Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài 20.15 trang 54 SBT Vật Lý 12: Tụ điện của mạch...

Bài 20.15 trang 54 SBT Vật Lý 12: Tụ điện của mạch có điện dung biến thiên được trong khoảng từ 60 pF...

Tụ điện của mạch có điện dung biến thiên được trong khoảng từ 60 pF đến 240 pF. Hỏi tần số dao động riêng của mạch có thể biến thiên trong phạm vi nào ?. Bài 20.15 trang 54 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài 20. Mạch dao động

20.15.Cuộn cảm của một mạch dao động có độ tự cảm 50 \(\mu\)H ; tụ điện của mạch có điện dung biến thiên được trong khoảng từ 60 pF đến 240 pF. Hỏi tần số dao động riêng của mạch có thể biến thiên trong phạm vi nào ?

Hướng dẫn giải chi tiết

Tần số dao động riêng của mạch có thể biến thiên trong phạm vi \(1,45\,MHz\, \le f \le 2,9\,MHz\)