Luyện tập

Câu 8.1 trang 74 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Chọn đáp án đúng
Chọn đáp án đúng. Câu 8.1 trang 74 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao - Bài 48. Nhận biết một số cation trong...
Bài 12 trang 96 Hình học 12: Cho d là đường thẳng đi qua điểm A(1 ; 2 ; 3) và vuông góc với...
Bài 12 trang 96 SGK Hình học 12: Ôn tập chương III - Phương pháp toạ độ trong không gian. Cho d là đường...
Bài 1 trang 51 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Trong một quần thể giao phối có 3 kiểu gen với tỉ lệ 9/16...
Bài 1 trang 51 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Trong một quần thể giao phối có 3 kiểu gen với tỉ lệ 9/16...
Bài 5.27 trang 37 sách bài tập (SBT) Hóa Học 12: Viết phương trình Hóa dạng phân tử và ion thu gọn của các...
Viết phương trình hoá học dạng phân tử và ion thu gọn của các phản ứng xảy ra (nếu có). Cho biết vai trò...
Bài 4 trang 74 SBT Sinh 12: “Gánh nặng di truyền” là gì ? Nêu các biện pháp nhằm hạn chế “gánh nặng di
Bài 4 trang 74 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: “Gánh nặng di truyền” là gì ? Nêu các biện pháp nhằm hạn chế...