Tin học lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Tin học lớp 11
Bài tập Tin học lớp 11 - Giải bài tập SGK Tin học lớp 11 mới nhất
Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Ta nhận thấy rằng, bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b có thể được tính theo công thức:
Câu 3 trang 117 Tin học 11: Tóm tắt chương VI
a) Procedure  Hoan_đoi(var X, ỵ: integer);
Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.
Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Chương trình con có thể không có tham số.
Tóm tắt lý thuyết chương 6: Tóm tắt chương VI
– Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập trình có cấu trúc.

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 4 trang 223 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Giải các phương trình
Giải các phương trình :. Câu 4 trang 223 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI...
Câu 24 trang 31 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Giả sử một con tàu vũ trụ được phóng lên từ...
Giả sử một con tàu vũ trụ được phóng lên từ mũi Ca-na-vơ-ran (Canaveral) ở Mĩ. Nó chuyển động theo một quỹ đạo được...
Bài tập 1 trang 78 SBT Sử 11: Lí do Liên Xô chấp nhận đàm phán với Đức là để tránh một cuộc chiến
Lí do Liên Xô chấp nhận đàm phán với Đức là để tránh một cuộc chiến tranh và bảo vệ quyến lợi quốc gia...
Bài tập 3 trang 113 Sách bài tập Sử 11: Khuấy động tinh thần yêu nước, cổ vũ tinh thần dân tộc, tập hợp...
Khuấy động tinh thần yêu nước, cổ vũ tinh thần dân tộc, tập hợp lực lượng kháng Pháp hùng mạnh.. Bài tập 3 trang...
Câu 4 trang 177 Sinh 11 Nâng cao: Vì sao giao phối tiến hóa hơn tự phối?
Câu 4 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Vì sao giao phối tiến hóa hơn tự phối?. Bài 45. Sinh sản hữu...