 8 trang 115 Tin học 11: Bài tập và thực hành 8
Giới thiệu một số chương trình để học sinh thấy được khả năng đồ họa của Pascal....
Lý thuyết: Thư viện chương trình con chuẩn trang 110 SGK Tin học 10: Bài 19: Thư viện chương...
– Thư viện CRT chứa các thủ tục liên quan đến việc quản lí và khai thác màn hình, bàn phím của máy tính. Nó dùng để đưa dữ liệu ra màn hình, xây dựng các giao diện màn hình-...
Bài tập và thực hành 7 trang 105 SGK Tin học 11: Bài tập và thực hành 7
– Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con....
Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 7 trang 105 SGK Tin học 11: Bài tập và thực...
– Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con....

Luyện tập

Câu 10 trang 123 SGK Hình học 11: Ôn tập chương III – Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Câu 10 trang 123 SGK Hình học 11: Ôn tập chương III - Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian....
Bài 6.7 trang 14 Sách bài tập Vật Lý 11: Một tụ điện phẳng không khí có điện dung 1 000 pF và khoảng...
Một tụ điện phẳng không khí có điện dung 1 000 pF và khoảng cách giữa hai bản là d = 1 mm. Tích...
Bài 16.5 trang 39 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 11: Tại sao khi hiệu điện thế UAK giữa anôt A và catôt K...
Tại sao khi hiệu điện thế UAK giữa anôt A và catôt K của đèn điôt chân không có giá trị âm và nhỏ,...