Quảng cáo

Luyện tập

Bài 2.13 trang 7 Sách bài tập Vật Lý 12: Một con lắc lò xo có khối lượng m = 50 g, dao động...
Một con lắc lò xo có khối lượng m = 50 g, dao động điều hoà trên trục x với chu kì T =...
Bài 7.104 trang 89 sách bài tập Hóa 12: Cho 100 g hợp kim của Zn và Cu tác dụng với dung dịch HC1...
Cho 100 g hợp kim của Zn và Cu tác dụng với dung dịch HC1 dư. Khí sinh ra trong phản ứng đã khử...
Câu 1 trang 25 SGK Lý 12, Nêu cách biểu diễn một dao động điều hòa bằng một vecto quay.
Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Phương pháp giản đồ FRE-NEN - Câu 1 trang 25 SGK Vật...
Bài 2 trang 196 sgk hóa học 12, Hóa có thể là gì để góp phần làm tăng sản lượng lương thực, thực phẩm?
Hóa học và vấn đề xã hội - Bài 2 trang 196 sgk hóa học 12. Hóa học có thể là gì để góp...
Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp trang 150 SGK Văn 12 – Văn lớp 12
Thực hành một số biện pháp tu từ cú pháp - Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp trang 150...