Trang chủ Lớp 2 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo Đọc nhạc trang 59 Âm nhạc 2 – Chân trời sáng tạo:...

Đọc nhạc trang 59 Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo: Chọn tên nốt Pha hoặc Son, La, Đố để thay cho mỗi dấu chấm hỏi (?...

Chọn nốt nhạc phù hợp. Phân tích và lời giải Đọc nhạc trang 59 SGK Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo - Nhà ga âm nhạc chủ đề 5,6,7,8. Chọn tên nốt Pha hoặc Son, La, Đố để thay cho mỗi dấu chấm hỏi (?...

Question - Câu hỏi/Đề bài

Chọn tên nốt Pha hoặc Son, La, Đố để thay cho mỗi dấu chấm hỏi (?); sau đó đọc nhạc với kí hiệu nốt nhạc bàn tay

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Chọn nốt nhạc phù hợp

Answer - Lời giải/Đáp án