Quảng cáo


Luyện tập

Phân tích nghệ thuật miêu tả thiên nhiên và con người trong tùy bút Người lái đò Sông Đà. Từ đó nhận xét về...
Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân - Phân tích nghệ thuật miêu tả thiên nhiên và con người trong tùy bút Người...
Bài tập 3 trang 127, 128 SBT Sử 12: Hãy phân loại các sự kiện trong bảng dưới đây bằng cách đánh
Hãy phân loại các sự kiện trong bảng dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô trống ứng với lĩnh vực tuơng ứng.....
Bài tập 6 trang 37 Sách bài tập Sử 12: Hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của nhân tố Mĩ trong...
Hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của nhân tố Mĩ trong sự phát triển của Nhật Bản sau Chiến tranh thế...
Câu C1 trang 158 SGK Vật Lý 12 Nâng cao: Công suất tức thời biến đổi theo quy luật nào?
Bài 29. Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất - Câu C1 trang 158 SGK Vật Lý 12 Nâng cao....
Đáng tự hào cho những tấm lòng nhân đạo bao la giữa người với người, Ở nước ta hiện nay có thể nói, số...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Đáng tự hào cho những tấm lòng nhân đạo bao la giữa người với người. Ở nước...