Tin học lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Tin học lớp 11
Bài tập Tin học lớp 11 - Giải bài tập SGK Tin học lớp 11 mới nhất
Câu 4 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Ta nhận thấy rằng, bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b có thể được tính theo công thức:
Câu 3 trang 117 Tin học 11: Tóm tắt chương VI
a) Procedure  Hoan_đoi(var X, ỵ: integer);
Câu 1 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.
Câu 2 trang 117 SGK Tin học 11: Tóm tắt chương VI
Chương trình con có thể không có tham số.
Tóm tắt lý thuyết chương 6: Tóm tắt chương VI
– Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập trình có cấu trúc.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 2 trang 214 SBT Đại số và giải tích 11: Giải phương trình
Giải phương trình. Bài 2 trang 214 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 - Ôn tập Chương V - Đạo...
Writing – Unit 10 trang 120 tiếng Anh 11, Write a description of Cat Ba National Park, using the facts and figures below
Unit 10: Nature in danger - Thiên nhiên đang lâm nguy - Writing - Unit 10 trang 120 tiếng Anh 11. Write a description...
Câu 5 trang 122 SGK Hình 11 Nâng cao, Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
Mệnh đề nào sau đây là đúng ?. Câu 5 trang 122 SGK Hình học 11 Nâng cao - Các câu hỏi trắc nghiệm...
Soạn bài Từ ấy, trang 43 SGK Văn 11 – Văn lớp 11
Từ ấy - Tố Hữu - Soạn bài Từ ấy, trang 43 SGK Ngữ Văn 11. Bài thơ là niềm vui sướng, say mê...
Bài 4 trang 101 Sách bài tập Sinh 11: Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ
Bài 4 trang 101 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể. ...