Quảng cáo

Luyện tập

Bài 17 trang 8 SBT Hình 12 Nâng Cao: Cho hai đường tròn có bán kính khác nhau
Cho hai đường tròn có bán kính khác nhau . Bài 17 trang 8 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao -...
Câu C5 trang 228 SGK Lý 12 Nâng cao, Theo bạn, sóng và hạt có đặc điểm gì khác biệt nhau ?
Bài 44. Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng - Câu C5 trang 228 SGK Vật Lý 12...
Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito trang 53 SGK Công nghệ 12
Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito - Thực hành: Điều chỉnh các thông...
Bài 5 trang 134 sgk giải tích 12: Trên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z
Bài 5 trang 134 sgk giải tích 12: Bài 1. Số phức. Bài 5. Trên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm biểu...
Tại sao nói việc phát triển cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp góp phần phát triển bền vững ở Bắc Trung Bộ?
Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Bắc Trung Bộ - Tại sao nói việc phát triển cơ cấu nông - lâm -...