Trang chủ Lớp 2 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức Câu hỏi 1 trang 58 Âm nhạc 2 – Kết nối tri...

Câu hỏi 1 trang 58 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Gõ hoặc vỗ tay hình tiết tấu...

Hướng dẫn giải câu hỏi 1 trang 58 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức - Ôn tập cuối năm. Gõ hoặc vỗ tay hình tiết tấu...

Question - Câu hỏi/Đề bài

Gõ hoặc vỗ tay hình tiết tấu

Answer - Lời giải/Đáp án