Quảng cáo

Luyện tập

Bài 2.55 trang 18 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính khối lượng glucozơ đem lên men rượu
Bài 2.55 trang 18 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 9. Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của...
Bài 4 trang 18 sgk hình học 12: Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Bài 4 trang 18 sgk hình học 12: Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều. Cho hình bát diện đều...
Hãy trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng bệnh vô cảm hiện nay trong đời sống chúng ta, – Tình thương là...
- Hãy trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng bệnh vô cảm hiện nay trong đời sống chúng ta. Tình...
Câu hỏi 2 trang 87 SGK Giải tích 12: Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Câu hỏi 2 trang 87 SGK Giải tích 12. Đặt ({2^x} = t). ĐK: t > 0. Ta có phương trình đã cho tương đương...
Bài 5 trang 92 Sách bài tập Sinh 12: Đacuyn đã có nhiều khám phá quan trọng ở quần đảo Galapagos, ngày nay người
Bài 5 trang 92 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Đacuyn đã có nhiều khám phá quan trọng ở quần đảo Galapagos, ngày nay...