Test yourself 2 trang 42 Sách Bài Tập (SBT) Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2 trang
2     Use the correct form of the words in brackets to complete the sentences. (Sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu.)
Writing trang 40 Unit 10 SBT Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 40 Unit
1. The given table illustrates the categories of courses in e-learning programmes provided by ten universities. bảng được đưa ra minh họa các danh mục khóa học trong chương trình
Speaking trang 39 Unit 10 Sách bài tập Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 39
1. Work with a partner. Discuss whether you think each of the following activities is helpful for lifelong learners or not. (Làm việc với một người bạn. Thảo luận

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 10 trang 52 Hình học 12: rong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?
Bài 10 trang 52 SGK Hình học 12: Ôn tập chương II - Mặt nón mặt trụ mặt cầu. Trong các mệnh đề sau...
Lý thuyết khái niệm về khối đa diện: Bài 1. Khái niệm về khối đa diện
Lý thuyết khái niệm về khối đa diện: Bài 1. Khái niệm về khối đa diện. Hình đa diện (gọi tắt là đa diện)(H)...
Bài tập 5 trang 40, 41 SBT Sử 12: Chiến tranh lạnh đã dẫn đến những hậu quả gì
Chiến tranh lạnh đã dẫn đến những hậu quả gì ?. Bài tập 5 trang 40, 41 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12...
Nhà văn Đức F. Sile có nói: Tình yêu là niềm say mê đem lại hạnh phúc cho người khác. Suy nghĩ của anh...
- Nhà văn Đức F. Sile có nói: Tình yêu là niềm say mê đem lại hạnh phúc cho người khác. Suy nghĩ...
Câu 3 trang 63 SGK Sinh học 12 nâng cao: Bài 15: Di truyền liên kết với giới tính
Câu 3 trang 63 SGK Sinh học 12 nâng cao. Lời giải chi tiết Bài 15: Di truyền liên kết với giới tính ...