Test yourself 2 trang 42 Sách Bài Tập (SBT) Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Test yourself 2 trang
2     Use the correct form of the words in brackets to complete the sentences. (Sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu.)
Writing trang 40 Unit 10 SBT Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 40 Unit
1. The given table illustrates the categories of courses in e-learning programmes provided by ten universities. bảng được đưa ra minh họa các danh mục khóa học trong chương trình
Speaking trang 39 Unit 10 Sách bài tập Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 39
1. Work with a partner. Discuss whether you think each of the following activities is helpful for lifelong learners or not. (Làm việc với một người bạn. Thảo luận

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 5.10 trang 35 SBT Hóa 12 Nâng cao: Trong pin điện hoá Zn- Cu, phản ứng nào xảy ra ở điện
Trong pin điện hoá Zn- Cu, phản ứng nào xảy ra ở điện cực âm?. Câu 5.10 trang 35 Sách bài tập (SBT) Hoá...
Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh. Anh ( chị) cảm nhận được gì về tâm hồn người...
Sóng - Xuân Quỳnh - Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh. Anh ( chị) cảm nhận được...
Ý nghĩa nội dung của đoạn trích: Bên ngoài trời rét, mưa cây lả lướt cư xử với nhau ở ngoài đường là đủ...
Một người Hà Nội - Nguyễn Khải - Ý nghĩa nội dung của đoạn trích: Bên ngoài trời rét, mưa cây lả lướt …cư...
Câu 1.10 trang 11 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Cho hàm số
Cho hàm số . Câu 1.10 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Bài 1. Tính đơn điệu của hàm...
Bài 39.7 trang 116 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Trong phản ứng tổng hợp heli
Trong phản ứng tổng hợp heli. Bài 39.7 trang 116 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 - Bài 39 : Phản ứng nhiệt...