Tin học lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Tin học lớp 11
Bài tập Tin học lớp 11 - Giải bài tập SGK Tin học lớp 11 mới nhất
Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Ta nhận thấy rằng, bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b có thể được tính theo công thức:
Câu 3 trang 117 Tin học 11: Tóm tắt chương VI
a) Procedure  Hoan_đoi(var X, ỵ: integer);
Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.
Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Chương trình con có thể không có tham số.
Tóm tắt lý thuyết chương 6: Tóm tắt chương VI
– Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập trình có cấu trúc.

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 50 trang 92 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Chọn ngẫu nhiên 3 đứa trẻ từ một nhóm trẻ gồm 6...
Chọn ngẫu nhiên 3 đứa trẻ từ một nhóm trẻ gồm 6 trai và 4 gái. Gọi X là số bé gái trong số...
Bài 3.41 trang 163 Sách bài tập Hình học 11: Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào
Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai?. Bài 3.41 trang 163 Sách bài tập (SBT) Hình học...
Câu 3 trang 130 SGK Sinh học 11 Nâng cao: Trình bày các yếu tố bên ngoài và bên trong ảnh hướng đến sinh...
Câu 3 trang 130 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật (NC) ...
Câu 31 trang 117 SGK Hình học 11 Nâng cao, Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Tính khoảng cách giữa hai...
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BC’ và CD’. Câu 31 trang 117 SGK...
Câu 2 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao: Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa – Sinh học 11 Nâng...
Câu 2 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa - Sinh học 11...