Test yourself 2 trang 42 Sách Bài Tập (SBT) Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2 trang
2     Use the correct form of the words in brackets to complete the sentences. (Sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu.)
Writing trang 40 Unit 10 SBT Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 40 Unit
1. The given table illustrates the categories of courses in e-learning programmes provided by ten universities. bảng được đưa ra minh họa các danh mục khóa học trong chương trình
Speaking trang 39 Unit 10 Sách bài tập Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 39
1. Work with a partner. Discuss whether you think each of the following activities is helpful for lifelong learners or not. (Làm việc với một người bạn. Thảo luận
Quảng cáo


Luyện tập

Câu 6.10 trang 49 Sách bài tập Hóa 12 NC: Cho 0,1 mol hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3
Câu 6.10 trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao - Bài 29. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm Cho...
Bài 1 trang 166 – SGK Hóa Học 12, Hoàn thành phương trình phản ứng Hóa của các phản ứng trong dãy chuyển đổi:
Luyện tập tính chất hóa học của Crom đồng và hợp chất của chúng - Bài 1 - Trang 166 - SGK Hóa Học...
Câu 3 trang 132 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Tại hai điểm A, B cách nhau 1 km
Bài 24. Sóng điện từ - Câu 3 trang 132 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Tại hai điểm A, B cách nhau 1...
Bài 1 trang 91 SGK Hình học 12: Tìm góc giữa hai đường thẳng AB và CD
Bài 1 trang 91 SGK Hình học 12: Ôn tập chương III - Phương pháp toạ độ trong không gian. Cho hệ toạ độ...
Không phải nghề nghiệp làm danh giá cho con người, mà chính con người làm danh giá cho nghề nghiệp”. (Pa-xtư}. Từ lời khuyên...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Không phải nghề nghiệp làm danh giá cho con người, mà chính con người làm danh giá...