Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12 Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 23 SBT Vật Lý 12: Một...

Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 23 SBT Vật Lý 12: Một sóng ngang truyền dọc theo một sợi dây AB theo chiều...

Một sóng ngang truyền dọc theo một sợi dây AB theo chiều từ A đến Bế Đến đầu B của sợi dây thì sóng bị phản xạ trở lại.Tại B, sóng phản xạ. Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 – Bài 9. Sóng dừng

Advertisements (Quảng cáo)

9.1. Hãy chọn phát biểu đúng.

Một sóng ngang truyền dọc theo một sợi dây AB theo chiều từ A đến B. Đến đầu B của sợi dây thì sóng bị phản xạ trở lại.Tại B, sóng phản xạ

A. luôn luôn ngược pha với sóng tới.

B. luôn luôn cùng pha với sóng tới.

C. ngược pha với sóng tới nếu đầu B được giữ cố định.

D. ngược pha với sóng tới nếu đầu B có thể di chuyển tự do.

9.2.   Hãy chọn phát biểu đúng.

Sóng dừng là

A. sóng không lan truyền được do bị một vật cản chặn lại.

B. sóng được tạo thành giữa hai điểm cố định trong một môi trường,

C. sóng được tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.

D. sóng được tạo thành do sự giao thoa của hai sóng kết hợp, trên đường thẳng nối giữa hai tâm phát sóng

9.3. Hãy chọn phát biểu đúng.

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì bước sóng bằng

A. khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng.

B. độ dài của dây.

C. hai lần độ dài của dây.

D. hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng kề nhau.

9.4.   Hãy chọn phát biểu đúng.

Để tạo một hệ sóng dừng giữa hai đầu dây cố ‘định thì độ dài của dây phải bằng

A. một số nguyên lần bước sóng.

B. một số nguyên lần nửa bước sóng,

C. một số lẻ lần nửa bước sóng.

D. một số lẻ lần bước sóng.

Đáp án:

9.1 9.2 9.3 9.4
C C D B