Trang chủ Lớp 2 Âm nhạc 2 - Cánh diều Thường thức âm nhạc trang 50 Âm nhạc 2 – Cánh diều:...

Thường thức âm nhạc trang 50 Âm nhạc 2 - Cánh diều: Vì sao chú voi con được các em thiếu nhi yêu mến?...

Lời Giải Câu 1, 2 thường thức âm nhạc trang 50 SGK Âm nhạc 2 - Cánh diều - Chủ đề 8: Loài vật em yêu. Thường thức âm nhạc Chú voi con ở Bản Đôn... Vì sao chú voi con được các em thiếu nhi yêu mến?

Câu 1

- Vì sao chú voi con được các em thiếu nhi yêu mến?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào câu chuyện

Answer - Lời giải/Đáp án

Chú quen với mọi người, rất ham ăn và tinh nghịch nên các em thiếu nhi yêu mến


Câu 2

- Ai là tác giả bài hát Chú voi con ở Bản Đôn?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào câu chuyện

Answer - Lời giải/Đáp án

Nhạc sĩ Phạm Tuyên là tác giả bài hát Chú voi con ở Bản Đôn