Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11 Nâng cao (sách cũ) Bài 2 trang 36 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Chọn phương...

Bài 2 trang 36 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Chọn phương án đúng....

Bài 7. Tụ điện - Bài 2 trang 36 SGK Vật Lý 11 Nâng cao. Chọn phương án đúng.

Chọn phương án đúng.

Bốn tụ điện như nhau, mỗi tụ diện có diện dung C, được ghép song song với nhau. Điện dung của bộ tụ điện đó bằng:

    A. 2C                  B.\({c \over 2}\)

    C. 4C                  D. \({c \over 4}\)

Chọn C.

Bốn tụ điện như nhau, mỗi tụ điện có điện dung C được ghép song song với nhau thì điện dung của bộ tụ điện là  \({C_b} = 4C\)

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Vật lý lớp 11 Nâng cao (sách cũ). Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: