Trang chủ Lớp 12 Vật lý lớp 12 Bài 4 trang 132 sgk Vật lý lớp 12, Bài 4. Ánh...

Bài 4 trang 132 sgk Vật lý lớp 12, Bài 4. Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?...

Chia sẻ
Giao thoa ánh sáng – Bài 4 trang 132 sgk Vật lý lớp 12. Bài 4. Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?

Bài 4. Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng nào?

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

Ánh sáng nhìn thấy được có bước sóng nằm trong khoảng 380nm (màu tím ) đến 780 nm ( màu đỏ ).

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...