Tin học lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Tin học lớp 11
Bài tập Tin học lớp 11 - Giải bài tập SGK Tin học lớp 11 mới nhất
Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Viết chương trình con (làm, thủ tục) tính bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b. Hãy cho biết trong trường hợp này viết chương trình con dưới dạng hàm hay thủ
Câu 3 trang 117 Tin học 11: Tóm tắt chương VI
a) Procedure  Hoan_đoi(var X, ỵ: integer);
Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.
Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Chương trình con có thể không có tham số.
Tóm tắt lý thuyết chương 6: Tóm tắt chương VI
– Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập trình có cấu trúc.
Quảng cáo


Luyện tập

Câu C4 trang 49 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Trình bày
Bài 10. Dòng điện không đổi. Nguồn điện - Câu C4 trang 49 SGK Vật Lý 11 Nâng cao. Trình bày  Trình bày...
Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính.
Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính - Câu 1 trang 70 SGK Công nghệ 11. Nêu các ưu điểm của...
Câu 7 trang 110 Hóa 11 Nâng cao, Hãy dùng dố đếm theo IUPAC gọi tên thay thế các hợp chất tiếp theo trong...
Bài 26: Phân loại và gọi tên chất hữu cơ - Câu 7 trang 110 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy dùng dố...
Em hãy nêu những ví dụ thể hiện Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa - Câu 7 trang 80 SGK GDCD lớp 11. Em hãy nêu những ví dụ thể...
Tìm hiểu tác phẩm Bài ca ngất ngưởng, .Tìm hiểu chung 1.Tác giả.
Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ - Tìm hiểu tác phẩm Bài ca ngất ngưởng. .Tìm hiểu chung 1.Tác giả. ...