Quảng cáo

Luyện tập

Bài 9.1, 9.2, 9.3 trang 101 sách bài tập (SBT) Hóa 12:l. Trong số các nguồn năng lượng sau đây, nhóm các nguồn
9.l. Trong số các nguồn năng lượng sau đây, nhóm các nguồn năng lượng nào được coi là năng lượng "sạch" ?. Bài 9.1,...
Bài 39 trang 124 Sách bài tập Toán Hình 12 NC: Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm
Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm . Bài 39 trang 124 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao - Bài...
Câu 6 trang 53 Sinh 12 nâng cao: Bộ lông của gà được xác định bởi 2 cặp gen không alen di truyền độc...
Câu 6 trang 53 SGK Sinh học 12 nâng cao. Lời giải chi tiết Bài 13: Sự tác động của nhiều gen và tính...
Bài 84 trang 137 Sách bài tập Toán Hình 12 NC: Trong không gian tọa độ Oxyz, xét đường thẳng ∆_m là giao tuyến
Trong không gian tọa độ Oxyz, xét đường thẳng ∆_m là giao tuyến của 2 mặt phẳng. Bài 84 trang 137 Sách bài tập...
Câu 5.27 trang 39 Sách bài tập Hóa 12 Nâng cao: Cho 4,875 g một kim loại M hoá trị II tác dụng hết...
Chọn đáp án đúng. Câu 5.27 trang 39 Sách bài tập (SBT) Hoá Nâng cao - Bài 21. Luyện tập: Tính chất của kim...