Trang chủ Lớp 11 Vật lý lớp 11 Câu 3 trang 93 SGK Lý 11, Trình bày nguyên nhân gây...

Câu 3 trang 93 SGK Lý 11, Trình bày nguyên nhân gây ra hồ quang điện và tia lửa điện....

Dòng điện trong chất khí – Câu 3 trang 93 SGK Vật lí 11. Trình bày nguyên nhân gây ra hồ quang điện và tia lửa điện.

Trình bày nguyên nhân gây ra hồ quang điện và tia lửa điện.

– Nguyên nhân gây ra hồ quang điện: Do phát xạ nhiệt êlectron từ catôt bị đốt nóng và quá trình nhân số hạt tải điện. 

– Nguyên nhân gây ra tia lửa điện: Do quá trình iôn hóa chất khí và quá trình nhân hạt tải điện.