Quảng cáo


Luyện tập

Câu 2 trang 209 SGK Lý 12 Nâng cao, Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là
Bài 40. Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại - Câu 2 trang 209 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Tác dụng nổi bật nhất...
Bài 5 trang 142 Vật lý lớp 12, Ánh sáng đèn hơi thủy ngân để chiếu sáng các đường phố có tác dụng diệt...
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại - Bài 5 trang 142 sgk Vật lý lớp 12. Ánh sáng đèn hơi thủy ngân để...
Bàn về nghề văn, có người đã mượn câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du: Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài....
Nghị luận xã hội lớp 12 - Bàn về nghề văn, có người đã mượn câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du: Chữ...
Bài 13 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Xét mệnh đề: “Với các số thực x, a, b, nếu...
Xét mệnh đề: “Với các số thực x, a, b, nếu . Với điều kiện nào sau đây của a thì mệnh đề...
Bài 5.95 trang 48 sách bài tập (SBT) Hóa 12: Từ các chất riêng biệt CuSO4, CaCO3, FeS cần điều chế được các kim
Từ các chất riêng biệt : CuSO4, CaCO3, FeS cần điều chế được các kim loại Cu, Ca, Fe. Viết PTHH của các phản...