Quảng cáo

Luyện tập

Bài 3.12 trang 178 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12: Áp dụng phương pháp tính tích phân từng phần, hãy tính các...
Áp dụng phương pháp tính tích phân từng phần, hãy tính các tích phân sau. Bài 3.12 trang 178 sách bài tập (SBT) -...
Bài 1 trang 48 sgk Hóa 12, Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit đồng phân cấu tạo của...
Amino axit. Bài 1 trang 48 sgk Hóa học 12. Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit đồng...
Bài 8 trang 10 SBT Sinh 12: Tham khảo bảng mã di truyền trong Bài1 SGK Sinh 12 và trả lời các câu
Bài 8 trang 10 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Tham khảo bảng mã di truyền trong Bài1 SGK Sinh học 12 và trả...
Bài 2.5 trang 96 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12: Hãy so sánh các cặp số sau
Hãy so sánh các cặp số sau : . Bài 2.5 trang 96 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12 - Bài 1. Lũy thừa ...
Bài 5 trang 145 – SGK Hóa 12, Khử hoàn toàn 16 gam
Hợp chất của sắt - Bài 5 - Trang 145 - SGK Hóa học 12. Khử hoàn toàn 16 gam... ...