Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Kết nối tri thức Dựa vào tranh minh họa bài đọc, tìm từ ngữ chỉ người,...

Dựa vào tranh minh họa bài đọc, tìm từ ngữ chỉ người, chỉ vật – trang 14 Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức...

Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 14 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Kết Nối Tri Thức và Cuộc Sống. Bài 2: Ngày hôm qua đâu rồi – phần luyện tập

Câu 1. Dựa vào tranh minh họa bài đọc, tìm từ ngữ chỉ người, chỉ vật.

Mẫu: mẹ, cánh đồng,..

Trả lời: 

Dựa vào tranh minh họa bài đọc,những từ ngữ chỉ người, chỉ vật:

– mẹ, bố, con

Quảng cáo

– cánh đồng, tờ lịch, hoa hồng, vườn, sách, bàn, mặt trời

Câu 2. Đặt 2 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 1

– Cánh đồng quê em bao la bát ngát.

– Vườn hoa hồng tỏa hương thơm ngào ngạt.