Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11 Bài 4 trang 54 – Sách giáo khoa vật lí 11, Bài...

Bài 4 trang 54 – Sách giáo khoa vật lí 11, Bài 4. Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào RN của mạch...

Định luật ôm đối với toàn mạch – Bài 4 trang 54 – Sách giáo khoa vật lí 11. Bài 4. Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào RN của mạch ngoài?

Bài 4. Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào RN của mạch ngoài?

a. UN tăng khi RN tăng.

b. UN tăng khi RN giảm.
c. UN không phục thuộc vào RN.

d. UN lúc đầu giảm, sau đó tăng dẫn khi RN tăng dẫn từ 0 đến vô cùng.

Advertisements (Quảng cáo)

Chọn A.