Trang chủ Lớp 12 Vật lý lớp 12 Bài 5 trang 194 sgk Lý 12, 5. Hãy chọn câu đúng.

Bài 5 trang 194 sgk Lý 12, 5. Hãy chọn câu đúng....

Chia sẻ
Phóng xạ – Bài 5 trang 194 sgk Vật lí 12. 5. Hãy chọn câu đúng.

5. Hãy chọn câu đúng.

Trong quá trình phóng xạ, số lượng hạt nhân phân rã giảm đi với thời gian t theo quy luật

A. -αt + β (α, β > 0)

B. \( \frac{1}{t}\)

C. \( \frac{1}{\sqrt{t}}\)

D.e-λt

Quảng cáo

D. Theo định luật phóng xạ:

  N = N­0e-λt 

Trong đó N là số hạt nhân chưa bị phân rã tại thời điểm t, N0 là số hạt nhân chưa bị phân rã tại thời điểm đầu (t = 0). Ta thấy:

N ~ e-λt

nghĩa là số hạt nhân phân hủy giảm theo quy luật hàm số mũ.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...