Trang chủ Lớp 2 Âm nhạc 2 - Cánh diều Nhạc cụ trang 53 Âm nhạc 2 – Cánh diều: Gõ và...

Nhạc cụ trang 53 Âm nhạc 2 - Cánh diều: Gõ và vận động theo hình tiết tấu Ứng dụng đệm cho bài hát Chú ếch con...

Câu 1, 2 Giải nhạc cụ trang 53 SGK Âm nhạc 2 - Cánh diều - Chủ đề 8: Loài vật em yêu. Gõ và vận động theo hình tiết tấu Ứng dụng đệm cho bài hát Chú ếch con

Câu 1

Gõ và vận động theo hình tiết tấu


Câu 2

Ứng dụng đệm cho bài hát Chú ếch con