Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11 Nâng cao Bài 2 trang 36 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Chọn phương...

Bài 2 trang 36 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Chọn phương án đúng....

Bài 7. Tụ điện – Bài 2 trang 36 SGK Vật Lý 11 Nâng cao. Chọn phương án đúng.

Chọn phương án đúng.

Bốn tụ điện như nhau, mỗi tụ diện có diện dung C, được ghép song song với nhau. Điện dung của bộ tụ điện đó bằng:

    A. 2C                  B.\({c \over 2}\)

    C. 4C                  D. \({c \over 4}\)

Advertisements (Quảng cáo)

Chọn C.

Bốn tụ điện như nhau, mỗi tụ điện có điện dung C được ghép song song với nhau thì điện dung của bộ tụ điện là  \({C_b} = 4C\)